Recursos educatius

Càpsules formatives: Igualtat en Joc

Any 2019
Col·lectiu diana Serveis d’Esports d’Ajuntaments
Element singular –       Assessorar i formar per incloure la perspectiva de gènere en la gestió de l’esport als municipis
Descripció OBJECTIUS

Generals:

–       Reconèixer els mecanismes i situacions de desigualtat i discriminació per raó de gènere en l’entorn esportiu i d’oci.

–       Implicar-se en la transformació dels models i relacions tradicionals de gènere.

Específics:

–       Conèixer la normativa vinculada a la igualtat real entre homes i dones en l’àmbit esportiu i educatiu.

–       Aplicar els recursos i eines disponibles per a la promoció de la igualtat efectiva.

–       Dominar el llenguatge inclusiu i visibilitzador a l’aula.

–       Reflexionar sobre el paper dels i les professionals de l’activitat física, l’EF i l’esport per

–       a promoció del canvi de les relacions de gènere en l’esport i a través de l’esport.

METODOLOGIA

–       El curs planteja reptes per a treballar i desenvolupar en petits grups a partir de metodologies cooperatives i del discurs i exposició de l’equip docent. Es genera la reflexió i el debat en el grup i es desenvolupen tallers pràctics.

–       Durada: 12 hores (tres sessions de 4h)

CONTINGUTS

1. De què parlem quan parlem de gènere?

–       a. Les 1001 paraules vinculades a la perspectiva de gènere

–       b. Marc legal a nivell internacional, estatal, català i local

2. Pràctica esportiva i perspectiva de gènere: com estem?

–       a. Hàbits esportius de la població amb perspectiva de gènere

–       b. El paper dels agents socials: Administracions, entitats esportives i centres educatius, mitjans de comunicació, famílies i grups d’iguals, els i les professionals

–       c. Assetjament sexual i esport: protocols de prevenció

–       d. Col·lectiu LGBTI

3. Exemples de bones pràctiques: què s’ha fet i què podem fer

–       a. En l’àmbit municipal

–       b. En l’àmbit educatiu

–       c. En l’àmbit esportiu

4. La perspectiva de gènere en el dia a dia: per on comencem

–       a. El llenguatge no sexista en l’àmbit de l’activitat física, l’educació física i l’esport

–       b. Accions específiques per la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones

EQUIP DOCENT de l’INEFC (U. de Barcelona)

–       Dra. Susanna Soler (Coord.) Sra. Ingrid Hinojosa, Dra. Cati Lecumberri, Dra. Pedrona Serra i Dra. Anna Vilanova

 

 

Unidad Didáctica “Estereotipos en fuera de juego”

Sánchez-Hernández, N., Martos-García, D., y Soler, S. (2017). Relatos para el desarrollo de la Unidad Didáctica Estereotipos en fuera de juego: ¡Otra vez el maldito fútbol!. Material educativo disponible en: https://inefcgiseafe.com/divulgacio/recursos-educatius. (Descargar).

La descripción de su desarrollo se describe en:  Sánchez-Hernández, N., Martos-García, D., y Soler, S. (en prensa). ¡Otra vez el maldito fútbol, lo odio! De la reproducción a la transformación. Tándem. Didáctica de la educación física, 60.

%d bloggers like this: