Igualdad de género en el deporte universitario

Octubre 15, 2018 Deixa un comentari

Aquesta publicació online, guardonada amb el Premi Igualdat de Gènere 2016 de la Federació Internacional d’Esport Universitari (FISU), té com objectiu proporcionar informació i formació a tots els agents implicats en l’esport universitari, amb la finalitat de que les normes d’igualtat ja establertes per la FISU tinguin una aplicació generalitzada i efectiva en l’àmbit competitiu, així com en el de la pràctica d’activitat físic-esportiva de la població universitària. Es tracta d’un seguit de materials didàctics enfocats a la sensibilització de les peculiaritats específiques de l’esport femení, així com la capacitació per a respondre adequadament a les necessitats del col·lectiu de dones esportistes.

Jornada formativa “Llei 11/2014 LGTBI”

Octubre 11, 2018 Deixa un comentari

La Jornada té com objectiu formar i sensibilitzar professionals i estudiants del camp de l’activitat física, l’esport i el lleure, en relació amb els drets i deures de les persones LGTBI, d’acord amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Les persones assistents coneixeran les tasques de suport, prevenció, detecció, atenció i els protocols d´intervenció que desplega la Llei, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

La jornada tindrà lloc el proper dijous 18 d’octubre de 2018, de 9.00 a 12.00 hores, a la sala d’actes de l’INEFC Barcelona. Tota la informació de la jornada i el formulari d’inscripcions està disponible aquí.

Nova publicació sobre Educació Física al sistema educatiu

Octubre 10, 2018 Deixa un comentari

L’article Inclusión de las niñas inmigrantes y creencias del profesorado de educación física, signat per Carolina Nieva i Teresa Lleixà, ha estat publicat al darrer número de la revista Apunts.

“La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar las percepciones del profesorado de educación física sobre las características de la participación del alumnado femenino inmigrante y las estrategias utilizadas para su motivación, así como las expectativas sobre su rendimiento motor. La población del estudio es el profesorado de educación física de los centros educativos de primaria públicos de la comarca de El Baix Llobregat (Barcelona). El instrumento utilizado ha sido el cuestionario, obteniendo una participación de 87 docentes, a partir de una muestra estratificada de los 30 municipios de esta comarca. Los resultados indican que la participación e inclusión de las niñas inmigrantes en educación física no se señala como una cuestión problemática. Sin embargo, una parte del profesorado reporta una menor participación de estas chicas y lo atribuye a la tipología de actividades o al grupo de alumnado con el que comparten la sesión. Las conclusiones muestran que es importante el papel del profesorado de educación física en el sentido de que un mayor acercamiento hacia estas chicas favorece su motivación e interés, tanto en las sesiones de educación física como fuera del horario lectivo.”

Nieva, C. & Lleixà, T. (2018). Inclusión de las niñas inmigrantes y creencias del profesorado de educación física. Apunts. Educació Física i Esports, 134(4), 69-83. Doi: http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es

 

Publicació sobre organitzacions i gestió de l’esport

Octubre 9, 2018 Deixa un comentari

L’article Sociología del Deporte en España: una actualización (2005-2017), signat per Núria Puig, Anna Vilanova i Pau Mateu, ha estat publicat al darrer número de RICYDE: Revista Internacional de Ciencias del Deporte.

Aquesta publicació repassa l’evolució de la sociologia de l’esport i l’estat actual de la disciplina, fent especial èmfasi en els avanços que s’han donat en els últims 12 anys. L’article pot descarregar-se de manera gratuïta en l’enllaç del paràgraf superior.

“El presente artículo comienza explicando cuáles son los orígenes de la Sociología del Deporte en España los cuales que se sitúan en los tiempos de la Transición (1975-1983); durante estos años, el deporte se va convirtiendo progresivamente de ser un objeto de preocupación social a ser un objeto de estudio sociológico. A continuación, se analizan los principales factores de activación de esta disciplina, destacando los procesos de acreditación del profesorado universitario, los cuales actúan como catalizadores del conjunto de aspectos que favorecieron la emergencia de la Sociología del Deporte en España. Por último, se analizan las principales áreas de estudio agrupándolas en tres ámbitos: deporte y sociedad, actitudes sociales frente al deporte y espacios y organizaciones. La revisión bibliográfica se ha hecho, sobre todo, desde 2005 hasta 2017, ya que con anterioridad se ha hecho otras que se han ocupado de períodos anteriores. En la conclusión, se hace una valoración general y se constata la progresiva internacionalización de la disciplina, algo que hasta 2005 era escaso. Dicho aspecto se considera un indicador importante de la madurez de la disciplina.”

Puig, N., Vilanova, A., & Mateu, P. (2018). Sociología del Deporte en España: una actualización (2005-2017). RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 14(54), 382-399. Doi: 10.5232/ricyde2018.05408

XV Congreso Internacional AEISAD

Octubre 8, 2018 Deixa un comentari

Els passats dies 27 i 28 de setembre la ciutat de Granada va acollir el XV Congrés de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), on el GISEAFE va tenir una àmplia representació. Les comunicacions presentades van ser les següents:

  • Conferència inaugural: Deporte y ciclos de vida (Núria Puig)
  • Valores en juego (Maria Prat, Gonzalo Flores, Carles Ventura i Susanna Soler)
  • El papel de la actividad física y el deporte en un modelo de participación y convivencia de un centro penintenciario (Marta Llorach, Susanna Soler i Daniel Martos)
  • La combinación de trabajo y vida personal en entrenadores y entrenadoras: ¿conflicto o equilibrio?
  • Factores de riesgo de transtornos de la conducta alimentaria asociados a deportes estéticos en deportistas españolas (Clara Teixidor, Ana Andrés i Carles Ventura)
  • La igualdad en juego: buenas prácticas de género en los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte (Pedrona Serra i Susanna Soler)
  • Actividad físico-deportiva en el espacio público: modelos de gestión (Sacra Morejón, Jordi Viñas, Sixte Abadia i Carmen Salcedo)
  • Carreras duales y rendimiento deportivo: un estudio comparativo entre naciones (Pau Mateu, Anna Vilanova i Eduard Inglés)
  • Evaluación de las políticas de deporte adaptado de alto nivel en España (Adrián Martín, Anna Vilanova i Eduard Inglés)

Informe “Salut i esport en femení”

Setembre 26, 2018 Deixa un comentari

El proper dijous 4 d’octubre a les 18:30 hores tindrà lloc la presentació de l’informe “Salut i esport en femení”, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La investigadora del GISEAFE Susanna Soler presentarà el capítol “La coeducació en l’esport, clau per a la igualtat”, elaborat en coautoria amb Pedrona Serra.

Les dades expliquen que les nenes s’apunten menys a activitats extraescolars de caràcter esportiu en relació als nens, fet que pot incidir negativament en la seva salut futura, tant física com mental. Amb l’informe es tracta de  de donar resposta a preguntes com ara: com podem incentivar la pràctica d’activitat física en nenes? Com ajudar-les a triar l’activitat física que més els agrada, més enllà dels valors i estereotips imperants?

Tota la informació, així com el formulari d’inscripció, està disponible al web de FAROS.

Premi a la recerca Francesca Bonnemaison 2018

Setembre 19, 2018 Deixa un comentari

Un any més, la Diputació de Barcelona obre el termini de presentació de sol·licituds per aspirar al Premi a la recerca Francesca Bonnemaison. El premi, que aquest any arriba a la seva dotzena edició, té per objecte impulsar polítiques locals de gènere i desenvolupar eines que permetin la seva aplicació.

El termini de presentació de projectes finalitza el dia 23 de setembre. Podeu consultar les bases de la convocatòria i accedir al formulari de sol·licitud al web de la Diputació de Barcelona.