Llibres i edicions

Darrera actualització: gener 2023

Període: Gener 2022 – Gener 2023

Murua, j., Avelar-Rosa, B., Maia, J., Félix-Bernanrdes, L., Toscano, M., Barata-de-Almeida, M., Farías-Torbidoni, E.I, O’Hara, K. 2022. Estudo de impacto dos 10 anos da Reserva Mundial de Surfing na Ericeira. Ericeira Surf Clube.  ISBN: 978-989-53420-1-3

Període: Juny 2017 – Gener 2022

Escobosa Morera, Gl. (coord.), Colillas Gascón, M., Jiménez March, S., Martínez Gómez, A., Puigneró Ferrer, N., Perales López, J., Calafell Arnaldos, A., Pratsobrerroca Rafael S. (2019). PE IN CLIL Resources I. Grammar structures. Barcelona: Universitat de Barcelona (Institut de Desenvolupament Professional, IDP-ICE). Document electrònic. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/129983

Farías-Torbidoni, E.I. (Ed.) Ezéchiel Abatan, José Alonso Martínez, Matteo Bovis, David Cabello,Manrique, Andreu Camps Povil, Lea Cléret, Inas Hussein, Giuseppe Cibelli, Estela Inés Farías Torbidoni, Alain Ferrand, María Alejandra Martínez, Fidel Molina Luque, Ramón Saladrigues Solé, José Serrador, Slaheddine, Boudhina, Cristina Simonetti, Francesc Solanellas Donato, Susanna Soler Prat, Flora Sfez, Irene Strazzeri, Pedro Velázquez y Anna Vilanova Soler (2018). Academic Book. 2018. Training Athletes for Sport Events Management. Barcelona: INEFC.

Farías-Torbidoni, E.I.; Morera, S. (2020). Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització dels visitants-usuaris del parc natural de la serra de Collserola. Consorci Parc Natural de la Serra de Collaserola. Barcelona. Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola.

García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (2017) (coord.) Sociología del deporte (4a ed.). Madrid: Alianza editorial.

González, C. (Coord.), Monguillot, M., Piulachs, J.Mª,  Zurita, C., i Almirall, L. (2020). Educación física saludable. Recursos prácTICos. INDE.

Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET. Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Lleixà, T., Bozu, Z. i Aneas, A. (eds.) (2020). Educació 2020-2022. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. Descarregable des de: http://www.ub.edu/ire/  ISBN: 978-84-09-02934-1

Lleixà, T., Granda, J. y Carrasco, L. (2019). Didáctica de la Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Editorial Síntesis.

Lleixà, T., Gros, B., Mauri, T.; Medina, J.L (eds.) (2018) Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona: IRE-UB.

Llorach, M. (2020). Les diferents mirades de les implicacions psico-socials de l’aplicació del Model de Participació i Convivència en un mòdul residencial d’un centre penitenciari. Barcelona: CEFJE. Disponible a http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2020/implicacionspsico-socials/

McClure, M., Gregory, M., Eigenschenk, B., Thomann, A., Inglés, E. (2019). BOSS: Benefits of Outdoor Sports Toolkit. Brussels: ENOS: European Network of Outdoor Sports. https://outdoorsportsbenefits.eu/wp-content/uploads/2019/12/Toolkit-final.pdf

Puig, N.; Camps, A.; Andrés, A.; Sánchez, J.; Mateu, P. & Cusí, M. (2017). L’esport a Catalunya. 10 anys de l’Observatori Català de l’Esport (2006-2016). Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-371-6.

Serra, P.; Soler, S.; i Vilanova, A. (2018). Jo SÍ incorporo la perspectiva de gènere a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Decàleg per a professorat universitari i personal investigador de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE). Barcelona: COPLEFC. Disponible a: https://www.coplefc.cat/fitxers/DEC%C3%80LEG%20PERSPECTIVA%20GENERE%20CAFIE.pdf

Soler, S., Hinojosa, I., Lecumberri, C., Sánchez,, N., Solé, M., Vilanova A. & Serra, P. (2020). Futbol per a la igualtat. 20 propostes pràctiques per a Secundària: des de l’Educació Física i acció tutorial.  Barcelona: Federació Catalana de Futbol.

Soler, S., Hinojosa, I., Sans, J., & Serra, P. (2020). Mòdul “Gènere i esport” del Curs de formació de tècnics i tècniques de bàsquet. Barcelona: Federació Catalana de Bàsquet.

Soler, S.; Serra, P.; i Vilanova, A. (2018). La igualtat en joc. Guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Barcelona: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – INDE.  (Versió en català i en castellà).

