Esport, territori i sostenibilitat

Darrera actualització: Juny 2020

Publicacions del període 2017-Juny 2020

 Articles en revistes (Indexades a Web of Knowledge)

Babí, J.; Inglés, E.; Soler, S. (2019). Trail races in protected mountain areas and their effects on sustainable development. Eco.mont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 11(2), 22-28.

Eigenschenk, B.; Thomann, A.; McClure, M.; Davies, L.; Gregory, M.;  Dettweiler, U.; Inglés, E. (2019). Benefits of Outdoor Sports for Society. A Systematic Literature Review and Reflections on Evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 937-958. IF: 2.608 Sci. DOI:10.3390/ijerph16060937. Disponible a: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937

Farías-Torbidoni, E. I. & Barić, D. (2020). The economic impact of tourism on protected natural areas: examining the influence o physical activity intensity on visitors’ spending levels. Natural on Protected Mountain Areas Research and Management 12 (2), 15-23. DOI: 10.1553/eco.mont-12-2s22 JCR: 0.488. Q4 (Biodiversity, Conservation Ecology). Scopus: 0.49. Q3. (Nature and Landscape).

Farías-Torbidoni, E. I., Barić, D., (2019). Make them move: Understanding visitors’ sedentary behavior in protected natural areas. A case study in Spain. Journal of Physical Activity & Health, JPAH.2018-0646.R2. DOI: 10.1123/jpah.2018-0646 Índice de impacto: JCR Q2 (Public Environmental and Ocupation Health). Scopus: 2.12. Q1 (Ortopedic and Sport Medicine).

Farías-Torbidoni, E. I., Barić, D., & Anić, P. (2018). Willingness to engage in physically challenging activities as a visitor-segmentation criterion: the case of five protected areas in Catalonia. eco. mont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 10, 15-23. SCI/SSCI Biodiversity Conservation: Q4 – 0.656. DOI:10.1553/eco.mont-10-1s15. Disponible a: https://www.austriaca.at/?arp=0x00374721

Farías-Torbidoni, E. I, Barić, D., & Mas-Alòs, S. (2018). Assessing the Influence of Visitors’ Sociodemographic and Trip Characteristics on Physical Activity Intensities in Alt Pirineu Natural Park, Spain. Journal of Physical Activity and Health, 15(8), 572-580. SCI/SSCI Biodiversity Conservation: Q2 – 1.946. DOI:10.1123/jpah.2017-0420. Disponible a: https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/jpah.2017-0420

Llibres, capítols i articles en revistes (indexades a Scopus o Carhus)

Babí, J. (2017). Managing successful Watersports events. In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 14-17) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Fanega, L, Solanellas, F., Abadía, S. (2017). Determinación de grandes dimensiones identificadoras de calidad de un servicio deportivo municipal, desde el punto de vista de la percepción del usuario. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (6 supl.), 51-60.  https://drive.google.com/file/d/0B6uhws5_AQcpM3ZaN3E0b2wyLVE/view

Fanega, L, Hernández, N., Durán, O. (2017). L’Hospitalet, Ciudad de Turismo Deportivo. Revista Española de Educación Física y Deportes, 418 (6 supl.), 405-412. ISSN: 1133-6366 ISSNe: 2387-161X. https://drive.google.com/file/d/0B6uhws5_AQcpM3ZaN3E0b2wyLVE/view

Fanega, L, Solanellas, F., (2018). El impacto territorial de los complejos deportivos municipales. Ejemplo de la Comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, L(196), 249-262. ISSN: 1133-4762. https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BP1025

Farias-Torbidoni, E. I., Urbaneja, J. S., Ferrer, R., & Dorado, V. (2018). Carreras de trail running y marchas por montaña en España. Número, evolución e incidencia sobre la Red Natura 2000. Pirineos, 173, 034. SJR de SCIMAGO: Enviromental Science Q4-SJR -0.22. DOI:10.3989/pirineos.2018.173001. Disponible a: http://pirineos.revistas.csic.es/index.php/pirineos/article/view/289

