Publicació a Apunts Educació Física i Esports sobre bullying a l’esport

Abril 4, 2022 Deixa un comentari

L’article “Bullying a l’esport formatiu: coneixement i estratègies de prevenció dels entrenadors i entrenadores”, signat per Xènia Ríos i Carles Ventura ha estat publicat a la revista Apunts Educació Física i Esports.  

Els entrenadors i les entrenadores són agents de gran rellevància per a l’abordatge del bullying que pot desenvolupar-se en el context de pràctica esportiva formativa. L’estudi tenia com a objectiu valorar el coneixement del bullying en una mostra d’entrenadors/es de Catalunya (Espanya), així com les estratègies de prevenció de les quals disposaven. Els i les participants van ser 161 entrenadors/es (75.8 % homes i 24.2 % dones) de diferents modalitats esportives, amb una mitjana d’edat de 20.3 anys (SD = 3.15). Se’ls va administrar un qüestionari ad hoc amb les preguntes obertes: “Com definiries el bullying?”, “Quines tipologies de bullying existeixen?” i “Quines estratègies utilitzes per prevenir el bullying a l’esport?”. Es va realitzar una anàlisi de contingut mitjançant un procés deductiu de la definició de bullying i de les seves tipologies, i un procés inductiu per a les estratègies de prevenció. A la vegada, es van calcular les freqüències (%) de les respostes en cadascuna de les categories de les diferents dimensions. S’observà poca concreció en la definició del fenomen atenent als conceptes clau (repetició, intencionalitat de fer mal i desequilibri de poder). La tipologia que es va indicar amb més freqüència va ser el bullying físic, seguit del ciberbullying. S’esmentaren estratègies de prevenció relacionades amb el foment d’un clima positiu entre els/les esportistes i, en menor mesura, les relacionades amb l’observació, la sensibilització, la normativa, la comunicació, l’educació emocional i la intervenció davant conflictes. En general, es detectà poc coneixement entre els entrenadors/es sobre el bullying; considerant-se rellevant que aquests disposin de més formació específica respecte al fenomen.

Ríos, X., & Ventura, C. (2022). Bullying in Youth Sport: Knowledge and Prevention Strategies of Coaches. Apunts Educación Física y Deportes, 148, 62-70. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/2).148.07

Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere

Març 28, 2022 Deixa un comentari

Recentment s’ha publicat l’informe “Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere”, signat per Josep Campos-Rius, Marta Moragas, Jaume Bantulà, Enric M. Sebastiani, Pedrona Serra i Ingrid Hinojosa. El treball té per objectiu estudiar la situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’activitat físico-esportiva i, sobretot, escoltar-les per entendre, el millor possible, la seva participació, els seus interessos, les seves motivacions i les valoracions que en fan sobre l’oferta actual és un primer pas per definir una proposta més adequada per a elles. En aquest document es descriu el perfil sòcio-esportiu (abans d’entrar i dins del centres); s’identifiquen els interessos i els motius de la pràctica i de la no pràctica físico-esportiva; així com els factors que actuen com a facilitadors o limitadors de la mateixa.

El treball conclou la necessitat de la valoració de l’activitat físico-esportiva als centres penitenciaris sigui prioritària en benefici de les dones, que l’oferta sigui diversa i adaptada a les seves necessitats, incorporant la perspectiva de gènere i permetent-les participar en el mateix disseny.

Podeu trobar el document al següent enllaç.

Risk Management for Sport Governance

Març 20, 2022 Deixa un comentari

El projecte “Risk Management for Sport Governance” (RM4SGR) liderat per l’INEFC i coordinat pel Dr. Francesc Solanellas, membre del grup GISEAFE, ha obtingut 250.000 euros de finançament en el marc de la convocatòria del programa europeu Erasmus + Sport.

El RM4SGR pretén avaluar quin ha sigut l’impacte de la COVID-19 i desenvolupar un model de gestió de risc que permeti a les organitzacions esportives abordar i gestionar de manera eficient futures situacions desfavorables.

Sport and Global Governance Conference – “The Superleague and the challenges to the European Sport Model”

Març 18, 2022 Deixa un comentari

El Congrès Sport and Global Governance Conference organitzat per la Unidad de Coordinación Académica de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, el Grup de Recerca en Filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre d’Estudis UPF Sports_Lab, tindrà lloc els pròxims 12 i 13 de maig al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (Sala de Graus Albert Calsamiglia. Edifici Roger de Llúria).

Es tracta dʻun congrés obert a tothom, estudiants, professors/es i professionals que estiguin interessats i interessades en analitzar des dʻuna vessant crítica els problemes ètics, filosòfics, jurídics i/o morals del món de lʻesport.

Dates clau:

  • 5 de febrer: inici enviament de comunicacions.
  • 18 de febrer: inici d’inscripcions.
  • 18 d’abril: tancament del termini d’enviament de comunicacions.
  • 2 de maig: tancament del termini d’inscripcions.

El programa juntament amb més informació, es troba disponible al web del Congrés.

Jornada “L’esport com a eina d’inclusió social”

Març 17, 2022 Deixa un comentari

DIPLOCAT i la Fundació Barça organitzen la Jornada Internacional sobre la funció de l’Esport com a Eina d’Integració Social, que tindrà lloc a l’Auditori 1899 del FC Barcelona, el 24 de març de 2022, de 9:15h a 13:45h.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, i la secretària general de DIPLOCAT; Laura Foraster, donaran la benvinguda a les persones assistents. La intervenció inaugural anirà a càrrec de Lilian Thuram, exjugador francès del Barça i creador de la Fundació Lilian Thuram d’Educació contra el Racisme, en una conversa amb Rita Marzoa, periodista i moderadora de l’acte.

A continuació hi haurà la primera taula rodona, sobre com fomentar la inclusió social i la integració des de les institucions públiques i privades, amb la participació de Philipp Müller-Wirth (Dep. Ciències Humanes i Socials, UNESCO; Floor van Houdt (Unitat per l’Esport de la Comissió Europea, Erasmus+); Anna Caula (secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Generalitat de Catalunya); i Marta Segú (Fundació FC Barcelona).

La segona taula rodona tractarà sobre bones pràctiques i experiències d’èxit, amb Henry Gilham (Programa d’Inclusió, Fundació FC Barcelona); Federica Minardo (Cooperativa Prospettiva, Itàlia); Amina Moustafa (Sport against Racism Ireland); i Oriol Parés (Centre penitenciari Brians 2).

La darrera intervenció serà la de l’atleta Àlex Roca (ambaixador Fundació FC Barcelona) i la cloenda de la jornada la faran Elena Fort (vicepresidenta del Futbol Club Barcelona); i Victòria Alsina (consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Generalitat de Catalunya).

La jornada tindrà format presencial i hi haurà traducció al català, anglès i francès.

Per a més informació, es pot utilitzar el correu electrònic: info@diplocat.cat

Requereix d’inscripció prèvia al següent enllaç.

UEFA Research Grant Programme 2022/23 – Call for applications

Març 4, 2022 Deixa un comentari

El UEFA Research Grant Program (UEFA RGP) és un programa de beques dissenyat per a acadèmics que treballen en col·laboració amb les associacions membres de la UEFA per oferir investigacions que millorin la presa de decisions estratègiques en el futbol europeu. Va dirigit a qualsevol persona que estigui treballant o que ja tingui un doctorat i que estigui analitzant el futbol europeu des de diverses disciplines acadèmiques, inclosa la sociologia.

La UEFA atorga subvencions individuals de fins a 15.000 € cadascuna i 20.000 € per a sol·licituds conjuntes en les que participen dos o tres investigadors amb seu a diferents països, durant un període de recerca de nou mesos.

Les persones sol·licitants han d’haver obtingut un doctorat i actualment ocupar un lloc de recerca en una Universitat o Institució equivalent, o estar matriculat com a estudiant de doctorat en una Universitat o Institució equivalent i estar preparant actualment una tesi doctoral. A més, caldrà presentar una carta de recomanació d’una associació membre de la UEFA.

Les sol·licituds i els informes finals s’han de redactar en una de les llengües oficials de la UEFA (anglès, francès o alemany).

El termini de presentació de sol·licituds és el 31 de març de 2022.

Per a més informació, pots consultar al web de la UEFA Research Grant Program.  

Publicació a Frontiers in Psychology sobre bullying a l’esport

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

L’article ““I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport”, signat per Xènia Ríos, Carles Ventura i Pau Mateu, ha estat publicat a Frontiers in Psychology.

Bullying is a global issue that, beyond school, is present in different social contexts, such as sport environments. The main objective of this study was to get to know the experiences of victims of bullying in sport throughout their youth sport training. Semi-structured interviews to four Spanish women and seven Spanish men were carried out, within an age range of 17–27 (Mage = 21 years, SD = 3.69). The following main themes were established by means of a hierarchical content analysis: (a) “bullying characterization,” (b) “dealing with bullying,” and (c) “consequences of bullying.” The results show the presence of physical, verbal and social bullying in the sport context, with the changing room being the space where this type of behavior is most frequently developed. Most victims show an internal attribution (self-blame) for the bullying event, related to their motor skills and their personal physical and psychological characteristics. Double victimization can be observed, at the sport club and at the educational center. Passive strategies are used to deal with the situation, while little support is shown by sport agents (teammates and coaches). The victims, as a consequence of the bullying experience, suffer from short and long-term negative effects on a psychosocial level. The study highlights the necessity to design and implement programs focused on the prevention, detection and intervention of bullying for sport organizations, bearing in mind all the agents that make them up (coaches, management teams, families, and players). Furthermore, the importance of promoting the creation of safe sport environments, free from any kind of violence, is emphasized.

Ríos. X., Ventura. C. and Mateu. P. (2022) “I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport. Front. Psychol. 13:819981. doi: 10.3389/fpsyg.2022.819981

Número Especial “Etnografías del deporte y actividades físicas”

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

S’ha obert el termini d’enviament de contribucions per la participació en el número especial de la revista acadèmica Sociología del Deporte (SD) sobre “Etnografías del deporte y actividades físicas”.

Aquest número pretén oferir propostes basades en estudis etnogràfics que analitzin diferents esports i pràctiques de cultura física: des d’esports competitius als vinculats a estils de vida, arts marcials, ioga, fitness a gimnasos, etc. incloent l’activitat de jugadors/es, entrenadors/es, àrbitres i altres agents vinculats a l’àmbit esportiu.

Per a informació sobre les normes que han de seguir les contribucions, consulteu el següent document.

Des d’aquest enllaç es poden enviar contribucions a la revista.

La data límit d’enviament és l’1 de setembre de 2022.

Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport – “Ho defenses?”

febrer 21, 2022 Deixa un comentari

Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport | “Ho defenses?”

La Xarxa de recerca LGTBIQ+, Educació Física i Esport, coordinada des d’INEFC Barcelona, impulsa la Campanya “Ho defenses?”.

Per a més informació consulta al web de la Xarxa d’Investigació.

___

Dia Internacional contra la Homofobia en el Deporte | “¿Lo defiendes?”

La Red de Investigación LGTBIQ+, Educación Física y Deporte, coordinada desde INEFC Barcelona, impulsa la Campaña “¿Lo defiendes?”.

Para más información consulta la página web de la Red de Investigación.

Publicació a ISPRS International Journal of Geo-Information

febrer 21, 2022 Deixa un comentari

L’article “Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts“, signat per Teresa Santos, Ricardo Nogueira Mendes, Estela I. Farías-Torbidoni, Rui Pedro Julião i Carlos Pereira da Silva, ha estat publicat a ISPRS International Journal of Geo-Information.

Data obtained through Volunteered Geographical Information (VGI) have gradually been used to monitor and support planning mainly in urban contexts. Regarding recreational activities in peri-urban green and natural areas, VGI has been used to map, measure use intensity, profile users, and evaluate their preferences and motivations. Given their extensive use, it is now worthwhile to assess the value of VGI data to (1) compare recreational uses, profile users and map recreational activities in different contexts (metropolitan vs. rural areas), and (2) evaluate outdoor and adventure tourist products such as Grand Routes (GR). Data from former GPSies (AllTrails nowadays), one of the most popular web-share services, were used to assess recreational uses in Lisbon Metropolitan Area (LMA) and southwest Portugal (SWPT). A set of 22,031 tracks of “on foot” and “on wheels” activities, submitted by 3297 national and foreign users, covering 12 years, was analysed within a GIS modelling environment. Results indicate that, although there are many more submissions in the LMA, the influence of foreigners in the SWPT is higher (11% vs. 19%). The existing GR in SWPT concentrates the foreign use for hiking (71% of foreign vs. 28% of national users), demonstrating its attractiveness. For the favourite activity in both areas—Mountain biking—results show a higher spatial dispersion, yet part of the activity in SWPT still conforms to the GR (16% of foreign and 20% of national use). This study proves other applications for VGI, showing its usefulness for assessing recreational uses in both metropolitan and rural areas. Spatial knowledge about recreational uses is a valuable tool to evaluate and monitor such activities, and to know what users like to do, and where, and is also useful information when designing recreational products considering their tourist potential, thus adding value to these offers

Santos, T.; Mendes, R.N.; Farías-Torbidoni, E.I.; Julião, R.P.; Pereira da Silva, C. Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 144. https://doi.org/10.3390/ijgi11020144