Ventura, C. (coord.), Solà, J., Regüela, S., Font, J., & Roca, J. (2018). Anticipació i Esport. Girona: Documenta Universitària. https://www.documentauniversitaria.com/producte/anticipaci-i-esport/

Ventura, C., Prat, M., Ríos, X,. Flores, G.,  LLeixà, T.,  i Soler, S. (2019). Bullying i ciberbullying al futbol formatiu a Catalunya. Barcelona: Col.lecció Fundació Barça. n.03.

Període 2014 – juny 2017


Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien Educación Física. El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: INDE

Blázquez, D. (Ed.) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE

Camps, A. & Palomar, A. (2014). La participación de las persones extranjeras en las competiciones Deportivas en España y sus derivades en las Federaciones Deportivas. Madrid: Thomson Reuters – Aranzadi ISBN 9788490594155

Camps, A.; & Viñas, J. (2016). Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Col.lecció: Estudis de Recerca Digitals, núm. 12. ISBN: 978-84-608-6405-9; DOI: 10.2436/10.8030.03.8

Cordero, G.; Cano, E.; Benedito, V.; Lleixà, T.; Luna, E. (2014). La planificación y la evaluación de la formación pedagógica del profesorado universitario: orientaciones para su definición institucional (QDU 28). Barcelona: ICE- UB.

Farías, E.I. (2016). Guía de buenas prácticas para el desarrollo de crreras por montaña en espacios naturales protegidos. Europarc-España. Edición online y en papel.

Funollet, F.; Inglés, E. (Coord.) (2014). 10 conceptos para aprender con el esquí nórdico. Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-341-9

García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (2017) (coord.) Sociología del deporte (4a ed.). Madrid: Alianza editorial.

González, C.; Monguillot, M. & Zurita, C. (2014). Una educación física para la vida. Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-342-6

Hernández Vázquez, F. J., Torralba Jorda, M. A., Mendoza Laiz, N., Rubira Hidalgo, M., Niort, J., Trullols Clemente, M., & Labrador Roca, V. (2015). El deporte para las personas con discapacidad. Los retos de la adaptación y la inclusión deportiva. Barcelona: Edittec S.L. doi:B 10175-2015

Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET. Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit

Javaloyes, V. (2014). El Régimen Jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. Madrid: Thomson Reuters – Aranzadi. ISBN: 978-84-9059-481-0

Julià, A. & Prat, M. (2013). Esport i valors. Avaluació del programa FutbolNet de la Fundació FC Barcelona a Catalunya, 2012-13. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Lleixà, T. ; Sebastiani, E. (eds.) (2016). Competencias clave y educación física. ¿Cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación. Barcelona: INDE

Puig, N.; Camps, A.; Andrés, A.; Sánchez, J.; Mateu, P. & Cusí, M. (2017). L’esport a Catalunya. 10 anys de l’Observatori Català de l’Esport (2006-2016). Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-371-6

Puig, N.; Camps, A.; Muñoz, L.; Gómez, J. & Serra, P. (2014). L’esport a Catalunya (2006-2013). Un informe de tendències. Barcelona: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – Observatori Català de l’Esport. ISBN: 2014-332X

Viñas, J. & Pérez, M. (2014). El mercat de treball de l’esport a Catalunya. Especial incidència a la província de Barcelona. Barcelona: INDE.

Període 2009-2013


Blázquez, Domingo & Sebastiani, Enric (Eds.) (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.

Blázquez, Domènech (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física. Editorial: Inde.

Buscà, B. & Riera. J. (2012). Mesura de les actituds cognitives a l’esport. Aproximació psicomètrica a la resolució de problemes esportius. Editorial Académica Española.

Cano, E.; Barrios, R.; Cabrera, N.; Delgado, A.M.; Fabregat, J.; Fernández, M.; Font, A.; Ion, G.; Iranzo, P.; Lleixà, T.; Martínez-Olmo, F.; Pérez, J.; Tierno, J.M.; Valero, M. (2011). Buenas prácticas en la evaluación de competencias. Cinco casos de educación superior. Barcelona: Laertes

Contreras, O; Cuevas, R.; Blázquez, D.; Lleixà, T. García López, L.M.; Sebastiani, E.M.; Barrachina, J. (2012). Las Competencias del profesor de Educación Física. Barcelona: INDE.

Curto, C.; Gelabert, I.; González, Carles ; Morales, J. (2009). Experiencias con éxito de aprendizaje cooperativo en Educación Física. Barcelona, Editorial INDE.

Diputació de Girona & Observatori Català de l’Esport (2011) Els ajuntaments i l’esport a les comarques gironines, Girona. A càrrec de Jordi Viñas, Marta Pérez i Núria Puig.

Ferrand, A; Torrigiani, L; Camps, A. (2009). Il management della sponsorizzazione per gli eventi sportivo. Ed. Coni Servizi- S.p.A. Scuola dello Sport, Roma. ISBN- 978- 88- 903791- 0- 9

Funollet, F., Gomila, B., Inglés, E. (2013 ). Aprender a aprender con el deporte. Libro-I ¡Sitúate! La esencia del aprendizaje (pendent de publicació).

Gomes, Rui & Puig, Núria (Eds.). (2009). El deporte entre lo local y lo global. Monográfic de la revista Apunts. Educació Física i Esports.

Gómez, Catalina; Puig, Núria & Maza, Gaspar (2009). Deporte e integración social: guía de intervención educativa a través del deporte. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Gómez, Catalina; Puig, Núria & Maza, Gaspar (2009). L’esport com a eina d’intervenció educativa per a infants en situacions d’exclusió social. Propostes per a professionals de l’educació social i esportiva. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica-Fundació Ernest Lluch.

González, Carles & Lleixà, Teresa (Coord.) (2010). Colección Formación del profesorado. Educación Secundaria: Educación Física (tres volúmenes). Barcelona: Editorial Graó.

González, Carles (coord) (2010). Los secretos del profesorado eficaz en Educación Física. Barcelona: Inde.

Lleixà, T. i González Arévalo, C. (2010). Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y el deporte en edad escolar. Madrid: Consejo Superior de Deportes.

Lleixà, T.; González Arévalo, C.; Camacho, M.J.; Valles, T.; Ferro, S.; Blasco, M. Hueili, J.M.; Pérez, S.; Rodríguez, M. (2012). El centro escolar promotor de la actividad física y el deporte. Orientaciones para la elaboración del proyecto deportivo de centro. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15407

Martín, Adrià; Puig, Nuria (ed.) (2013) Actas del III Encuentro de Observatorios del Deporte, Barcelona, Observatori Català de l’Esport.

Puig, N.; Junyent, R.; Martin, A. & Vicens, C., (2011) L’esport a Catalunya, 2010. Barcelona: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Observatori Català de l’Esport.

Prat, M. i Ventura, C. (2011). Deportes y educación en valores. Dirigido a madres y padres interesados por el deporte escolar. Madrid: CEAPA – CSD.

Prat, M. i Ventura, C.(2012). Guía para el monitor/a en el deporte escolar. Madrid: CEAPA – CSD.

Puig, Núria; Vilanova, Anna; Inglés, Eduard & Mayo, David (2009). L’esport a Catalunya, 2008 Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Puig, Núria; Vilanova, Anna; Inglés, Eduard & Mayo, David (2009). Hàbits esportius a Catalunya Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Puig, Núria & Gomes, Rui (ed.) (2010). Sport, between Local and Global, Special Issue of European Journal for Sport and society, 3/4.

Puig, Núria; González, Sílvia; Martin, Adrià & Inglés, Eduard (2010). L’esport a Catalunya, 2009. Barcelona: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Puig, N.; Junyent, R.; Martin, A. & Vicens, C., (2011) L’esport a Catalunya, 2010. Barcelona: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Observatori Català de l’Esport.

Puig, N.; Muñoz, L.; Camps, A.; Gómez, J.; Serra, P.; Pardo, A. (2014). L’esport a Catalunya (2006-2013). Un informe de tendències. Barcelona,  Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Observatori Català de l’Esport.

Secretaria General de l’Esport (2010). Enquesta sobre hàbits esportius a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya (elaborat per Núria Puig, Adrià Martín, Sílvia González i Josep Maria Aragay).

Torrebadella, X. (2011). Repertorio bibliográfico inédito de la educación física y el deporte en España (1800-1939). Madrid: Fundación Universitaria Española, Madrid. ISBN: 9788473927673

Torrebadella, X. (2011). L’esquí al port de la Bonaigua. Una aproximació a la seva història, 1919-1936. Tremp: Garsineu Edicions, Ecomuseo de les Valls d’Àneu. ISBN: 978-8496779-57-0

Torrebadella, X. (2013). Gimnástica y educación física en la sociedad española de la primera mitad del siglo XIX (Col·lecció Espai/Temps). Servei de Publicacións de la Universitat de Lleida: Lleida. ISBN: 974-84-8409-620-7.

Torrebadella Flix, X. (2013). La educación fisica española en la primera mitad del siglo XIX. Lleida: Universitat de Lleida. EN PREMSA

Vilanova, A; Castillo, J.; Fraile, A; Martínez del Castillo, J.; Sánchez, R.; Soler, S.; Puig, N. (2009) (comp). Deporte salud y medio ambiente para una sociedad sostenible. Madrid: Esteban Sanz.

Viñas, Jordi i Pérez, Marta (2010). Els clubs esportius a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. (http://www.observatoridelesport.cat/pdf/llibre_clubs.pdf)

A %d bloguers els agrada això: