Presentades per membres del grup

darrera actualització: desembre 2020

Període 2017 – 2020


Ríos, Evelyn (2020). La Capoeira como herramienta pedagógica en la Educación Física. Un estudio de caso sobre la formación permanente del profesorado. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona –INEFC Barcelona.

Mateu, Pau (2020). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes. Tesis doctoral. U. de Barcelona – INEFC Barcelona.

Hinojosa, Ingrid (2019). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona.

Teixidor, Clara (2019). Factors de pressió pel pes a l’esport i la simptomatologia de trastorns de la conducta alimentària en esportistes d’elit de Catalunya. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona.

Babí, Joan (2019). La gestió de les curses a la muntanya a Catalunya. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona.

Pol, Núria (2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades. Tesis doctoral. Universitat de Lleida – INEFC Lleida.

Període 2014 – juny 2017


Monguillot, Meritxell (2017). Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente. (U. Oberta de Catalunya). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/404673

Tarragó, Rafael (2017). Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: https://www.researchgate.net/publication/313608563_Estructura_temporal_interaccion_tactica_y_eficacia_en_asaltos_de_esgrima_de_alto_nivel

Serra, Pedrona (2016). La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/402513

Labrador, Victor (2016). La intervención docente y sus efectos en la conducta del alumnado con TDAH en Educación Física (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/400863

Burriel, Joan Carles (2015). Les polítiques esportives municipals als inicis de la democracia. Els casos de Vic i Sant Feliu de Llobregat en el període 1979-1991 (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/387816

Javaloyes, Vicente (2014) El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. (U. de Lleida – INEFC Lleida). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/284835

%d bloggers like this: