Arxius

Archive for the ‘Projectes’ Category

Projectes

Desembre 20, 2010 Deixa un comentari

La Fundació Mapfre ha concedit l’ajut sol·licitat pel projecte “Fatiga muscular en músics”, presentat per la Fundació Ciència i Art amb la col·laboració de l’INEFC, en el que hi participen Betlem Gomila i Natàlia Balagué.

Enhorabona!

Projectes

Desembre 9, 2010 Deixa un comentari

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha concedit ajuts per diversos projectes vinculats al grup:

– Bones pràctiques en innovació, recerca, dones i esport“, encapçalat per Anna Vilanova i en el que també hi participen Núria Puig, Susanna Soler i Dalila.

– “La perspectiva de gènere en les emocions expressades en els jocs de cooperació motriu“, encapçalat per Pere Lavega (INEFC Lleida), en el que hi participen, entre altres, Mercè Mateu i Núria Puig, del grup.

Enhorabona!

També felicitem a Xavi Iglesias iper haver aconseguit finançament pels seus projectes!! I és que… el gènere és qüestió de totes… i de tots!! 😉

Tesi

Novembre 22, 2010 Deixa un comentari

FELICITATS Mercè!

El 20 d’octubre de 2010, Mercè Mateu va fer una defensa impressionant de la seva tesi sobre el concepte d’educació artística a través de la motricitat, i concretament sobre circ, a partir de diversos espectacles de la companyia Cirque du Soleil…. Enhorabona!!

Mateu, Mercè (2010). Observación y análisis de la expresión motriz escénica. Estudio de la lógica interna de los espectáculos artísticos profesionales: Cirque du Soleil (1986-2005) (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Projecte

Mai 14, 2010 Deixa un comentari

Es presenta la memòria de recerca del projecte: Disseny, implementació i avaluació d’un programa d’activitat física per a la inclusió femenina a L’Hospitalet de Llobregat (2010)

Projecte finançat per la convocatòria ARAFI (2008) en el que han col·laborat el Programa Municipal de la Dona de L’Hospitalet de Llogregat (PMD) i l’Associació Solidària “La Llumeneta”

Dirigit per: Dra. Susanna Soler Prat

Equip tècnic: Míriam Gaztelu San Martín (INEFC Barcelona) i Pedrona Serra Payeras (INEFC Barcelona) 

Equip assessor:  Sònia Albuixech (Diputació de Barcelona); Consuelo Asins (PMD de L’Hospitalet); Feliu Funollet (INEFC Barcelona); Betlem Gomila (INEFC Barcelona); Teresa Lleixà (U. de Barcelona); Gertrud Pfister (U. de Copenhaguen); Maria Prat (U. Autònoma de Barcelona); Núria Puig (INEFC Barcelona); i Anna Vilanova (INEFC Barcelona).

Documentació:

Memòria del profecte: Programa d’AF per a la inclusió femenina

Programa d’Activitat Física per a la Inclusió Femenina (PAFIF)

Resum:

L’esport de competició sovint s’utilitza per facilitar la integració dels homes vinguts d’altres països, però no sempre és una eina adequada per facilitar la integració de les dones. Es fa necessari, doncs, un nou enfocament de l’oferta esportiva pública i propostes d’intervenció per aplicar des de l’administració local i les entitats de dones i/o immigrants.

Amb la intenció de disposar d’orientacions i referències per a apropar les dones immigrants a la pràctica esportiva, mitjançant aquest projecte s’ha dut a terme una experiència pilot en col·laboració amb l’Associació Solidària La Llumeneta i el Centre d’Atenció i Informació de la Dona, de L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta experiència, que segueix una línia de treball iniciada ja a l’any 2006, ens ha permès: (1) dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa d’activitat física ajustat a les necessitats i interessos de les dones participants, en el qual s’ha realitzat observació participant; (2) identificar les motivacions així com les barreres i dificultats amb que topen les dones immigrades per incorporar-se i seguir amb regularitat el programa, mitjançant entrevistes en profunditat; i (3) aportar un seguit de recomanacions per a l’organització d’activitats esportives dirigides a la inclusió de dones immigrants, a partir de l’experiència recollida al llarg d’aquests 4 anys.

Com a resultat final del projecte, doncs, a més de la memòria científica, es presenta un programa d’activitat física, de 20 sessions de 90 minuts, on els aspectes de relació social, salut i oci tenen un paper protagonista. Si bé l’experiència s’ha realitzat en un espai i context específic, considerem que aquest programa pot ser un referent i una guia per altres entitats i municipis, ja que aporta orientacions al personal tècnic que condueix programes d’activitat física així com a tècnics municipals d’esport o d’immigració.

Projecte

Desembre 14, 2009 Deixa un comentari

Es presenta la memòria del projecte:

Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora

Projecte finançat per la convocatòria ARIE (2007)

Director: Dr. Carles González Arévalo (INEFC Barcelona) 

Equip tècnic: Meritxell Monguillot Hernando

Equip assessor:  Dra. Núria Puig (INEFC Barcelona), Dra. Maria Prat (UAB), Dra. Raquel Font (UdG), Dra. Susanna Soler (INEFC Barcelona) , Dr. Domènec Blázquez (INEFC Barcelona) , Dr. Joan Cambeiro (Inspecció d’Educació), Dr. Joan Riera (INEFC Barcelona), Carles Zurita (professor d’Educació Física), Dr. Carles Ventura (UAB i professor d’Educació Física), Meritxell Monguillot (professora d’Educació Física)

Documentació: Memòria del projecte: Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’EF i estratègies formatives (González, 2007)

Resum:

Aquest projecte d’investigació és la continuació d’una recerca sobre la qualitat de l’àrea d’Educació Física en els centres que imparteixen l’ESO a la ciutat de Barcelona, realitzada entre els anys 2003 i 2006. Aleshores, els resultats de l’estudi van desembocar en el disseny d’un instrument d’autoavaluació dels departaments didàctics d’Educació Física anomenat “Autoavaluació de la Qualitat de l’Àrea d’Educació Física” (AQUAEF), que va permetre a cada cap de departament valorar el funcionament i l’organització de l’àrea en la fase pre-activa, és a dir, abans de la fase d’interacció professorat-alumnat. Els departaments didàctics, com a òrgans de coordinació verticals, apareixen com una important unitat organitzativa de participació i coordinació. Sobretot, són un mitjà de participació del professorat en la resolució d’aspectes específicament tècnics (currículum, programació, metodologia, etc.), en els òrgans naturals d’innovació i perfeccionament del professorat, i l’espai on es poden coordinar i gestionar els recursos humans.

El desenvolupament de la recerca ha contemplat el disseny i la implementació d’un Pla de Formació mitjançant la plataforma virtual Moodle de nou setmanes de durada. A partir de les necessitats formatives detectades després de l’administració de l’AQUAEF, vam posar en marxa estratègies per tal de col·laborar en la millora de l’organització i funcionament dels departaments d’educació física dels centres col·laboradors en la recerca.