Arxius

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Seminari: “Una mirada a la historia y la historiografia del ocio y de la cultura desde el sur global”

Desembre 1, 2022 Deixa un comentari

El proper dilluns 12 de desembre, a les 17 hores, el professor Cleber Dias, de la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), oferirà una sessió amb el títol “Una mirada a la historia y la historiografía del ocio y de la cultura desde el sur global”.


L’activitat es desenvoluparà al seminari de Filosofia de la Facultat de Geografia i Història (4rt. Pis), c. Montalegre 6‐8 , 08001 Barcelona i també es podrà seguir a través del Canal de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual.


Totes les persones que vulguin acreditar la seva assistència com a hores formatives (2) hauran d’escriure prèviament al Dr. Carles Santacana Torres (carles.santacana@ub.edu).

En record del Dr. Joan Babí Lladós

Mai 6, 2022 Deixa un comentari

Amb immensa tristesa us comuniquem que ahir, el dia 5 de maig de 2022, ens va deixar el nostre benvolgut amic i company Joan Babí Lladós, professor d’INEFC Barcelona i membre del GISEAFE, després de lluitar durant tres anys contra una dura malaltia.  Donem el més sincer condol a la Radka i a la seva família.

En Joan ha estat vinculat al grup des del 2015, primer com a investigador predoctoral i després com a investigador en l’àmbit de les activitats en el medi natural i la gestió d’esdeveniments esportius. Hem compartit dies de recerca al laboratori, partits, entrenaments, caminades, congressos, publicacions, tesis, assaigs, reunions, berenars, dinars, sopars, escapades, projectes….

Eduard Inglés, company i gran amic del Joan, li ha dedicat unes sentides paraules de comiat que compartim amb vosaltres:

Sense fer soroll, amb una màgica discreció i subtilesa naturals; però deixant una empremta colpidora i una harmonia perfectament ajustada per allà on passaves.

Cuidant el camí amb delicadesa, però amb el pas més ferm i decidit amb el que hem pogut caminar i caminarem mai de costat.

Tal i com ho feies tot: amb la sensació que res no et costava. Amb una facilitat, innocència i generositat infinites, que només poden néixer directament del cor; i no de qualsevol, sinó d’un d’extraordinàriament immens. Així. Així… has marxat; ensenyant-nos a fer i a ser, un cop més; sent un exemple des de la més absoluta humilitat.

Quan et preguntàvem ‘com vas?’ en els moments més complicats, responies ‘anar fent’; i, ràpidament, et passaves a preocupar per nosaltres amb un ‘i tu, com estàs?’.

Ho seguirem fent, amic; preguntarem a l’aire ‘com vas?’ perquè el teu ‘i tu, com estàs?’ de tornada ens doni les forces que la teva mirada ja no ens pot donar.

Vola alt, Joan. La teva empremta és eterna.

En record del professor Klaus Heinemann

gener 25, 2022 1 comentari

Català / Español / English

El 23 de gener de 2022 ens ha deixat l’estimat professor Klaus Heinemann, marit de la Dra. Núria Puig. Mestre per tots i totes nosaltres, col·laborador del grup des dels seus inicis. Klaus, et trobarem molt a faltar.

Klaus Heinemann

Va néixer a Hamburg el 15 d’octubre de 1937. Va ser catedràtic de Sociologia a l’Institut für Soziologie de la Universitat d’Hamburg, des d’on va impulsar, entre altres aspectes, la investigació en Sociologia de l’esport. Així mateix, va ser professor visitant a diverses universitats de França, Itàlia, Uruguai, Estats Units i també a l’INEFC.

La seva intensa activitat acadèmica el va portar a ser editor de la International Review for the Sociology of Sport entre 1981 i 1990, i a ser autor de més de 30 llibres i 150 articles, alguns dels quals, en castellà, s’han convertit en obres de referència, com: Introducción a la Economía del Deporte (Barcelona, Paidotribo, 1998), Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo (Valencia, Tirant lo Blanch, 1999) e Introducción a la metodología de la investigación empírica. En las Ciencias del Deporte (Barcelona, Paidotribo, 2003).

La seva relació amb l’INEF de Catalunya s’inicia a la dècada de 1990, i des d’aleshores ha col·laborat amb la nostra institució durant trenta anys de manera intensa i polifacètica: com a professor convidat, com a conferenciant, com assessor de projectes de recerca, com a impulsor dels cursos intensius Erasmus, com a co-autor d’articles i llibres, com a membre del consell editorial de la revista Apunts, i també com a director de tesis, entre altres aspectes.

Apassionat per tot el que feia, el seu mestratge a estudiants i a professorat jove ens va permetre iniciar-nos amb rigor i exigència en el món de la recerca i el treball internacional. De forma generosa i desinteressada, sempre aportava comentaris i reflexions per ajudar-nos a créixer, per millorar, per anar més enllà, per no quedar-nos amb el que ja se sap, per tenir la necessitat de buscar més, d’avançar.

Ha estat un privilegi i un plaer aprendre al costat del professor Klaus Heinemann. 

I més enllà de tota la seva saviesa i saber fer, sempre recordarem les seves converses, la seva mirada curiosa, les seves fotografies, la seva passió per l’esport, el mar i la muntanya, el seu amor per la vida i les ganes de gaudir-la.

Klaus, el teu llegat i el teu record serà per sempre amb nosaltres.

Descansa en pau

_____

En recuerdo del profesor Klaus Heinemann

El 23 de enero de 2022 nos ha dejado el querido profesor Klaus Heinemann, marido de la Dra. Núria Puig. Maestro por todos y todas nosotros, colaborador del grupo desde sus inicios. Klaus, te echaremos mucho de menos.

Nació en Hamburgo el 15 de octubre de 1937. Era catedrático de Sociología en el Institut für Soziologie de la Universidad de Hamburgo, desde donde impulsó, entre otras cuestiones, la investigación en Sociología del Deporte. Asimismo, fue profesor visitante en diversas universidades de Francia, Italia, Uruguay, Estados Unidos y también en el INEFC.

Su intensa actividad académica le llevó a ser editor de la International Review for the Sociology of Sport entre 1981 y 1990, y a ser autor de más de 30 libros y 150 artículos, algunos de los cuales, en castellano, se han convertido en obras de referencia, como: Introducción a la Economía del Deporte (Barcelona, ​​Paidotribo, 1998), Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo (Valencia, Tirant lo Blanch, 1999) e Introducción a la metodología de la investigación empírica. En las Ciencias del Deporte (Barcelona, ​​Paidotribo, 2003).

Su relación con el INEF de Cataluña se inició en la década de 1990, y desde entonces ha colaborado con nuestra institución durante treinta años de forma intensa y polifacética: como profesor invitado, como conferenciante, como asesor de proyectos de investigación, como impulsor de los cursos intensivos Erasmus, como coautor de artículos y libros, como miembro del consejo editorial de la revista Apunts, y también como director de tesis, entre otros aspectos.

Apasionado por todo lo que hacía, su maestría a estudiantes y profesorado joven nos permitió iniciarnos con rigor y exigencia en el mundo de la investigación y el trabajo internacional. De forma generosa y desinteresada, siempre aportaba comentarios y reflexiones para ayudarnos a crecer, para mejorar, para ir más allá, para no quedarnos con lo que ya sabíamos, para tener la necesidad de buscar más, de avanzar.

Ha sido un privilegio y un placer aprender junto al profesor Klaus Heinemann.

Y más allá de toda su sabiduría y saber hacer, siempre recordaremos sus conversaciones, su mirada curiosa, sus fotografías, su pasión por el deporte, el mar y la montaña, su amor por la vida y las ganas de disfrutarla.

Klaus, tu legado y tu recuerdo estará siempre con nosotros.

Descansa en paz

_________

In memory of Professor Klaus Heinemann

On January 23, 2022, the loved professor Klaus Heinemann, husband of Dra. Núria Puig has left us. Teacher of all of us, collaborator of the group since its beginnings. Klaus, you will be missed.

He was born in Hamburg on 15 October 1937. He held the chair of Sociology in the Institut für Soziologie at the University of Hamburg, where he promoted, among other aspects, the Research on Sport Sociology. Likewise, he was a visiting professor at various universities in France, Italy, Uruguay, United States and at INEFC.

His intense academic career led him to become the editor of the International Review for the Sociology of Sport between 1981 and 1990, and to be the author of more than 30 books and 150 articles among which, in Spanish, have become a masterpiece, such as: Introducción a la Economía del Deporte (Barcelona, Paidotribo, 1998), Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo (Valencia, Tirant lo Blanch, 1999) and Introducción a la metodología de la investigación empírica. En las Ciencias del Deporte (Barcelona, Paidotribo, 2003).

His relationship with INEF Catalunya began in the 1990s, and since then he has collaborated with our institution for more than thirty years in an intense and multifaceted way: as a guest lecturer, as a guest speaker, as an advisor to research projects, as a promoter of the intensive Erasmus exchange courses, as a co-author of several articles and books, as a member of the editorial board of Apunts magazine, and as a thesis supervisor.

Passionate about everything he did, his role as a mentor to students and young teachers allowed us to initiate with rigour and exigency in the world of research and international work. In a generous and selfless way, he always provided comments and reflections to help us grow, to improve, and to go further; to not stick to what we already knew, to have the need to seek more, and to move forward.

It has been a privilege and a pleasure to have learnt with Professor Klaus Heinemann.

Beyond all his wisdom and know-how, we will always remember his conversations, his curious look, his photographs, his passion for sport, the sea and the mountains, his love for life and his desire to enjoy it.

Klaus, your legacy, and your memory will be with us forever.

Rest in peace.

El lleure educatiu, un dret confinat

Mai 14, 2021 Deixa un comentari

El proper dimecres 19 de maig, a les 18h, Joan Carles Burriel participarà al cicle de debats “+Educació en temps de pandèmia”, organitzat per Comissions Obreres.

Podeu consultar tota la informació sobre l’esdeveniment i formalitzar la inscripció fent clic aquí.

