Arxius

Archive for the ‘Publicacions’ Category

Nou article publicat a Sport, Education & Society

Mai 31, 2023 Deixa un comentari

L’article “Curriculum for mountaineering, climbing and winter sports instructors in Spain. A critical approach according to key stakeholders“, signat per la Joana Sans-Osanz i l’Eduard Inglés Yuba, ha estat publicat a la revista Sport, Education & Society.

L’article, de tall qualitatiu (mitjançant entrevistes i grups focals) seguint un paradigma social-constructivista, explora com els diferents stakeholders implicats perceben els ensenyaments conduents a les titulacions tècniques dels esports d’hivern, muntanya i escalada a Espanya, i quina és la lògica i la consciència subjacents en la construcció del currículum d’aquests ensenyaments.

Joana Sans-Osanz & Eduard Inglés Yuba (2023). Curriculum for mountaineering, climbing and winter sports instructors in Spain. A critical approach according to key stakeholders, Sport, Education and Society, DOI: 10.1080/13573322.2023.2209102

Publicat el document de “Joventut Esportiva, Societat Activa”

Març 26, 2023 Deixa un comentari

El mes de març del 2023 s’ha publicat la memòria final del projecte “Joventut Esportiva, Societat Activa” de la Diputació de Barcelona, elaborada per Ingrid Hinojosa juntament amb Belén Mas. L’objectiu principal del projecte “Joventut Esportiva, Societat Activa” és lluitar contra l’abandonament esportiu i el sedentarisme durant l’adolescència, especialment pel que fa a joves en situacions socioeconòmiques desfavorables, per tal que tornin a gaudir de pràctiques fisicoesportives i així assoleixin actituds vitals positives.

El document es pot obtenir en el següent enllaç.

Hinojosa-Alcalde; I. & Mas-Mateu, B. (2023). Projecte transformador. Joventut Esportiva, Societat Activa. Diputació de Barcelona. https://www.diba.cat/documents/359654439/379012913/Joventut_Esportiva_Societat_Activa_JESA.pdf/b1e96b93-329a-51a4-0bd6-a14398392236?t=1678275148900

Nou article publicat a Management Review Quarterly

Març 1, 2023 Deixa un comentari

L’article “Measurement of organizational performance in national sport governing bodies domains: a scoping review“, signat per en Joshua Muñoz i en Francesc Solanelles ha estat publicat a la revista Management Review Quarterly.

“This article examines the literature in Organizational Performance (OP) measurement in National Sport Governing Bodies (NSGBs). A scoping review was conducted involving a comprehensive search of all published literature between 1980 and 2022. The results showed a paucity of empirical studies published in scientific journals (N = 27), with an increase in publications in recent years. Quantitative approaches were highlighted as the most applied; and was reported that 60% of the studies were carried out in four countries, with small samples. Furthermore, the thematic analysis revealed that most of the research designs applied a multi model approach, while the factorial analysis carried out help identifying how models and OP macro-dimensions had have relate to each other among the studies reviewed. In this way, the study provides the first attempt to extensively review the literature on OP in NSGBs as well as provides insights of future research directions in the field.”

Muñoz, J., Solanellas, F. Measurement of organizational performance in national sport governing bodies domains: a scoping review. Manag Rev Q (2023). https://doi.org/10.1007/s11301-023-00325-9

Nou article publicat a Viure en família

febrer 17, 2023 Deixa un comentari

L’article “Qui té boca s’equivoca. Els beneficis de l’error” de Meritxell Albiac i Jannick Niort ha sigut publicat a la revista Viure en família, amb el següent resum:

Errare humanum est: coneixem aquesta expressió que com a humans ens exculpa de molts errors, per d’altra banda sabem que l’ésser humà és l’únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra i algunes vegades fins i tot més de dues. Perquè volem cridar l’atenció sobre els beneficis de l’error? Tanmateix ens hem trobat amb moltes situacions a la família o a l’escola que ens fan pensar en com hem de tractar-lo amb els nostres infants.

Albiac, M i Niort, J. (2023). Qui té boca s’equivoca. Els beneficis de l’error. Viure en família, 97, 38-40.

Nou article publicat a Movimento

Desembre 21, 2022 Deixa un comentari

L’article “Las redes sociales y el caso de las ligas deportivas durante el Covid-19” signat per Francesc Solanellas, Joshua Muñoz, Edgar Romero ha estat publicat a la revista Movimento.

“Este estudio contribuye a la literatura existente sobre comunicación deportiva proporcionando evidencia sobre cómo las organizaciones deportivas se comunicaron en las redes sociales durante la pandemia del COVID-19. Para tal fin, se realizó un análisis de contenido de las publicaciones de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de cinco grandes competiciones: Liga ENDESA ACB, TURKISH AIRLINES Euroleague, NBA, La Liga y la UEFA Champions League. En total se analizaron 2.425 publicaciones recopiladas por un período de dos semanas (1 al 15 de abril de 2020). Los resultados mostraron que, a pesar de las diferencias encontradas desde una perspectiva descriptiva, tras el análisis estadístico, las organizaciones deportivas analizadas optaron por una estrategia de gestión similar de sus redes sociales. Estos hallazgos pueden ayudar a comprender cómo las organizaciones deportivas lidiaron con el COVID-19, y ayudarlas a enfrentar crisis futuras con un mayor conocimiento sobre sus acciones pasadas”

Solanellas, F., Muñoz, J. & Romero, E. (2022). Las redes sociales y el caso de las ligas deportivas durante el covid-19. Movimento. 28. https://doi.org/10.22456/1982-8918.123802

Nou article publicat a Ágora para la Educación Física y el Deporte

Desembre 20, 2022 Deixa un comentari

L’article “La Educación Física desde dentro. El discurso del rendimiento, el currículum oculto y las discriminaciones de género” signat per Nuria Sánchez-Hernández, Susanna Soler-Prat i Daniel Martos-García, ha estat publicat a Ágora para la Educación Física y el Deporte.

“La literatura sobre la Educación Física sigue ofreciendo una imagen de asignatura conflictiva en la que se dan numerosas injusticias. Por ello, este artículo pretende describir e interpretar algunos de estos sucesos. A partir de la observación participante, las notas de un diario de campo y entrevistas semiestructuradas a profesoras de un centro público de la ciudad de Valencia, se han identificado determinados comportamientos y actitudes que afectan negativamente al clima de clase, sobre todo basadas en el género. Además, se describe una adhesión del profesorado al discurso de rendimiento. Estos datos ponen encima de la mesa un poderoso currículum oculto e invitan a una reflexión crítica del statu quo de la asignatura y a tratar de sacar al profesorado de su zona de confort”

Sánchez-Hernández, Núria; Soler-Prat, Susanna; i Martos-Garcia, Daniel (2022). La Educación Física desde dentro. El discurso del rendimiento, el currículum oculto y las discriminaciones de genero. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 24, 46-71. https://doi.org/10.24197/aefd.24.2022.46-71

Nou article publicat a Frontiers in Public Health

Desembre 16, 2022 Deixa un comentari

L’article “Harassment disparities and risk profile within lesbian, gay, bisexual and transgender Spanish adult population: Comparisons by age, gender identity, sexual orientation, and perpetration context” signat per José Devís, Sofía Pereira, Alexandra Valencia, Anna Vilanova i Javier Gil ha estat publicat a la revista Frontiers in Public Health.

“Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) harassment disparities have become a public health issue due to discrimination and the effects on these people’s health and wellbeing. The purpose was to compare harassment disparities within the Spanish adult LGBT population according to age, gender identity, sexual orientation and the context of perpetration and to describe the harassment risk profile. A sample of 1,051 LGBT adults participated in a cross-sectional study. Frequencies, percentages and Chi-square tests of independence for stablishing significant differences (p < 0.05) were calculated. The corrected standardized residuals allowed to identify the categories in which significant differences emerged. Binomial logistic regression was used to define the probability of the main LGBT groups of suffering harassment. Results show that 54.4% of the participants had experienced harassment. Young adults presented a higher prevalence than the older group. There were significant harassment differences between transgender (67.2%) and cisgender (52.7%) groups, and also between the subgroup of trans women (75.8%) and the subgroups of cis men (60.2%) and cis women (42.9%). The main disparities according to sexual orientation emerged between lesbian trans and the other LGB groups. Most harassment occurred in educational contexts and public spaces. Trans-women and trans non-binary reported a higher rate of harassment than cis LGB persons in all contexts. Trans people with different orientations (especially lesbian and gay trans) differed in harassment from LGB cis in four of the six contexts analyzed. Harassment is likely to diminish between 2 and 3% each year as LGBTs get older in educational contexts and public spaces but increases 1.07 times in the workplace. Trans women, trans non-binary, lesbian cis and trans-men were more likely to suffer harassment than bisexual cis persons. Trans women present the highest risk of harassment in three contexts (workplace, family and public spaces) and trans non-binary in the other three contexts (education, health and sport). Harassment is a serious problem for LGBT adults in Spain, especially among trans people, which differ in characteristics from those of the sexual minorities mainstream. Programs and policies targeted for improving health should therefore consider the differences that came to light in this study”

Devís-Devís J, Pereira-García S, Valencia-Peris A, Vilanova A & Gil-Quintana J. (2022). Harassment disparities and risk profile within lesbian, gay, bisexual and transgender Spanish adult population: Comparisons by age, gender identity, sexual orientation, and perpetration context. Front. Public Health, 10(1045714). https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1045714

Nou article publicat a Economies

Desembre 14, 2022 Deixa un comentari

L’article “An Examination of Ticket Pricing in a Multidisciplinary Sports Mega-Event” signat per Francesc Solanellas, Joshua Muñoz i Josep Petchamé ha estat publicat a la revista Economies.

“Some studies have examined ticket sales in the context of a sporting event. However, only a few have investigated the determinants of ticket prices, and, to date, none have done so in the context of a multidisciplinary sports mega-event. This study examines this complex paradigm through the case of the World Swimming Championships held in Barcelona, Spain. The particular focus of this study was whether, in such a framework, the same model of analysis of price determinants could be applied equally to all the disciplines that comprise the sporting mega-event. The applied model was significant, explaining the ranges of variation of the ticket prices in the different sport disciplines. The main hypothesis was rejected, which suggests that when examining price determinants in multidisciplinary sport mega-events, it will be convenient to implement a different model for each sporting discipline (aquatic, in the case at hand). These results can help professionals better understand consumer fluctuations throughout the ticket sales process in such an environment, in order to appropriately price tickets. This, in turn, will lead to maximizing revenue, as well as attendance, at sporting events”

Solanellas, F. Muñoz, J. & Petchamé, J. (2022). An Examination of Ticket Pricing in a Multidisciplinary Sports Mega-Event. Economies, 10(322). https://doi.org/10.3390/economies10120322

Nou article al Diari de l’Educació

Desembre 5, 2022 Deixa un comentari

L’article “La influència de la lateralitat en l’educació” signat Jannick Niort ha estat publicat al Diari de l’Educació.

“Sembla que han passat de moda tots els elements del desenvolupament motor i cognitiu que van revolucionar l’educació en els anys 70. Això passa amb la lateralitat, un element inherent a la persona que pot influir-hi en molts àmbits, com el físic, el cognitiu, el social, l’afectiu i l’educatiu. Estaria bé tornar a donar protagonisme a la lateralitat”

Consulta’l al web del diari.

Publicació a la revista Journal of Teaching in Physical Education

Novembre 28, 2022 Deixa un comentari

L’article ““We’ve Never Studied Bullying at University:” Bullying-Related Beliefs, Training, and Strategies Among Physical Education Preservice Teachers“, signat per Xènia Ríos, Carles Ventura i Maria Prat ha estat publicat a la revista Journal of Teaching in Physical Education.

Purpose: To examine beliefs about bullying in physical education (PE) among PE preservice teachers and to examine opinions about training received in this area and the strategies they would use to deal with this phenomenon. Method: We interviewed 44 PE-PSTs (M age = 23.91; SD = 2.96) from six Spanish universities in semistructured focus groups. The data collected were analyzed using hierarchical content analysis. Results: PE preservice teachers believed that while PE may favor the occurrence of bullying, with proper management, it could also be used to educate students and create a positive climate that could help prevent this behavior. The trainee teachers stated that they had not received any training on bullying at university. Overall, they lacked confidence to deal with this problem, and their proposed strategies lacked depth. Conclusions: Our findings highlight the need for universities to include bullying in their PE teacher training programs.

Ríos, X., Ventura, C., & Prat, M. (2022). “We’ve Never Studied Bullying at University:” Bullying-Related Beliefs, Training, and Strategies Among Physical Education Preservice Teachers. Journal of Teaching in Physical Education. Advance online publication. https://doi.org/10.1123/jtpe.2022-0124.