Carles González al Diari ARA

Juliol 6, 2018 Deixa un comentari

Fotografia: Pere Tordera

L’investigador del GISEAFE Carles González ha estat entrevistat al diari ARA, on ha repassat l’evolució de l’educació física fins als nostres dies i els actuals reptes d’aquesta disciplina. Planteja l’educació física com una eina a través de la que els i les més joves han d’aprendre a tenir cura del seu cos i seguir uns hàbits saludables. Donada la seva importància de cara a prevenir l’obesitat i el sedentarisme, reclama més hores per a una assignatura sovint estigmatitzada. D’altra banda, planteja la integració tecnològica com un valor afegit que ajudi a ampliar coneixements de l’alumnat, així com fomentar l’adherència a la pràctica d’activitat física-esportiva.

Podeu accedir a l’entrevista aquí.

Guia de bones pràctiques de gènere en estudis de la família de les CAFE

Juliol 5, 2018 Deixa un comentari

[CAT] La promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes i la ruptura dels estereotips de gènere en l’activitat física, l’educació física i l’esport són encara alguns dels grans reptes de la nostra societat en ple segle XXI.

La universitat, així com tots els centres de formació vinculats a l’activitat física, l’educació física i l’esport, tenen un paper clau com a agents de canvi i de transformació dels models i de les relacions de gènere a partir de les seves funcions de formació de professionals, d’investigació i de transferència de coneixement.

Aquesta guia es dirigeix a totes aquelles institucions educatives i esportives, de tots els nivells de formació (primària, secundària, professional o universitària), que pretenen incorporar i desenvolupar la perspectiva de gènere a les seves agendes i intervencions. Amb aquest propòsit, es proporciona informació sobre els aspectes clau que tant els equips directius com el professorat han de tenir en compte a l’hora de planificar i implementar els seus programes de formació, la seva actuació quotidiana i la seva forma de comunicació.

Descarrega la Guia


[ESP] La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la ruptura de los estereotipos de género en la actividad física, la educación física y el deporte es aún uno de los grandes retos de nuestra sociedad en pleno siglo XXI.

La universidad, así como todos los centros de formación vinculados a la actividad física, la educación física y el deporte, tienen un papel clave como agentes de cambio y transformación de los modelos y de las relaciones de género a partir de sus funciones de formación de profesionales, investigación y transferencia de conocimiento.

Esta guía se dirige a todas aquellas instituciones educativas y deportivas, de todos los niveles de formación (primaria, secundaria, profesional, o universitaria), que pretenden incorporar y desarrollar la perspectiva de género en sus agendas e intervenciones. Para ello, se proporciona información sobre los aspectos clave que los equipos directivos así como el profesorado deben tener en cuenta a la hora de planificar e implementar sus programas de formación, su actuación cotidiana y su forma de comunicación.

Descarga la guía

Revisió de llibre sobre Educació Física

Juliol 4, 2018 Deixa un comentari

Gonzalo Flores signa una revisió sobre el llibre ‘Educación Física y Pedagogía Crítica. Propuestas para la Transformación Personal y Social’.

“Educación Física y pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social es una necesaria obra magistral que permite romper con la tradicional brecha existente entre la teoría de la pedagogía crítica (PC) y su aplicación práctica; en este caso, en las sesiones de Educación Física (EF) de todos los niveles.”

Flores-Aguilar, G. (2018). Educación Física y Pedagogía Crítica. Propuestas para la transformación personal y social [Book Review]. Qualitative Research in Education, 7(2), 238-240. doi: 10.17583.qre.2018.3524

 

Participació al VIII Congreso Internacional de Educación Intercultural

Juliol 3, 2018 Deixa un comentari

L’investigador del GISEAFE Gonzalo Flores ha viatjat a Almería amb motiu del VIII Congreso Internacional de Educación Intercultural i I Congreso Internacional de Salud Transcultural. Es va presentar una comunicació que deriva d’un projecte interuniversitari, centrat en la formació intercultural del professorat. Aquest projecte inclou persones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Cádiz, i la Roehampton University (Regne Unit).

Goenechea, C., Flores, G., Lander, V. (2018). ¿Están preparados los futuros docentes de educación primaria para trabajar en contextos multiculturales?

Participació a l’ISSA World Congress 2018

Juny 19, 2018 Deixa un comentari

Els investigadors Ingrid Hinojosa i Pau Mateu van representar al GISEAFE en la darrera edició del Congrés Mundial de Sociologia de l’Esport, organitzat per la International Sociology of Sport Association i celebrat a Lausanne (Suïssa) entre els passats dies 5 i 8 de juny. Es van presentar dues comunicacions.

En la seva presentació, Ingrid Hinojosa va mostrar l’estat de la seva recerca sobre dones entrenadores a Espanya. Es va fer un especial èmfasi en els conflictes que es poden donar entre l’activitat professional i altres esferes vitals en l’àmbit de l’entrenament esportiu.

  • The impact of organizational factors on work-life balance in men and women coaches. (Ingrid Hinojosa-Alcalde, Ana Andrés & Susanna Soler)

Per la seva part, la intervenció de Pau Mateu es va centrar en descriure la situació dels programes de suport a la carrera dual que es desenvolupen al sistema universitari català, tot valorant aspectes interns i externs dels mateixos.

  • Elite athletes and/or students? Organizational characteristics of the dual career programs in Catalan universities (Pau Mateu, Anna Vilanova & Eduard Inglés)

Publicació sobre organitzacions i gestió de l’esport

Juny 18, 2018 Deixa un comentari

L’article ‘Más allá de la carrera deportiva. Satisfacción percibida por estudiantes-deportistas sobre un programa universitario de apoyo a la carrera dual‘ signat per Pau Mateu, Anna Vilanova, Ana Andrés i Eduard Inglés, ha estat publicat a la Revista Española de Educación Física y Deportes.

“El objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de satisfacción percibido por estudiantes-deportistas de élite de una facultad universitaria de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hacia el programa de apoyo a la carrera dual que se desarrolla en dicho centro. La muestra se compuso por 17 estudiantes-deportistas de élite que se beneficiaron del programa durante el año académico 2014-15. Los datos fueron obtenidos a través de cuestionario construido ad hoc, y se realizaron seis entrevistas en profundidad. Los resultados mostraron una elevada satisfacción hacia el programa (M = 8,13; DT = 1,88), especialmente con respecto a las facilidades proporcionadas por el programa para compaginar los horarios lectivos con los de entrenamiento. Las entrevistas confirmaron que el programa y sus servicios funcionan, si bien se percibe falta de colaboración por parte algunos miembros del personal docente. El presente estudio muestra la situación concreta de un programa de apoyo a la carrera dual, y propone soluciones específicas para problemas que también podrían producirse en las iniciativas impulsadas desde otros centros universitarios.”

Mateu, P., Vilanova, A., Andrés, A. & Inglés, E. (2018). Más allá de la carrera deportiva. Satisfacción percibida por estudiantes-deportistas sobre un programa universitario de apoyo a la carrera dual. Revista Española de Educación Física y Deportes, 421, 49-58

Pedrona Serra a Ràdio Castelldefels

Juny 12, 2018 Deixa un comentari

La investigadora del GISEAFE Pedrona Serra ha estat entrevistada a Ràdio Castelldefels. Ha parlat, entre altres, de l’evolució de l’esport femení en els últims anys, la baixa presència de dones en estudis vinculats a les ciències de l’esport, la possibilitat d’establir polítiques esportives enfocades a la paritat, o del paper de l’educació física -i del professorat en general- en el trencament d’estereotips.

Podeu accedir a la seva intervenció completa aquí.