Farías-Torbidoni, E.I., Seguí, X., Mena, X., Sabaté A. (2017). Eventos deportivos en espacios naturales protegidos. El caso de la red de Espacios de Protección Espacial de Catalunya. Boletin Europarc España. Revista técnica de los espacios naturales protegidos (43): 28-31.Seguí, J. & Farias, E.I. (2018). El trail running (carreras de o por montaña) en España. Inicios, evolución y (actual) estado de la situación. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 33, 123-128. Disponible a: https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/56462

Farías-Torbidoni, E.I.; Morera, S. (2020). Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització dels visitants-usuaris del parc natural de la serra de Collserola. Consorci Parc Natural de la Serra de Collaserola. Barcelona. Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola.

Fundació Mon Rural i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (2017). Codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya. Estela Inés Farias és membre del grup de treball de elaboració de la guía. Membre grup de treball que elaboró la guía. http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/cobo_bones_practiques_baixa_0.pdf

Inglés, E. (2017). Sustainability in Watersports management. In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 66-71) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Grup de Treball Europarc-España (2016). Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montañ en espacios naturales protegidos. pp76. ISBN 978-84-517-5614-8. Estela Inés Farias és membre grup de treball que va elaborar la guía. http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12.pdf

Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET. Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Tesis doctorals del període 2017-Juny 2020

Farías-Torbidoni, Estela (en direcció). El impacto social de los eventos deportivos en el medio natural, de Jesús Martí (Udl- INEFC Lleida).

Farías-Torbidoni, Estela. Monitoring and Management of recreational activities within peri-urban protected areas: the case of mountain bike in Portugal, de Ricardo Nogueira Mendez (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Farías-Torbidoni, Estela. Muntanyes emblemàtiques d’Espanya: Massificació i canvis d’usos. Gestió sostenible, de Victor Dorado (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Farías-Torbidoni, Estela. Disseny d’un model d’anàlisi de l’organització del futbol base en països en vies de desenvolupament Costa de Marfil, de Oscar Palacios Jiménez (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Farías-Torbidoni, Estela. Determinants of regular practice of physical and sport activity at school age in rural and urban areas in the municipality of Sintra – Portugal, de Pedro Alvez (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Farías-Torbidoni, Estela. Economic, social and environmental sustainability of Catalan ski área – Spain, de Hamed Kia  (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Inglés, Eduard i Lloret, Josep (en codirecció). Beneficis socials de les activitats en el medi natural: estudi de casos, de Míriam Rocher (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard. Turisme actiu i activitats esportives al medi natural: Bases per a l’ordenació de la regulació, l’estructura formativa i la determinació de responsabilitat a Espanya, de Joana Sans (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard (direcció). La influència de l’entorn social pròxim en esportistes extrems: de la construcció a l’assumpció de risc vital, d’Èric Vande Vliet (Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (Febrer, 2018). Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza. Estudio del caso de l’Alt Empordà, de Vicenç Cánovas Pereda (INEFC-Barcelona/Universitat de Barcelona).

Babí, Joan (2019). La gestió de les curses a la muntanya a Catalunya. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona.


Publicacions del període 2014-Juny 2017

 Articles en revistes (Indexades a Web of Knowledge)

Farías, E., Barić, D. & Anić, P. (en premsa). A segmentation approach in measuring the influence of visitor characteristics on the importance to engage in different physical activity levels: The case of Spanish protected natural areas. eco.mont – Journal on protected mountain areas research and management, 10(1)

Inglés, E., Puig, N., & Labrador, V. (2016). Sports management in protected mountain areas. Sustainable development through collaborative network governance: a case study. Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 8(2), 53-61. Link accés lliure: http://epub.oeaw.ac.at/?arp=0x003400a2  Doi: 10.1553/eco.mont-8-2s53

Ingles, Eduard & Puig, Núria (2015). Sports management in coastal protected areas. A case study on collaborative network governance towards sustainable development. Ocean and Coastal Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.018

Sjøgaard, G.; Inglés, E.; Narici, M. (2015). Science in sailing: Interdisciplinary perspectives in optimizing sailing performance. European journal of sport science, 15(3), 191-194. DOI: 10.1080/17461391.2015.1008583

Llibres, capítols i articles en revistes (indexades a Scopus o Carhus)

Babí, J. (2017). Managing successful Watersports events. In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 14-17) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Farías E.I. (2015). Minimización de los impactos medioambientales en los eventos deportivos en el medio natural: las marchas de bicicleta todo terreno (BTT), Apunts. Educación Física y Deportes, 122 (4), 68-80. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.08

Farías, E. & Monserrat, S. (2014). Los visitantes del Parc Natural de l’Alt Pirineu y la pràctica de actividades recreativo-deportivas. Una propuesta de segmentación. Pirineos. 169 (0): e005 doi:10.3989/Pirineos.2014.169005

Farías, E.; Seguí, J.; Fuster. & Gil, G. (2014). El deporte para todos en la organización de eventos deportivos. El caso de la Trekorientación Bosque de Poblet. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 25, 73-76.

Farías, E.I. (2016). Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos. Europarc-España. Edición online y en papel. Disponible en: http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1150_F_es.pdf

Funollet, F.; Inglés, E. & Labrador, V. (2016). Hacia un nuevo paradigma de la actividad deportiva en el medio natural. Apunts. Educación Física y deportes, 124, 114-121. Link: http://www.revista apunts.com/es/hemeroteca?article=1740

Fuster, J.; Farías, E.; Gil, G. & Seguí, J. (2014). Análisis de la Trekorientación bosque de Poblet: un evento deportivo sostenible en el medio natural. Apunts. Educació Física i Esports, 115 (1), 61-71. doi: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.06

Inglés, E. & Puig, N. (2016). Gestió de la pràctica esportiva en el medi natural. Efectes de la governança en xarxa collaborativa sobre el desenvolupament sostenible. Apunts. Educación Física y deportes, 124, 89-99. Link: http://www.revista apunts.com/es/hemeroteca?article=1737

Inglés, E. (2014). Estrategias de gestión de la práctica deportiva en el medio natural para el desarrollo sostenible: un estudio de casos sobre gobernanza y stakeholders. Apunts. Educació Física i Esport, 117, 99. Link:  http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1653

Inglés, E. (2017). Sustainability in Watersports management. In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 66-71) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET. Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Labrador, V. (2017). Disabled people: can everybody practice Watersports? In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 52-57) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Mateu, P. (2017). Communication: How to engage with everybody? In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 31-37) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Olivera, J. & Olivera, A. (2016). Adventure Physical Activities in Nature (APAN): Review of the Taxonomy (1995-2015) and Tables for Classification and Identification of Practices. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 53-70. DOI: http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.08

Seguí, J. & Farias, E.I. (2017). El trail running (carreras de o por montaña) en España. Inicios, evolución y (actual) estado de la situación. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 33, 123-128. Disponible a: https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/56462

Seguí, J.; Inglés, E.; Labrador, V.; Farías, E. (2016). Carreras (de o por) montaña o trail running. El reconocimiento de la modalidad deportiva: una visión jurídica. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 30, 143-148. Link: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5390990

Soler, S. & Serra, P. (2017). Women and Watersports. In E. Inglés & M. McClure. (Eds.) WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET (pp. 60-63) Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Tesis doctorals del període 2014-Juny 2017

Farías, Estela (en direcció). El impacto social de los eventos deportivos en el medio natural, de Jesús Martí (Udl- INEFC Lleida).

Inglés, Eduard i Soler, Susanna (en codirecció). Anàlisi comparativa de la gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: la realitat dels Parcs Nacionals, de Joan Babí (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). Estudio de los contenidos de las Actividades Físicas en el Medio Natural en los IES de la ciudad de Barcelona, de Marc del Olmo Ramis (INEFC-Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). Análisis de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. El caso de l’Alt Empordà, de Vicenç Cánovas (UB-INEFC-Barcelona).

Puig, Núria (en direcció). Deporte, turismo y desarrollo territorial. El caso de la Cerdanya (1980-2005), d’Agustí Boixeda (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

  1. Encara no hi ha cap comentari.
  1. No trackbacks yet.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: