Sport Business Symposium 2019

Març 25, 2019 Deixa un comentari

Els propers dies 10 i 11 de maig tindrà lloc una nova edició del Sport Business Symposium, a La Farga – Centre d’Activitats de L’Hospitalet de Llobregat. Aquest esdeveniment se centrarà en la relació que mantenen l’esport i l’àmbit empresarial.

El programa compta amb ponents com ara la medallista olímpica Gemma Mengual. Així mateix, hi intervindran experts i expertes en la gestió i administració d’organitzacions esportives.

El programa complet del Symposium i tota la informació està disponible al web http://www.sportsymposium.es

Publicació biogràfica

febrer 27, 2019 Deixa un comentari

L’article Núria Puig: A Biographical-Professional Outline, signat per Núria Puig, Susanna Soler i Anna Vilanova, ha estat publicat al darrer número de la revista Physical Culture and Sport. Studies and Research.

“This article presents a biographical-professional outline of the career of Núria Puig. The authors place this outline in the Spanish socio-political context stretching from 1976 until the present day. A brief biography is followed successively by descriptions of formal training, mentors, institutional projects, teaching experience, and research. In the conclusion, a general evaluation is made of her professional career.

Puig, N., Soler, S., & Vilanova, A. (2018). Núria Puig: A Biographical-Professional Outline. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 80, 68-78. DOI: 10.2478/pcssr-2018-0028

ISHPES Congress 2019

febrer 19, 2019 Deixa un comentari

La facultat de ciències de l’esport i fisioteràpia de la Universidad Europea de Madrid serà acollirà el proper congrés de la Societat Internacional de Història de l’Educació Física i l’Esport (ISHPES). Aquest esdeveniment tindrà lloc entre els propers dies 14 i 17 de juliol.

Sota el títol ‘fites en la història de l’esport i la cultura física’, el congrés servirà com a fòrum de discussió sobre diverses temàtiques: esport per a tothom; integració, inclusió i segregació en l’esport; història olímpica, impactes de la religió en l’esport…

El termini d’enviament de resums finalitza el proper dia 10 de març. Tota la informació, al web del congrés.

I Jornada d’Activitat Física, Esport i Acció Social

febrer 18, 2019 Deixa un comentari

L’INEFC de Barcelona organitza la primera Jornada d’Activitat Física, Esport i Acció Social, que tindrà lloc el proper dimarts 19 de març de 2019 entre les 8:30h i les 14:30h.

Aquesta jornada pretén analitzar i comprendre el potencial de l’activitat física i l’esport com a eina de transformació social. Així mateix, es busca conèixer i compartir experiències en el desenvolupament de projectes vehiculats per activitats físiques i esports amb persones de col·lectius vulnerats.

Les ponències tractaran temàtiques i experiències diferents entorn a la inclusió social, la cooperació, la solidaritat, la sostenibilitat o la transformació personal i social a través de l’activitat física i l’esport, com ara: l’activitat física als centres penitenciaris, l’esport com a eina de solidaritat per a la investigació pel càncer infantil, el circ social en països en vies de desenvolupament, l’esport en grups en risc d’exclusió social, les aportacions de la pedagogia crítica, o el paper de l’esport per la sostenibilitat.

Aquesta jornada s’adreça a estudiants i professorat vinculat a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i a l’Educació Social, així com a professionals del tercer sector i representants d’entitats tant públiques com privades que treballen amb col·lectius vulnerats i/o en risc d’exclusió.

Inscripció gratuïta! Per a qualsevol consulta, podeu contactar al correu electrònic rsc.inefcbcn@gencat.cat

 

En record del professor Eric Dunning

febrer 12, 2019 1 comentari

El 10 de febrer de 2019 en ha deixat el professor Eric Dunning. Havia nascut a Anglaterra el 27 de desembre de 1936. Va desenvolupar la major part de la seva carrera acadèmica a la University of Leicester on va ser catedràtic i darrerament professor emèrit.

Deixeble del conegut Norbert Elias va contribuir a la comprensió de l’esport modern des de l’òptica de la sociologia figurativa. Les seves publicacions són nombroses però volem destacar el llibre que va escriure conjuntament amb Norbert Elias que en anglès duia per títol Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process (Oxford, Blackwell 1986). La traducció castellana es va titular Deporte y ocio en el proceso de la civilización (México, Fondo de Cultura Económica, 1991) Aquesta obra ha tingut una gran influència en la sociologia de l’esport al nostre país i moltes tesis doctorals i articles s’han inspirat de la seva perspectiva teòrica.

Eric Dunning fou un dels fundadors l’any 1966 del ICSS (International Committee for the Sociology of Sport) que l’any 1995 va canviar de nom per l’actual ISSA (International Sociology of Sport Association).

La seva relació amb l’INEF de Catalunya s’inicia l’any 1991 quan va ser convidat per fer unes conferències a l’Escola Catalana de l’Esport, en aquell moment dirigida per Francesc Ricart i Pidelaserra. En aquella trobada, juntament amb Paco Lagardera i Núria Puig, van iniciar les gestions per realitzar uns cursos intensius Erasmus cada any juntament amb altres col·legues d’universitats europees a més dels de Leicester (Eric Dunning i Ivan Waddington) i de l’INEF de Catalunya:  Jean Camy de Lyon (França), Klaus Heinemann i Knut Dietrich d’Hamburg (Alemanya), Nicola Porro de Cassino (Itàlia) i Rui Gomes de Coimbra (Portugal). Durant prop de vint anys, el grup es va reunir donant la oportunitat a estudiants i professorat jove a iniciar-se en el món de la recerca i el treball internacional. Els debats apassionats i profundament rigorosos entre Eric Dunning i Klaus Heinemann han quedat en la memòria de qui els va poder presenciar.

Però, per sobre de tot, el que mai oblidarem d’Eric Dunning era el seu amor per la vida i les ganes de gaudir-la a tota hora. Si els debats acadèmics eren atractius, les tardes després de la feina,  al voltant de la taula d’un pub anglès (on convidava en senyal de benvinguda l’alumnat arribat a la University of Leicester) o veient el mar en una terrassa mediterrània, encara ho eren més. En la seva companyia es podia riure sense problemes i mai va fer sentir inferior a ningú malgrat el seu immens saber. I, això sí, a l’endemà era el primer en arribar a la sala de conferències, la classe o el lloc de les reunions.

Eric, et trobarem a faltar però el teu llegat ja serà per sempre amb nosaltres.

 


 

In memory of Professor Eric Dunning

On February 10th, 2019 Professor Eric Dunning passed away. He was born in England on December 27th, 1936. He developed most of his academic career at the University of Leicester, where he was Professor, and recently Emeritus Professor.

Disciple of well-known Norbert Elias, he contributed to the understanding of modern sport from the figurational sociology. His publications list is large, but we would like to emphasize the book he wrote along with Norbert Elias, which was titled Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process (Oxford, Blackwell 1986). This work has had a great influence in the field of sociology of sport in our country, and many doctoral theses and scientific papers have been inspired by its theoretical perspective.

Eric Dunning was one of the founders of the ICSS (International Committee for the Sociology of Sport) in 1966, which changed its name to the current ISSA (International Sociology of Sport Association) in 1995.

His relationship with the INEF of Catalonia began in 1991 when he was invited to give lectures at the Escola Catalana de l’Esport, which at that time was directed by Francesc Ricart i Pidelaserra. In that meeting, accompanied by Paco Lagardera and Núria Puig, they began the efforts to carry out intensive Erasmus courses every year, along with other colleagues from European universities that joined those from Leicester (Eric Dunning and Ivan Waddington) and from the INEF of Catalonia: Jean Camy from Lyon (France), Klaus Heinemann and Knut Dietrich from Hamburg (Germany), Nicola Porro from Cassino (Italy) and Rui Gomes from Coimbra (Portugal). The group met for nearly twenty years, giving young students and professors a chance to get started in the world of research and international work. The passionate and deeply rigorous debates between Eric Dunning and Klaus Heinemann have remained in the memory of those who could presence them.

However, above all, what we will never forget about Eric Dunning is his love for life and the desire to enjoy it at all times. If the formal academic debates were attractive, they were even more those discussed in the afternoon after work, around the table of an English pub (where he invited the new students of the University of Leicester as a welcome gesture) or watching the sea in a Mediterranean terrace. In his company, one could laugh without problems and he never made anyone feel inferior despite his immense knowledge. Of course, the following day he was the first to arrive at the conference room, the classroom or the meeting place.

Eric, we will miss you but your legacy will be forever with us.

I Congreso Deporte y Diversidad

febrer 7, 2019 Deixa un comentari

Aquest congrés, que tindrà lloc a Madrid els dies 15 i 16 de febrer de 2019, neix davant la necessitat de realitzar una reflexió profunda sobre la realitat, els drets i la pràctica esportiva de les persones LGTBI. Des de la convicció de l’efecte positiu que la pràctica esportiva té sobre totes les persones i de la seva capacitat per a millorar les seves vides i, per tant, la societat, cal repensar les necessitats, drets i demandes d’aquelles persones i col·lectius que queden exclosos de l’esport tal i com s’ha concebut tradicionalment.

Tota la informació sobre el congrés aquí.

1er Congrés Internacional de l’Esport a les Grans Ciutats

febrer 7, 2019 Deixa un comentari

L’esport està present a gairebé totes les escoles. L’esport, a més, s’utilitza com a mitjà d’integració social, d’inclusió o d’educació en valors per part de nombrosíssimes institucions de signe molt divers. L’esport com a escenari de promoció de la salut i de la qualitat de vida. Un altre aspecte sobre el que es considera que l’esport té efectes positius és la cohesió social i la identitat col·lectiva. S’atribueix a l’esport una alta capacitat integradora de persones i col·lectius amb trets de marginació o risc d’exclusió social. Finalment, es considera que l’esport juga un gran paper com a vehicle de promoció social.

Tant per establir les grans línies polítiques com per concertar-les en accions específiques és necessari endegar processos de comunicació, debat, intercanvi i participació. Aquest congrés n’és un bon exemple. Estem davant d’un fòrum on persones expertes en diferents àmbits vinculats a l’esport i/o l’acció municipal debatran per tal de posar en comú neguits, visions, solucions i perspectives que permetin als consistoris establir línies d’actuació que permetin treure tots els beneficis a la pràctica de l’activitat física i l’esport, reduint-ne, al mínim, els efectes adversos que puguin existir.

Tota la informació i el formulari d’inscripcions està disponible al web del congrés.