Publicació sobre psicologia de l’esport

febrer 2, 2021 Deixa un comentari

L’article ‘Eating Disorder Symptoms in Elite Spanish Athletes: Prevalence and Sport-Specific Weight Pressures‘, signat per Clara Teixidor, Carles Ventura i Ana Andrés ha estat publicat a Frontiers in Psychology.

“We determined the prevalence of eating disorder (ED) symptoms among elite Spanish athletes from a broad range of sports and levels of competition and examined the associations between the presence of symptoms and perceived sport-specific weight pressures. We surveyed 646 elite athletes (16.7 ± 4.4 years; 51.08% females) representing 33 sports from top-division teams and two elite athlete training centers in Catalonia. Based on the results of the Eating Attitudes Test-26 responses, 5.1% of athletes (7.6% of females and 2.5% of males) were at risk of EDs. The highest rates of ED symptoms were observed in male endurance athletes and female esthetic athletes. Competition level was not a risk factor. The only gender differences in the presence of ED symptoms by competing level were observed in athletes competing at the national level. Female athletes with ED symptoms scored higher on the two subscales of the Spanish version of the Weight Pressures in Sport (WPS) tool: coach and sport-specific pressures and pressures from teammates and due to uniform. Male athletes with ED symptoms scored higher on the pressures due to uniform subscale. Finally, symptomatic female but not male athletes competing at international and national levels also perceived greater sport-specific weight pressures.”

Teixidor-Batlle, C., Ventura, C. & Andrés, A. (2021). Eating Disorder Symptoms in Elite Spanish Athletes: Prevalence and Sport-Specific Weight Pressures. Frontiers in Psychology, 11:559832. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.559832

Publicació a Journal of Physical Activity and Health

gener 20, 2020 Deixa un comentari

La investigadora del GISEAFE Estela Estela Farías-Torbidoni i Demir Barić han publicat un nou article a la revista Journal of Physical Activity and Health. Aquest treball analitza la influència dels descriptors sociodemogràfics, de viatge, de motivació i d’opinió sobre la probabilitat de participar en un comportament sedentari de les persones visitants d’un espai natural protegit.

Farías-Torbidoni, E., & Barić, D. (2019). Make Them Move: Understanding Visitors’ Sedentary Behavior in Protected Natural Areas. A Case Study in Spain. Journal of Physical Activity and Health16(12), 1129-1137. Doi:10.1123/jpah.2018-0646

Convocatòria de la setena edició dels els Premis Empresa i Esport

gener 15, 2020 Deixa un comentari

L’INDESCAT convoca una nova edició dels Premis Empresa i Esport amb l’objectiu de premiar les millors iniciatives entorn de l’esport i l’empresa.

Categories dels premis:

  • Innovació: es premiarà l’empresa que presenti el producte o servei més innovador.
  • Internacionalització: es premiarà l’empresa amb millor comportament internacional durant els darrers 3 anys. S’hauran de presentar empreses amb més d’un 10% de la facturació provinent de l’exportació.
  • Valor Compartit (“Shared value”): es premiarà l’empresa amb una iniciativa o projecte que hagi destacat en valors compartits en relació a iniciatives socials, sostenibilitat, etc.
  • Emprenedoria: es premiarà la millor iniciativa d’emprenedoria dels 3 darrers anys per al sector de l’esport (societats constituïdes després de l’1 de juliol de 2016).

Les empreses o entitats del sector esportiu amb presència a Catalunya presentaran la seva candidatura abans del 4 de febrer de 2020 a premis@indescat.org

Podeu trobar més informació clicant aquí.

Clara Teixidor Batlle, nova doctora al GISEAFE

Desembre 23, 2019 Deixa un comentari

El passat dilluns 16 de desembre, la doctoranda Clara Teixidor Batlle va realitzar l’acte de lectura i defensa de la seva tesi doctoral. Aquest projecte titulat “Factors de pressió pel pes a l’esport i la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentària en esportistes d’elit de Catalunya” ha estat dirigit pel Dr. Carles Ventura i la Dra. Ana Andrés. La tesi ha rebut la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Totes les persones del grup donem l’enhorabona tant a la Dra. Clara Teixidor com al seu director i la seva directora. Moltes felicitats!

Pedrona Serra al programa “Hablemos de nosotras”

Novembre 1, 2019 Deixa un comentari

El passat 25 d’octubre Pedrona Serra va ser la primera convidada del programa de ” Hablemos de nosotras”, en l’estrena del programa la temàtica abordada va ser el gènere i l’esport. Es va analitzar la situació actual de l’esport femení en general, i la del Rugbi en particular. El programa complert es pot visualitzar aquí.

Susanna Soler participa a la taula rodona “Bones pràctiques en perspectiva de gènere en educació física”

Octubre 30, 2019 Deixa un comentari

En el marc del VI Congrés Internacional i XXVII Nacional d’Educació Física, a la taula rodona “Bones pràctiques en perspectiva de gènere en educació física”, Susanna Soler hi va participar i Pedrona Serra va moderar la taula rodona.