PROJECTES

En aquest apartat podeu trobar tota la informació referent als projectes que han realitzat o en que han participat algun dels membres del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport des del gener del 2014.

Podeu trobar dos apartats:

Projectes del període 2017-2020:

1. Direcció de projectes finançats en convocatòries competitives

Buscà, F. (2020-2023). Community (Ref- Code: 29 SFR – 20CF9FF4- EN). IP: Francesc Buscà. Entitat finançadora: European Commission – EAC/S05/2020 – Sport as a tool for Integration and social inclusion of refugees. Durada: 4 anys. Import: 239 850 €

Inglés, E. i Farias, EI. (2020-2023). SEE – Sustainability and Environmental Education in outdoor sports. Coordinació Work Pack Erasmus +. Entitat finançadora: European Commission – Erasmus+ Sport programme/Call for proposals EAC/A02/2019. Codi: 622797-EPP-1-2020-1-IE-SPO-SCP. Entitat líder: LEAVE NO TRACE (Ireland). Durada: 4 anys. Import: 400.000 EUR

Soler, S. (2020-2023). FUTURE ++ – Sport and Social Inclusion: Future for Children Coordinació Work Pack Erasmus +. Entitat finançadora: European Commission – Erasmus+ Sport programme/Call for proposals EAC/A02/2019. Codi: 622533-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP. Entitat líder: GEDI – Cooperativa Social. També hi participen Pedrona Serra, Ingrid Hinojosa, i Cati Lecumberri. Durada: 4 anys. Import: 384.355 €

Vilanova, A. (2020-2023). Homosexualidad y deporte. Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació – Projectes I+D. Codi: PID2019-108630-RA-I00. També hi participen Susanna Soler, Pedrona Serra, i Ingrid Hinojosa. Durada: 3 anys. Import: 31.460 €.

Llorach, M. (2019). Estudi sobre “Les diferents mirades de les implicacions psico-socials de l’aplicació del Model de Participació i Convivència en un mòdul residencial d’un centre penitenciari”. Projecte finançat en la convocatòria d’Ajuts a la investigació (RESOLUCIÓ JUS/2081/2018, de 8 d’agost). Entitat Finançadora: CEFJE. Import: 5.000 €.

Soler, S. (Redes CSD: 2019). LGTBI, educación física y deporte (LGTBI+EFD). Projecte finançat pel Consejo Superior de Deportes (Codi: 15/UPB/19)

Lleixà. T. (2018-2019). EDUFISES. Projecte finançat a la convocatòria Ajuts per a grups de recerca- ARE2018. Quantitat: 1200€. Duració: 01/11/2018 – 20/11/2019   (Codi: 12/Are2018)

Solanellas, F. (2019-2021). OD4SG – Open Data For Sport Governance Erasmus Plus Sport. Entitat finançadora: European Commission – Erasmus+ Sport programme. Codi: 603204-EPP-1-2018-1-ES-SPO-SCP. Durada: 3 anys. Import: 387.745 EUR.

Inglés, E. (2016-2019). Water Sports Enhanced Together (WET Project). Projecte finançat en la convocatòria Erasmus + Sports Programme of the European Union. Codi: 572813-EPP-1-2016-1-UK-SPO-SCP. Quantitat: 148.500€.

Camps, Andreu y Farías Estela Inés (2015-2017). (TASEM) Training Athletes for Sport Events. Incluye el desarrollo de un proyecto de investigación. Projecte finançat per Unión Europea. ERASMUS PLUS SPORT+. Codi: Grant agreement 567316-EPP-1-2015-2-ES-SPO-SCP.  Quantitat: 520.519€. Duració: Enero 2015 – Diciembre 2017

PINEFC (8, 6 nous)

Soler, S. (PINEFC: 2020-2022). Rompiendo el tabú de la homosexualidad en el deporte: análisis de las experiencias de los y las deportistas y de la formación de profesionales sobre la cuestión (LGB&Sport).  Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2019 (Codi: 2019 PINEF 00013).

Solanellas, F. (PINEFC: 2020-2022). Anàlisi comparativa dels indicadors de gestió de les organitzacions esportives catalanes i espanyoles en relació amb les europees. Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2019 (Codi: 2019 PINEF 00006).

Inglés, E. (PINEFC: 2019-2021). Turisme actiu i activitats esportives al medi natural: Bases per a l’ordenació de la regulació, l’estructura formativa i la determinació de responsabilitat a Espanya. Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2018 (Codi: 2017 PINEF 0004).

Vilanova, A. (INEFCP: 2017-2019). Dual Careers a Catalunya: buscant sinèrgies entre el sistema educatiu i el sistema esportiu”. Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2016 (codi 2016PINEFC00001).

Soler, S. (INEFCP-AGAUR: 2016-2018). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral. Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2015 (Codi: 2015 PINEF 000123).

Ventura, C. (PINEC: 2016-2018). Anàlisi i prevenció dels trastorns de conducta alimentària (tca) en esportistes d’elit. Projecte finançat a la convocatòria PINEFC 2015 (Codi: 2015 PINEF 00005).

Inglés, Eduard (PINEFC: 2015-2017). Anàlisi comparativa de la gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: la realitat dels Parcs Nacionals. Projecte finançat a la convocatòria INEFCP 2014 (Resolució PRE/2448/2014).

Seguí, Jordi & Camps, Andreu (INEFCP: gener 2014-gener 2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades.

Pendents d’obtenció de finançament (entre d’altres):

Daza. G.. (PINEFC: 2020-2023). Estilos de comunicación y optimización de habilidades en deportes tecnicos-combinatorios (2019 PINEF 00015)

Daza. G. (PINEFC: 2019-2022). Habilitats en l’esport: Indicadors de rendiment per a jugadors i equips durant la competició (2018 codi PARINEF-00005)

2. Participació

Farias, E. I. (2019-2022). A European Physical Activity on Prescription model (EUPAP). Convocatòria: Horitzon 2020 – CHAFEA – Health programme database. Código del proyecto: SEP-210528566. Importe concedido: 1.345.154€. Coordinador Principal del proyecto: Anna Jansson. Duración: Enero 2019 – Febrero 2022

Lleixà, T. (2020-¿?). Aprendizaje-servicio universitario en actividad física y deporte. Oportunidad para la inclusión social. Proyectos de I+D+I. IP: Marisa Santos Pastor y Pedro Enrique Rivera García.

Hinojosa, I. & Serra, P. (2020). Situació de les dones a les presons catalanes amb relació a l’oferta actual d’activitat fisicoesportiva des d’una perspectiva de gènere. Entitat finançadora: Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada. Import concedit: 5.000. Durada: des de/d’ 06/03/2020 fins 30/11/2020. IP: Josep Campos

Hinojosa, I.; Lecumberri, C.; Lleixà, T. (2020). RIADIS-TRANS. Internacionalización y transferencia de la actividad física y el deporte para la inclusión social (Código 03/UPB/20). Consejo Superior de Deportes (CSD). Import concedit: 8.000. Durada: 21/05/2020 fins 30/11/2020. Investigador/a principal: Maria Luisa Santos.

Hinojosa, I.; Lecumberri, C. & Lleixà, T. (2019). RIADIS – Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y el Deporte para la Inclusión Social. Entitat finançadora: Consejo Superior de Deportes (CSD). Import concedit: 8.000€. Durada: des de/d’ 26/04/2019 fins 30/11/2019. IP: Maria Luisa Santos

Lleixà, T. (2019-2022). Opportunities of inclusion of young through sport. Convocatòria: UE. Codi segons l’entitat de finançament: 613252-EPP-1-2019-1-ES-SP. Data d’inici-fi: 01/09/2019 – 31/08/2022. IP: Montserrat Simo Solsona.

Buscà, Francesc (2017-2019). La formación profesional y las competencias del maestro rural como dinamizador de la dimensión territorial de la escuela rural. Entitat finançadora: EACE – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).  Durada, des de 2017 fins 2019. IP: Roser Boix Tomas. Codi: 2017-1-ES01-KA201-038217. Quantitat: 13.249.

González, C. (2015-2017). Proyecto PLE-2: Competencias fundamentales para el profesorado del s.XXI. Código 15-32. Periodo de ejecución: 28/09/2015 a 25/06/2017. Número de investigadores: 8. Subvención assignada: 800.000€. Coordinación: Dr. Isaac José Pérez López. U. de Granada. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva.

González, C. (2016-??). Projecte Green Play. CEBLLOB (Consell Esportiu del Baix Llobregat) Erasmus +. Application Collaborative Partnerships. Call for proposals 2016. EAC/A04/2015. Quantitat: 310.027,9€. IP: ??.

Inglés, E. (2017-2019). Benefits of Outdoor Sports for Society (B.O.S.S. Project). Projecte finançat en la convocatòria Erasmus + Sports Programme of the European Union. Codi: 579840-EPP-1-2016-2-FR-SPO-SCP. Quantitat: 499.000€. IP: ??

Lleixà, T (2017-2020). Building up Chinese Teachers Key Competences through a Global Competence-Based Framework. (586415-EPP-1-2017-1-ES-EP) Programa: ERASMUS+ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Import (despeses indirectes incloses): 601.806,00 Durada, des de: 2017 fins: 2020. IP: Maria Elena Cano Garcia.

Prat, Maria (2014-2018) (EGERA). Effective Gender Equality in Research and the Academia. 7è Programa de Recerca i desenvolupament de la Unió Europea. Codi. SEP-210075651. UAB com a partner. Centre coordinador Science Po (Paris). Dates: 2014-2018.

Prat, Maria (2018-2020). Implementació de la perspectiva de gènere a la facultat de ciències de l’educació. Convocatòria: ICE-UAB. Quantitat: 2300

3. Projectes amb administracions, entitats i empreses

Vilanova, A. (2020). El sistema esportiu del bàsquet a Catalunya. Finançat per: FC de Bàsquet. Quantitat: 18.600€.

Javaloyes, V., Seguí, J., Farias, E. ?? (2019). Disseny del Pla estratègic del Club Tennis Lleida. Quantitat: 6000 €.

Farías, E. (2020). Estudi de seguiment i actualització de dades d’afluència Parc Natural de la Serra del Montsant i Estudi de Capacitat de Càrrega. Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Parc Natural de la Serra del Montsant. Quantitat: 15.750€

Lleixà, T. (2019). Guia de les Trobades Socioesportives entre estudiants universitaris i centres penitenciaris. Entitat de finançament: Facultat d’Educació. Codi segons l’entitat de finançament: 06/Trans/FacultatEducacio Data d’inici-fi: 01/01/2019 – 30/11/2019. Quantitat: 2000 €.

Puig, N. (2019). Diálogos sobre el deporte, 1975-2020. Finançat pel COPLEFC. Quantitat: 6000 euros.

Farías, E, Morera, S; Dorado, V. (2019). Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització de visitants de la Serra del Montsant – 2019. Consorci Parc Natural de la Serra de Montsant. Quantitat: 15.245€

Vilanova, Anna; Lecumberri, Cati; Garrido Mónica i Puig, Núria (2019): Relats sobre el futur de l’esport a les grans ciutats i enquesta de satisfacció del congrés, Institut Barcelona Esports (IBE), Ajuntament de Barcelona. 3500€. Gener-abril 2019.

Soler, S. (2018-2020). “#OrgullosaLab: Anàlisi, assessorament i suport al programa #Orgullosa per promoure el futbol i el futbol-sala femení”, finançat per la Federació Catalana de Futbol, per al període 2018-2020. Finançat amb 20.000 euros. Hi participen 3 membres del GISEAFE: Pedrona Serra, Ingrid Hinojosa, i Anna Vilanova.

Vilanova, Anna; Soler, Susanna; Serra, Pedrona (2018-2019). Estudi sobre “Gènere i esport a la gestió municipal”. Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona. Import: 8000 euros.

Ventura, Carles (2018-2019). Estudi sobre l’assetjament entre iguals (bullying) a l’àmbit esportiu -futbol- a Catalunya”. Entitat Finançadora: Fundació Barça Referència: 2019 PARINEFC 0003 Data inici: Septembre 2018   Data Finalització: Juny 2019. Import: 20.000. Hi participen 4 membres del GISEAFE: Teresa Lleixà, Maria Prat, Gonzalo Flores i Susanna Soler

Farías, E; Morera, S. (2018-2019). Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització de visitants del Parc Natural de del Cadí Moixeró – 2018/19. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Parc Natural del Cadí Moixeró. Quantitat: 31.600€

Farías, E. (2017-2019). Estudi d’afluència, freqüentació i caracterització de visitants del Parc Natural de la Serra de Collserola. Finançat per: Ajuntament de Barcelona – Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola. Quantitat: 58.080€

Javaloyes, Vicente (2017). Elaboració del pla de viabilitat. Instal·lacions anella mediterrània. Tarragona. Secretaria General de l’Esport i l’Observatori Català de l’Esport. Durada: des de juliol 2017 fins a març 2017. Import concedit: 20.000€ (IVA inclòs).

Farías, Estela (2017). Revisió de l’estudi de la freqüentació turística del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat. Import: 15.520€

Prat, Maria (2016-2017). Valors en Joc. Material didàctic online per al desenvolupament de valors. Centre d’Estudis Olímpics (UAB).

 Participació en projectes amb administracions, entitats i empreses

Lleixà, T.; Soler, S.; Prat, M. (2018-2019). La repercussió el comportament del esportistes, dels equips i el seu entorn, en el resultat i la classificació de les competicions esportives en edat escolar i la seva repercussió en l’educació en valors” IP. Albert Batalla Conveni de la UB amb El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Import: 26.373 €

Projectes del període 2009-2013:

1. Direcció de projectes finançats en convocatòries competitives

Camps, Andreu; Cabello, David (2010). Análisis del modelo de financiación del deporte en el Reino Unido y Francia. Una propuesta para el incremento de la participación de la iniciativa privada en la financiación del alto rendimiento deportivo en España. Beca competitiva Ministerio Educación/Ministerio Presidencia. Codi: 09/UPB20/10

Camps, Andreu; Segui, Jordi (2010, 2011, 2012). El règim jurídic aplicable a les instal.lacions esportives d’us públic de Catalunya. BECA FI-B Resolució IUE/2644/2010.

Funollet, Feliu; Inglés, Eduard (2010 – 2013). Projecte “Fer de la frontera un camí cap a la formació”. Finançat per la convocatòria POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, 2007-2013), dotat al 2010, amb un pressupost global de 2.846.772€.  (157.077€ destinats a INEFC)

Gomila, Betlem (MAPFRE 2012). Complejidad de la fatiga muscular en el ámbito laboral. (Beca Fundación Mapfre 2012).

González, C. (codirector). Actividad física y deportiva formativa y saludable en edad escolar. Determinación de indicadores de calidad para los centros. Projecte finançat en la convocatoria de ayudas a Universidades, Entidades Públicas y Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicacions periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012, publicada por la Resolución de 27 de julio de 2011, B.O.E. núm. 226, de 20 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes) Expedient 010/UPB10/12.

Hernández Vázquez, Fco. J. (INEFC 2013). Prevención, gestión y transformación de conflictos en la clase de educación física: etapa secundaria. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010. Resolució del 25 de Febrer de 2013 PRE 2730 2013 de 4 de desembre DOG núm 6272/ 12-12-1012. Equipo investigador: Jannick Niort, Gaspar Berbel, Mercedes Trullols Clemente, Marcelo Zuñiga, Fco Javier Hernández (IP) y Víctor Labrador Roca (FI).

Hernández Vázquez, Fco. J. (CSD 2012). Identificación, intervención y resolución de conflictos con alumnado con discapacidad en Educación Física. Consejo Superior de Deportes. Hi particeipen la Dra. Janick Niort i Victor Laborador. Expediente n º 082/UPB10/12

Hernández Vázquez, Fco. J. (2012). Prevención, gestión y transformación de conflictos en la clase de educación física: etapa secundaria. Equipo investigador  Jannick Niort, Gaspar Berbel, Mercedes Trullols Clemente, Marcelo Zuñiga, Fco Javier Hernández (IP) y Víctor Labrador Roca (FI). Resolució del 25 de Febrer de 2013 PRE 2730 2013 de 4 de desembre DOG     núm 6272/ 12-12-1012.

Lleixà, Teresa. Avaluació de la competència motriu en escolars de l’educació obligatòria de les regions de la Comunitat de Treball dels Pirineus. AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. 2009-2010

Lleixà, Teresa. Las competencias básicas en una educación física de calidad. Análisis de los procesos relativos a la programación de educación física, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas. Projecte finançat  en el Plan Nacional I+d+i MCOC – Ministerio de Economia y Competitividad. Referencia. DEP2012-33296.

Prat, Maria (CSD 2009): Deporte y civismo. Una apuesta para la prevención de la violencia. Referència 13/2009.

Puig, Núria (INEFC). Els Ajuntaments i l’esport. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010.

Soler, Susanna (I+D+i 2012). La Igualdad en Juego: la (no)presencia de las mujeres y la perspectiva de género en los estudios de la familia de la Actividad Física y el Deporte. Projecte finançat en la convocatòria I+D+i del Ministerio. En aquest projecte hi participen també, la Dra. Núria Puig i la Dra. Anna Vilanova i la doctorand amb beca FI Pedrona Serra.

Soler, Susanna (INEFC – 2010). L’activitat física com a eina d’inclusió de dones immigrants: disseny, implementació i avaluació de programes. Projecte finançat en la convocatòria d’INEFC 2010.

Soler, Susanna (ARAFI – 2008). Disseny, implementació i avaluació d’un programa d’activitat física per a la inclusió de dones immigrants a l’Hospitalet de Llobregat. Projecte finançat en la convocatòria d’Ajuts de suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració (ARAFI). Codi: 2008 ARAF1 00043. Hi participen: Gomila, Betlem; Puig, Núria; Vilanova, Anna.

Vilanova, Anna (2011) Bones pràctiques en innovació, recerca, dones i esport. Institut Català de les Dones. Expedient: U-26/10. Amb la col·laboració de Susanna Soler i Núria Puig.

Vilanova, Anna (2011). Factores de la política deportiva española que conducen al éxito deportivo a nivel internacional (SPLISS: Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success”). Consejo Superior de Deportes. Expedient 095/UPB10/11. Amb la col·laboració d’Eduard Inglés i Núria Puig.

 

2. Participació

Camps, Andreu (2012). Study the economic and legal aspects of transfers of players. Finançat per la Unió Europea EAC/17/2011. De febrer a octubre 2012.

Camps, Andreu (2009). Membre dela Comissió Científicade l’estudi “Internal market barriers on sport funding”. Finançat perla Unió Europeaal Consorci Amynos- CDES. Contracte: ARES (2009) Codi: 370309

Camps, Andreu (2009) Responsable de la recerca d’Espanya de l’estudi “Internal market barriers on sport funding”. Finançat per la Unió Europea al Consorci Amynos- CDES. Contracte: ARES (2009) Codi: 370309

Gomila, Betlem (2009 – 2010). Coordinadora del projecte “Desarrollo y evaluación de un sistema de medición de la fuerza utilizada al tocar un instrumento musical”, finançat per la Fundació Mapfre 2010 (pròrroga).

Lleixà, T.; González, C.; Daza, G.; Blázquez, D. (CSD 2012). Actividad física y deportiva formativa y saludable en edad escolar. Determinación de indicadores de calidad para los centros. Finançat pel Consejo Superior de Deportes Investigadora principal: Dra. Teresa Lleixà i Arribas. Universitat de Barcelona (Expediente 010/UPB10/12).

González, C. (I+D+i: 2013). Participació en el projecte “Las competencias básicas en una educacion fisica de calidad. Analisis de los procesos relativos a la programacion de educacion fisica, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas”. Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Subprograma de proyectos de investigación fundamental. Investigadora principal: Dra. Teresa Lleixà i Arribas. Universitat de Barcelona. (Expedient DEP2012-33296).

Mateu, Mercè & Puig, Núria. Participació en projecte coordinat “La perspectiva de genero en las emociones suscitadas en los juegos deportivos de cooperación-oposición”, dirigit per Pere Lavega. Proyectos de investigación programa nacional de investigación fundamental, plan nacional de I+D+I 2008-2011.

Prat, Maria i Carbonero, Laura (2010). Avaluació formativa, metodologies actives i desenvolupament de competències professionals a la formació inicial del Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Física davant l’EEES”. Entitat finançadora: Agaur. Investigadora principal : Lurdes Martinez. Codi: 2010MQD00117.

Puig, Núria; Inglés, Eduard (2011). Factores de la política deportiva española que conducen al éxito deportivo a nivel internacional (SPLISS: Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success”). Consejo Superior de Deportes. Expedient: 095/UPB10/11.

Soler, Susanna: CSD 2009 (Títol: Deporte y civismo. Una apuesta para la prevención de la violencia, dirigit per Maria Prat)

Soler, Susanna; Puig, Núria (2011). Bones pràctiques en innovació, recerca, dones i esport. Institut Català de les Dones. Expedient: U-26/10. Investigadora principal: Anna Vilanova.

 

3. Projectes amb administracions, entitats i empreses

Burriel, Joan Carles (2009). Elaboració del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte, concretament de la part corresponent a ACTIVIDAD FÍSICA Y PERSONAS MAYORES.

Burriel, Joan Carles (2011). Amb Diputació de Barcelona. Coordinació del grup de treball que ha elaborat el Manual de suport a les entitats esportives, document d’ajuda a la creació i gestió d’entitats esportives. Disponible a: http://www.diba.cat/esports/handbook.asp

Camps, Andreu; Puig, Nuria; Vilanova, Anna (2013). Dos estudis sobre el mercat de treball de les persones amb titulacions esportives a la província de Barcelona, Diputació de Barcelona i Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Farías EI. Estudi sobre l’afluència i caracterització dels visitants al Parc Natural del L’Alt Pirineu. Gneralitat de Catalunya. Departament de Medi Ambiental i Habitatge. Parc Natural de l’Alt Pirineu. Comanda 031/2010 i 007/2011 Juliol 2010 – juny 2011

Funollet, Feliu. De 2009 – 2013, amb Entitat Municipal descentralitzada de Bescaran (Lleida), desenvolupament del Pla Estratègic.

Gomila, Betlem (2010). Coordinació i elaboració assignatura Educació Corporal per músics. Escola Municipal de Música Josep Mª Ruera i Ajuntament Granollers. Del 2007 al 2010.

González, Carles & Lleixà, Teresa (2012). El centro escolar promotor de la actividad física y el deporte. Orientaciones para la elaboración del proyecto deportivo de centro. Consejo Superior de Deportes (CSD), septiembre 2012. Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15407

González, Carles & Lleixà, Teresa (2010). L’esport al dia. Material de suport. Institut Barcelona Esports (IBE), Ajuntament de Barcelona.

González, Carles & Lleixà, Teresa (2010). Proyecto Marco Nacional de la Actividad Física y el Deporte en edad escolar. Consejo Superior de Deportes (CSD), mayo 2010. Disponible a: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/MARCO-NACIONAL-DE-LA-ACTIVIDAD-FISICA-Y-EL-DEPORTE-EN-EDAD-ESCOLAR-2010.pdf

González, Carles & Mateu, Mercè (2009). Elaboració del programa de l’assignatura obligatòria de Primer curs de Batxillerat Educació Física I de l’escola andorrana (Ministeri d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra).

González, Carles (2009). Elaboració del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte, concretament de la part corresponent al DEPORTE EN EDAT ESCOLAR.

González, Carles (2010). Orientacions didàctiques per al desplegament del currículum d’Educació Física a l’ESO. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

González, C. (2012). Elaboració de material web “Valors esportius en xarxa”. DIBA

González, C., Alastrué, P. (2013). Projecte JUGA VERD PLAY. CEBLLOB. Febrer 2013

Puig, Núria. Amb Diputació de Barcelona, estudi sobre Els ajuntaments i l’esport a les comarques de Barcelona. Entre setembre del 2009 –setembre 2010.

Puig, Núria. Amb Diputació de Girona, estudi sobre Els ajuntaments i l’esport a les comarques de Girona. Entre setembre del 2009 – desembre 2010.

Inglés, E.; Nasri, Kheira; Serra, P.; Vilanova, A. (2013). 20th intensive course Sòcrates/Erasmus “Sport and social inclusion”. 14-17 Març de  2013, INEFC-Barcelona. Finançat per l’Institut Barcelona Esports (Ajuntament de Barcelona).

Rosset, J.; Gomila, B. Afecciones más comunes en los músicos de orquestas sinfónicas. Investigació i article amb els resultats sol·licitat per FSC CCOO (2012)

Soler, Susanna & Vilanova, Anna (2009). Elaboració del Plan Integral de la AF y el Deporte, concretament de la part corresponent al IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Soler, Susanna (2011). Col·laboració en l’elaboració del “Pla Nacional de Valors” en l’àrea d’esports que promou la Generalitat de Catalunya.

Ventura, Carles. Amb l’Ajuntament de Granollers (Beca Maria Gaja per a projectes en valors)(201): Educar en valors mitjançant l’esport. Una proposta d’intervenció 16/9/2009 – 15/8/2010. 

 

A %d bloguers els agrada això: