Nova publicació sobre Educació Física

Novembre 30, 2020 Deixa un comentari

L’article ‘Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje: una experiencia en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte‘, signat per Meritxell Monguillot i Carles González ha estat publicat a la revista Aloma.

“El presente artículo describe una experiencia universitaria que ha tenido como finalidad valorar el uso de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje. La experiencia se ha implementado en la asignatura de Programación de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y han participado 150 estudiantes de segundo curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. A lo largo de las sesiones prácticas, el alumnado ha utilizado distintas estrategias metacognitivas que ha compartido en Twitter a fin de reflexionar y autorregular su aprendizaje. Los resultados obtenidos en el análisis documental de los tuits, informes de seguimiento y cuestionario final muestran cómo Twitter puede servir de herramienta reguladora del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario abriendo las puertas a nuevos escenarios virtuales donde generar interacción, retroalimentación y aprendizaje.”

Monguillot, M. & González, C. (2020). Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje: una experiencia en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Aloma, 38(2), 41-50.

#ORGULLOSA. Futbol per a la igualtat – Recurs educatiu per treballar des de l’EF

Novembre 26, 2020 Deixa un comentari

Ja us podeu descarregar el programa educatiu ‘#ORGULLOSA. Futbol per a la igualtat’, impulsat per l’INEFC i l’FCF, i realitzat per diferents membres del GISEAFE.

El programa és una proposta educativa que pretén fomentar la igualtat entre nois i noies en l’esport i a través de l’esport, i contribuir a la construcció d’un model educatiu basat en la cooperació, el respecte i la capacitat crítica, amb el futbol i el futbol sala femení com a eix conductor i centre d’interès.

Des de l’Educació Física, o des d’un enfocament transversal, es pretén convertir el futbol en un espai de diàleg, reflexió  i apoderament en els centres educatius. Volem que el futbol sigui part de la solució, i per això, cal treballar-lo de manera cooperativa, reflexiva, i crítica, per a què es produeixin situacions de canvi, no d’exclusió i discriminació.

El programa s’estructura en tres blocs que permeten desenvolupar diferents competències i continguts clau del currículum d’Educació Física a l’etapa d’Educació Secundària, tal i com es detalla en el document:

 • Bloc 1, la reflexió crítica: es plantegen 5 activitats que tenen a veure amb l’anàlisi crítica de la incidència dels models i relacions tradicionals de gènere en l’esport.
 • Bloc 2, la vessant lúdica: es plantegen 10 activitats motrius que tenen relació amb la pràctica del futbol i el futbol sala d’una manera lúdica i cooperativa.
 • Bloc 3, el nostre entorn: es presenten 5 activitats que impliquen el coneixement del futbol i futbol sala femení que es troba a l’abast dels nois i noies, al seu entorn proper.

Referència:

Soler, Susanna (Coord); Hinojosa-Alcalde, Ingrid; Lecumberri Gómez, Cati; Sánchez-Hernández, Núria; Serra Payeras, Pedrona; Vilanova Soler, Anna; i Solé Tomàs, Maria (2020). #ORGULLOSA. Futbol per a la igualtat. Programa de 20 activitats pràctiques per a Secundària: des de l’Educació Física i l’Acció Tutorial. Barcelona: Federació Catalana de Futbol – Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).

Nova publicació sobre esport, territori i sostenibilitat

Novembre 23, 2020 Deixa un comentari

L’article ‘Benefits of Outdoor Sports in Blue Spaces. The Case of School Nautical Activities in Viana do Castelo‘, signat per Míriam Rocher, Bruno Silva, Gonçalo Cruz, Renato Bentes, Josep Lloret i Eduard Inglés ha estat publicat al International Journal of Environmental Research and Public Health.

“Participating in outdoor sports in blue spaces is recognized to produce a range of significant social benefits. This case study empirically analyzes the social benefits associated with the School Nautical Activities project carried out in Viana do Castelo (Portugal) in school-age children and adolescents. It consisted of a 4 year program in which scholars took part in nautical activities (surfing, rowing, sailing, and canoeing) in blue spaces once a week during a semester as a part of their physical education course. The methods used for data collection were as follows: (1) a survey answered by 595 participants in the program and (2) five focus groups (FG): two FGs with participants (seven on each FG), two FGs with their parents (eight participants each), and one FG with the physical education teachers (five participants). Interviews were transcribed and qualitative analysis with NVivo software was developed. Results revealed clear evidence on the social benefits for school-age children and adolescents associated with participation in outdoor activities in blue spaces both in the overall health and in all the following analyzed categories: mental health and well-being, education, active citizenship, social behavior, and environmental awareness. More than 40% state that their overall health is much better now (13.4%) or somewhat better now (29.9%) due to their participation in the program. Thus, this article provides support for the anecdotal recognition of the benefits for school-age children and adolescents from participating in sports in the outdoors and especially in blue spaces.”

Rocher, M.; Silva, B.; Cruz, G.; Bentes, R.; Lloret, J.; Inglés, E. (2020). Benefits of Outdoor Sports in Blue Spaces. The Case of School Nautical Activities in Viana do Castelo. International Journal of Environmental Research and Public Health17, 8470.

 

International Journal of Environmental Research and Public Health | An Open Access Journal from MDPI

Curs formatiu – Violències sexuals en l’esport

Octubre 27, 2020 Deixa un comentari

Les violències sexuals existeixen en la nostra societat i, conseqüentment, també en el món de l’esport. A Europa, 1 de cada 5 menors són víctimes d’alguna forma de violència sexual. A Catalunya, els estudis realitzats indiquen la presència d’aquest problemàtica en l’àmbit esportiu i la necessitat de prevenir-la i actuar per crear un esport segur.

Davant d’aquesta situació, es fa necessari sensibilitzar al col·lectiu de professionals de l’àmbit de l’activitat física i l’esport perquè puguin identificar, prevenir i actuar en favor de la creació d’espais segurs (Consell Català de l’Esport, 2019).

Per aquest motiu, l’Institut Nacional d’Educació de Física de Catalunya organitza aquesta acció formativa gratuïta, amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport i el suport del Ministerio de Igualdad.

Informació i inscripcions al web de l’INEFC.

 

Publicació sobre psicologia de l’esport

Octubre 16, 2020 Deixa un comentari

L’article ‘I was always made fun of for being fat: first-hand accounts of bullying in children’s football‘, signat per Gonzalo Flores, Maria Prat, Carles Ventura i Xènia Ríos ha estat publicat a Physical Education and Sport Pedagogy.

“The study purpose was to explore perceptions of bullying in children’s football (8-13 years) based on the experiences of players, families, and coaches. We conducted a multiple case study. Participants from four football clubs and one coaching academy in Catalonia (Spain) were selected to take part in nine focus group sessions (three for each group: players, families and coaches). Data from the sessions were analyzed by content analysis. Four main categories were identified: (1) type of bullying, (2) causes, (3) sites of occurrence, and (4) feelings and emotions towards bullying. These have included a series of direct quotes to reflect the main contributions made by the three sets of participants (players, parents, and coaches) based on their most significant experiences. The accounts of the participants show the existence of a wide range of bullying situations and experiences and highlight the need for immediate action towards the prevention and eradication of bullying in children’s football.”

Flores-Aguilar, G., Prat, M., Ventura, C. & Ríos-Sisó, X. (2020). ‘I was always made fun of for being fat’: first-hand accounts of bullying in children’s football. Physical Education and Sport Pedagogy. doi:10.1080/17408989.2020.1826918

Scholar, gentleman and player: a tribute to Eric Dunning

Octubre 8, 2020 Deixa un comentari

Aquest article de Dominic Malcom i Ivan Waddington és un homenatge a la vida i la carrera d’Eric Dunning. Explora com Eric Dunning va ser una de les primeres persones a reconèixer el potencial de l’esport com a camp d’estudi sociològic i com, en els anys seixanta, va ser fonamental per al desenvolupament intel·lectual i organitzatiu d’aquest camp emergent. En els decennis de 1970 i 1980 Dunning va col·laborar en algunes recerques sociològiques històriques clau que van permetre que el camp es consolidés, s’expandís i exercís una certa influència política significativa al Regne Unit en relació amb la qüestió social de la violència i el vandalisme en el futbol. Conclou amb una revisió dels reconeixements formals i informals que Dunning va rebre d’estudiosos i estudioses de l’esport.

Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya

Octubre 8, 2020 Deixa un comentari

Des del projecte Basket Beat s’ha impulsat el primer Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, que se celebrarà el proper 30 d’octubre amb els següents objectius:

 1. Reconèixer el protagonisme de les comunitats com a creadores.
 2. Facilitar espais de trobada entre persones: ciutadans, participants, professionals i públics.
 3. Fer valdre el vessant polític de les arts comunitàries.
 4. Construir espais de reflexió per tal d’acompanyar la professionalització, ètica i dinàmiques del sector.
 5. Debatre la institucionalització i despolitització que estem vivint com a moviment.
 6. Confrontar els models culturals i de governança per generar espais de cultura democràtica.
 7. Visibilitzar Catalunya en el mapa internacional de les Arts Comunitàries.

Tota la informació i inscripcions al web del FAACCC.

 

Publicació sobre psicologia de l’esport

Setembre 22, 2020 Deixa un comentari

L’article ‘Validation of a Spanish-Language versión of the Weight Pressures in Sport Scale for male athletes‘, signat per Clara Teixidor Batlle, Carles Ventura Vall-llovera, Justine J. Reel i Ana Andrés ha estat publicat a Journal of Clinical Sport Psychology.

“The study purpose was to validate the psychometric properties of a Spanish-language version of the weight pressures in sport scale for male athletes. The weight pressures in sport scale for male athletes assesses risk factors associated with sport-specific weight pressures from coaches, peers, and team uniform. The scale was back translated and administered to 407 Spanish male college athletes. The sample was randomly split to perform the exploratory and confirmatory analysis. After item analysis, three items were removed. The exploratory analysis identified two latent constructs (referring to coaches and teammates pressures, and pressures due to uniform), and the confirmatory analysis produced a two-factor model (comparative fit indexSB = .946, Tucker–Lewis indexSB = .925, root mean square of approximationSB = .071, standardized root mean square residualSB = .068). The overall scale showed adequate internal consistency (α = .82) and demonstrated adequate convergent validity with the other questionnaires. The Spanish-language version of the weight pressures in sport scale for male athletes can be used to measure weight-related pressures among male athletes in sport psychology and clinical settings.”

Teixidor-Batlle, C., Ventura, C., Reel, J. J., & Andrés, A. (2020). Validation of a Spanish-Language versión of the Weight Pressures in Sport Scale for male athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 14(3), 221-233. doi:10.1123/jcsp.2018-0089

 

Educación Física saludable. Recursos prácTICos

Setembre 22, 2020 Deixa un comentari

Educación Física saludable. Recursos prácTICos, ofereix una proposta eminentment pràctica des de la mirada de l’adquisició d’hàbits de vida saludable. Per això, aporta també els beneficis que pot conjuminar la pràctica de l’activitat física amb els recursos tecnològics TIC com a potencial afavoridor sense que això suposi un minvament en la pràctica motriu.

Basant-se en la neurociència i en la neuroeducació, proposa aplicar aquest nou coneixement per a potenciar aprenentatges emocionants basats en el joc, la sorpresa, la curiositat i la sorpresa juntament amb l’entusiasme que ha de transmetre el docent com a peça clau per a crear aprenentatges duradors en l’alumnat. Així, en Educació Física saludable s’aposta per la interrelació entre la tecnologia, la pedagogia i el coneixement disciplinar o curricular com a marc metodològic si es vol aconseguir que el coneixement ensenyat i après sigui eficient.

Atén també a les quatre dimensions necessàries en aquesta interacció: la personal, la curricular, la pedagògica i la tecnològica. Finalment, cal destacar la quantitat de propostes pràctiques suportables a cap tant per a desenvolupar en Primària com en Secundària.

 

Pau Mateu Samblás, nou doctor al GISEAFE

Setembre 14, 2020 Deixa un comentari

El passat dimecres 9 de setembre, el doctorand Pau Mateu Samblás va defensar la tesi doctoral “La carrera dual de estudiantes-deportistas. Una aproximación multidisciplinar” Aquesta tesi, dirigida per la Dra. Anna Vilanova Soler i el Dr. Eduard Inglés Yuba, ha rebut la qualificació d’Excel·lent amb menció Cum Laude.

Totes les persones del grup donem l’enhorabona tant al Dr. Pau Mateu com a la seva directora i director. Moltes felicitats!