Arxius

Archive for the ‘Publicacions’ Category

Publicació a la revista Sport, Education and Society

Juliol 31, 2022 Deixa un comentari

L’article “Facing hegemonic masculine structures: experiences of gay men studying physical activity and sport science in Spain”, signat per Anna Vilanova, Pau Mateu, Javier Gil-Quintana, Ingrid Hinojosa-Alcalde i Ilse Hartmann-Tews ha estat publicat a la revista Sport, Education and Society.

This research is the first to provide insights into the experiences of gay men studying a university degree in Physical Activity and Sport Science (PASS) in Spain. Drawing on Bourdieu’s categories, one-to-one semi-structured interviews were conducted with 11 PASS students and ex-students that were subsequently studied through deductive-inductive thematic analysis. Our findings show the PASS context to be a heteronormative, masculinised and cisgender social field. Male homosexuality was almost invisible except when antigay language was used. Considering this environment, most of our interviewees chose to remain in the closet, which contributed to low levels of wellbeing and high levels of stress and anxiety. However, the few students that chose to come out experienced relief and felt included by some of their classmates and by staff. Discussed are key aspects of the dominant culture in PASS faculties and the repercussions for the mental health and wellbeing of gay students. Our research also provides new insights into the nature and prevalence of microaggressions regarding sexual orientation that will help PASS and university management develop specific strategies and programmes to foster inclusivity.

Vilanova, A., Mateu, P., Gil-Quintana, J., Hinojosa-Alcalde, I., & Hartmann-Tews, I. (2022). Facing hegemonic masculine structures: experiences of gay men studying physical activity and sport science in Spain. Sport, Education and Society.

Notícia a La Vanguardia

Juny 15, 2022 Deixa un comentari

Recentment La Vanguardia ha fet ressò de l’estudi de l’INEFC de Lleida, sota la coordinació de la Dra. Estela Farias, que aprofundeix en la massificació que pateix el nucli de Siurana, un dels paratges més bells del Priorat, al municipi de Cornudella de Montsant. Segons la investigació, el nombre de visitants anuals que atrau aquest poble de 27 empadronats és de 266.431, més del 40% dels quals es passegen pels seus carrers al juliol, agost i octubre. Només a l’agost es van comptabilitzar 56.059 turistes, al ritme de 1.800 al dia.

Consulta la notícia aquí “Siurana, con 27 empadronados, recibe más de 1.800 visitantes al día en agosto”.

Notícia a La Vanguardia

Juny 7, 2022 Deixa un comentari

La Vanguardia ha fet ressò de l’estudi portat a terme pel GISEAFE, amb la coordinació de la Dra. Estela Farias, que determina que la capacitat de càrrega del cim del Pedraforca és de 47.991 persones cada any, al ritme d’una mitjana de 132 diàries.

Pots consultar la notícia al següent enllaç: “El Inefc aprecia masificación en la cima del Pedraforca los meses de junio y agosto – Una investigación del Inefc de Lleida establece la capacidad de carga en las áreas más frecuentadas del parque natural del Cadí-Moixeró”.

Publicació sobre el lesbianisme a l’esport

Juny 1, 2022 Deixa un comentari

El capítol “Lesbianism in sport. The heteronormative challenge”, signat per Susanna Soler-Prat, Anna Vilanova, Judith Solanas, Daniel Martos-Garcia, Wenceslao García-Puchades, ha estat publicat al llibre “Sport, Identity and Inclusion in Europe”.

This chapter summarises recent studies on the experiences of lesbian women in sport to provide a better understanding of the body of knowledge on this topic. First, the review provides an overview of research published in English on lesbianism and sport in Europe. Second, it examines the main international studies on lesbianism, focusing on the incidence of heteronormativity and homonegativism in women’s sports. Third, it presents the role of sport as a safe zone for the construction of lesbian women’s identities. The final section explores significant data related to sports participation and the experiences of lesbian women.

Soler-Prat, S., Vilanova, A., Solanas, J., Martos-Garcia, D., & García-Puchades, W. (2022). Lesbianism in sport. The heteronormative challenge. In Sport, Identity and Inclusion in Europe. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003196761-17

Publicació a Apunts Educació Física i Esports sobre bullying a l’esport

Abril 4, 2022 Deixa un comentari

L’article “Bullying a l’esport formatiu: coneixement i estratègies de prevenció dels entrenadors i entrenadores”, signat per Xènia Ríos i Carles Ventura ha estat publicat a la revista Apunts Educació Física i Esports.  

Els entrenadors i les entrenadores són agents de gran rellevància per a l’abordatge del bullying que pot desenvolupar-se en el context de pràctica esportiva formativa. L’estudi tenia com a objectiu valorar el coneixement del bullying en una mostra d’entrenadors/es de Catalunya (Espanya), així com les estratègies de prevenció de les quals disposaven. Els i les participants van ser 161 entrenadors/es (75.8 % homes i 24.2 % dones) de diferents modalitats esportives, amb una mitjana d’edat de 20.3 anys (SD = 3.15). Se’ls va administrar un qüestionari ad hoc amb les preguntes obertes: “Com definiries el bullying?”, “Quines tipologies de bullying existeixen?” i “Quines estratègies utilitzes per prevenir el bullying a l’esport?”. Es va realitzar una anàlisi de contingut mitjançant un procés deductiu de la definició de bullying i de les seves tipologies, i un procés inductiu per a les estratègies de prevenció. A la vegada, es van calcular les freqüències (%) de les respostes en cadascuna de les categories de les diferents dimensions. S’observà poca concreció en la definició del fenomen atenent als conceptes clau (repetició, intencionalitat de fer mal i desequilibri de poder). La tipologia que es va indicar amb més freqüència va ser el bullying físic, seguit del ciberbullying. S’esmentaren estratègies de prevenció relacionades amb el foment d’un clima positiu entre els/les esportistes i, en menor mesura, les relacionades amb l’observació, la sensibilització, la normativa, la comunicació, l’educació emocional i la intervenció davant conflictes. En general, es detectà poc coneixement entre els entrenadors/es sobre el bullying; considerant-se rellevant que aquests disposin de més formació específica respecte al fenomen.

Ríos, X., & Ventura, C. (2022). Bullying in Youth Sport: Knowledge and Prevention Strategies of Coaches. Apunts Educación Física y Deportes, 148, 62-70. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/2).148.07

Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere

Març 28, 2022 Deixa un comentari

Recentment s’ha publicat l’informe “Situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’oferta actual d’activitat físico-esportiva des d’una perspectiva de gènere”, signat per Josep Campos-Rius, Marta Moragas, Jaume Bantulà, Enric M. Sebastiani, Pedrona Serra i Ingrid Hinojosa. El treball té per objectiu estudiar la situació de les dones a les presons catalanes en relació a l’activitat físico-esportiva i, sobretot, escoltar-les per entendre, el millor possible, la seva participació, els seus interessos, les seves motivacions i les valoracions que en fan sobre l’oferta actual és un primer pas per definir una proposta més adequada per a elles. En aquest document es descriu el perfil sòcio-esportiu (abans d’entrar i dins del centres); s’identifiquen els interessos i els motius de la pràctica i de la no pràctica físico-esportiva; així com els factors que actuen com a facilitadors o limitadors de la mateixa.

El treball conclou la necessitat de la valoració de l’activitat físico-esportiva als centres penitenciaris sigui prioritària en benefici de les dones, que l’oferta sigui diversa i adaptada a les seves necessitats, incorporant la perspectiva de gènere i permetent-les participar en el mateix disseny.

Podeu trobar el document al següent enllaç.

Publicació a Frontiers in Psychology sobre bullying a l’esport

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

L’article ““I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport”, signat per Xènia Ríos, Carles Ventura i Pau Mateu, ha estat publicat a Frontiers in Psychology.

Bullying is a global issue that, beyond school, is present in different social contexts, such as sport environments. The main objective of this study was to get to know the experiences of victims of bullying in sport throughout their youth sport training. Semi-structured interviews to four Spanish women and seven Spanish men were carried out, within an age range of 17–27 (Mage = 21 years, SD = 3.69). The following main themes were established by means of a hierarchical content analysis: (a) “bullying characterization,” (b) “dealing with bullying,” and (c) “consequences of bullying.” The results show the presence of physical, verbal and social bullying in the sport context, with the changing room being the space where this type of behavior is most frequently developed. Most victims show an internal attribution (self-blame) for the bullying event, related to their motor skills and their personal physical and psychological characteristics. Double victimization can be observed, at the sport club and at the educational center. Passive strategies are used to deal with the situation, while little support is shown by sport agents (teammates and coaches). The victims, as a consequence of the bullying experience, suffer from short and long-term negative effects on a psychosocial level. The study highlights the necessity to design and implement programs focused on the prevention, detection and intervention of bullying for sport organizations, bearing in mind all the agents that make them up (coaches, management teams, families, and players). Furthermore, the importance of promoting the creation of safe sport environments, free from any kind of violence, is emphasized.

Ríos. X., Ventura. C. and Mateu. P. (2022) “I Gave Up Football and I Had No Intention of Ever Going Back”: Retrospective Experiences of Victims of Bullying in Youth Sport. Front. Psychol. 13:819981. doi: 10.3389/fpsyg.2022.819981

Número Especial “Etnografías del deporte y actividades físicas”

febrer 23, 2022 Deixa un comentari

S’ha obert el termini d’enviament de contribucions per la participació en el número especial de la revista acadèmica Sociología del Deporte (SD) sobre “Etnografías del deporte y actividades físicas”.

Aquest número pretén oferir propostes basades en estudis etnogràfics que analitzin diferents esports i pràctiques de cultura física: des d’esports competitius als vinculats a estils de vida, arts marcials, ioga, fitness a gimnasos, etc. incloent l’activitat de jugadors/es, entrenadors/es, àrbitres i altres agents vinculats a l’àmbit esportiu.

Per a informació sobre les normes que han de seguir les contribucions, consulteu el següent document.

Des d’aquest enllaç es poden enviar contribucions a la revista.

La data límit d’enviament és l’1 de setembre de 2022.

Publicació a ISPRS International Journal of Geo-Information

febrer 21, 2022 Deixa un comentari

L’article “Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts“, signat per Teresa Santos, Ricardo Nogueira Mendes, Estela I. Farías-Torbidoni, Rui Pedro Julião i Carlos Pereira da Silva, ha estat publicat a ISPRS International Journal of Geo-Information.

Data obtained through Volunteered Geographical Information (VGI) have gradually been used to monitor and support planning mainly in urban contexts. Regarding recreational activities in peri-urban green and natural areas, VGI has been used to map, measure use intensity, profile users, and evaluate their preferences and motivations. Given their extensive use, it is now worthwhile to assess the value of VGI data to (1) compare recreational uses, profile users and map recreational activities in different contexts (metropolitan vs. rural areas), and (2) evaluate outdoor and adventure tourist products such as Grand Routes (GR). Data from former GPSies (AllTrails nowadays), one of the most popular web-share services, were used to assess recreational uses in Lisbon Metropolitan Area (LMA) and southwest Portugal (SWPT). A set of 22,031 tracks of “on foot” and “on wheels” activities, submitted by 3297 national and foreign users, covering 12 years, was analysed within a GIS modelling environment. Results indicate that, although there are many more submissions in the LMA, the influence of foreigners in the SWPT is higher (11% vs. 19%). The existing GR in SWPT concentrates the foreign use for hiking (71% of foreign vs. 28% of national users), demonstrating its attractiveness. For the favourite activity in both areas—Mountain biking—results show a higher spatial dispersion, yet part of the activity in SWPT still conforms to the GR (16% of foreign and 20% of national use). This study proves other applications for VGI, showing its usefulness for assessing recreational uses in both metropolitan and rural areas. Spatial knowledge about recreational uses is a valuable tool to evaluate and monitor such activities, and to know what users like to do, and where, and is also useful information when designing recreational products considering their tourist potential, thus adding value to these offers

Santos, T.; Mendes, R.N.; Farías-Torbidoni, E.I.; Julião, R.P.; Pereira da Silva, C. Volunteered Geographical Information and Recreational Uses within Metropolitan and Rural Contexts. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 144. https://doi.org/10.3390/ijgi11020144

Publicació a Annals of Leisure Research

febrer 16, 2022 Deixa un comentari

L’article “The potential benefits of water sports for health and well-being in marine protected areas: a case study in the Mediterranean“, signat per Josep Lloret, Sílvia Gómez, Míriam Rocher, Arnau Carreño, Joan San i Eduard Inglés, ha estat publicat a Annals of Leisure Research.

Non-motorized water sports requiring physical efforts such as swimming, scuba diving, kayaking, sailing and surfing are becoming increasingly popular in Mediterranean marine protected areas (MPAs). This research investigates the relationship between these types of water sports and practitioners’ psychological and mental health. It takes the MPAs of Cap de Creus and Gulf of Roses (north-western Mediterranean) as a case study and is underpinned by a literature review and in-depth interviews with specialized water sports instructors. Results provide evidence that doing non-motorized water sports in the sea has positive outcomes for practitioners’ physical and mental health. When done in well-preserved areas, these sports may be a viable tool for both wellness and health recovery, and could be introduced in the community as a preventative and rehabilitation health strategy. This should be accompanied by strategies to address the ecological impacts these sports may have on MPAs.

Lloret, J., Gómez, S., Rocher, M., Carreño, A., San J., & Inglés, E. (2021). The potential benefits of water sports for Health and well-being in marine protected areas: a case study in the Mediterranean. Annals of Leisure Research. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/11745398.2021.2015412