TESIS

darrera actualització: juliol 2017

Període 2014 – juny 2017


 

En direcció actives

Camps, Andreu (en direcció). La responsabilitat civil dels àrbitres a l’esport, d’Enric Soriano (Udl- INEFC Lleida).

Camps, Andreu (en direcció). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades, de Núria Pol (Udl – INEFC Lleida)

Daza, Gabriel i Riera, Joan. El comportamiento del motor en los trastornos del desarrollo de la coordinación en proceso de crecimiento y desarrollo, de Xavier Lladó (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel i Riera, Joan. La competència del porter d’hoquei patins en les faltes directes i penals, de Guillem Trabal (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel. Estudio sobre la valoración del Balonmano playa con dispositivos GPS, de Daniel Lara (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Farías, Estela (en direcció). El impacto social de los eventos deportivos en el medio natural, de Jesús Martí (Udl- INEFC Lleida)

Flores, Gonzalo i Essomba, Miquel A. (en codirecció). L’estat actual del desenvolupament de la identitat cultural en centres educatius d’educacio secundaria, de Mercy Chipantasi (Universitat Autònoma de Barcelona)

González, Carles (en direcció). Compromiso fisiológico del alumnado de Octavo Básico en clases de Educación Física, en colegios pertenecientes a la Asociación de Colegios Británicos de Chile: Valoración del tiempo de compromiso motor y de la intensidad del esfuerzo, de Pablo Salvador (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Projectes esportius de centre escolar a la ciutat de Barcelona, de Jordi Falguera (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Una educació física per a tota la vida, d’Ignasi Duch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Bases teóricas de la motricidad y tecnología de la Educación Física, de Jaume Casamort Ayats (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Los valores del olimpismo como recurso para la superación de la discapacidad: el ejemplo paralímpico, de Maria Zapata González (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard i Soler, Susanna (en codirecció). Anàlisi comparativa de la gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: la realitat dels Parcs Nacionals, de Joan Babí (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Javaloyes, Vicente (direcció). Influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica de actividad física sobre los usuarios de centros deportivos, de Manel Valcarce (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Javaloyes, Vicente (direcció). Resolución de disputas en el contexto del fútbol en el escenario continental: una propuesta de órganos específicos, de Adrián Camargo Zamudio (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Lleixà Teresa (en direcció). Avaluació d’un programa de detecció i prevenció de l’obesitat i el sobrepès als centres educatius, de Jordi Casas (Universitat de Barcelona)

Lleixà, Teresa i Robert, M. (en codirecció). La internacionalització en la formació superior del professorat d’Educació Física, de Alexandra Ruiz Felter (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). El elemento religioso en Baltasar Gracián (1601-1658), de María Teresa Aguilà Batllori (UIC – Universitat Internacional de Catalunya).

Olivera, Javier (en direcció). Estudio de los contenidos de las Actividades Físicas en el Medio Natural en los IES de la ciudad de Barcelona, de Marc del Olmo Ramis (INEFC-Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). Análisis de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. El caso de l’Alt Ampurdà, de Vicenç Cánovas (UB-INEFC-Barcelona)

Olivera, Javier i Marc Vives (codirecció). Effective leadership in profesional soccer, de Saeed Mazhar (UB-INEFC-Barcelona)

Prat, Maria i Ventura, Carles (en codirecció). L’aprenentatge cooperatiu en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels continguts d’iniciació esportiva en Educació Física. Un estudi de cas a una escola d’educació primària, de Laura Carbonero Sánchez (Universitat Autònoma de Barcelona).

Puig, Núria (en direcció). Deporte, turismo y desarrollo territorial. El caso de la Cerdanya (1980-2005), d’Agustí Boixeda (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Puig, Núria (en direcció). Les dones mirem l’activitat física i l’esport de forma diferent. Dirigents, tècniques i practicants al món esportiu local, d’Anna Lluch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Solanellas, Francesc (en direcció). Avaluació de la política comercial dels centres esportius de Catalunya, de Berta Benito (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Andres, Ana (en codirecció). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores:anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral, d’Ingrid Hinojosa (INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Mateu, Mercè (en codirecció). La capoeira en el entorno educativo, de Evelyn Rios (U. de Barcelona –INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Martos, Dani (en codirecció). Una propuesta coeducativa a partir de pretexto críticos y aprendizaje cooperativo: un estudio etnográfico, de Núria Sánchez (U. de Valencia).

Ventura, C. (en direcció). El papel de la actividad física saludable en las universidades catalanas. Elena Ardiaca (Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles. Valoración del nivel de actividad física, hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de los Establecimientos Educacionales de la Fundación COMEDUC (Chile), de Jéssica Ibarra (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles. Análisis de los estilos de liderazgo de los entrenadores de atlestismo y su influencia en la motivación autodeterminada de los atletes, de Noemí Martínez (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Andrés, Anna (en codirecció).  Prevalença dels trastorns de conducta alimentària entre els esportistes d’elit a Catalunya, anàlisi dels factors de risc esportius associats i propostes d’intervenció educativa, de Clara Teixidor (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Moras, Gerard (en codirecció). Monitorització de l’entrenament psicològic de l’activació en una situació de pressió en el tennis mitjançant l’EEG (INEFC de Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Factors de la política esportiva a Espanya que condueixen a l’èxit de l’esport olímpic, d’Adrià Martín (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes, de Pau Mateu (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Puig, Núria (en codirecció). Análisis estructural de los servicios deportivos municipales en Andalucía, de Daniel Arboledas (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

 

Dirigides

Camps, Andreu (juny 2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades, de Núria Pol. (Universitat de Lleida –        INEFC Lleida)

González, Carles i Guitert, Montse (juny 2017). Disseny, implementació i avaluació de situacions d’aprenentatge mediades per TIC a l’Educació Física mitjançant la col·laboració docent, de Meritxell Monguillot (Universitat Oberta de Catalunya)

González, Carles i Lleixà, Teresa (juny 2017). Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques des de l’àrea d’Educació Física a l’educació obligatòria a Catalunya: anàlisi de les condicions contextuals, curriculars i metodològiques, de Sandra Gallardo (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna i Buscà, Francesc (març 2017). El fútbol femenino en los clubes deportivos de la Ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión, de Mary Mahmoud (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Vilanova, Anna (juny 2016). La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte, de Pedrona Serra (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Camps, Andreu (maig 2016). Responsabilidad objetiva y presunción de inocencia en las resoluciones del TAS, de Carles Foz (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Hernández, Javier (maig 2016). La intervención docente y sus efectos en la conducta del alumnado con TDAH en Educación Física, de Víctor Labrador Roca (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Solanellas, Francesc (2016). Valoración de la calidad de los Servicos Deportivos Municipales del Baix Llobregat, de Laureà Fanega (Blanquerna – Universitat Ramon Llull).

Daza, Gabriel (abril 2016). La duración de la posesión en balonmano de alta competición, de Sebastià Salvat (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Lleixà Teresa (novembre 2015). La toma de decisiones del profesorado de educación física de primaria en relación con la inclusión del alumnado femenino inmigrante, de Carolina Nieva (Universitat de Barcelona)

Riera, Joan i Petrus, Antoni (desembre 2015). Les polítiques esportives municipals als inicis de la democràcia. Els casos de Vic i Sant Feliu de Llobregat en el període 1979-1991, de J. C. Burriel (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna (2015). El mercat del treball del llicenciats i llicenciades en ciéncies de l’Activitat Física i l’Esport, de Marta Pérez (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Puig, Núria (2015). Situación de los clubes deportivos chilenos, de Carlos Matus (U. de Barcelona –INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (2015). La representación del cuerpo en la iconografia numismática mediterránea occidental. El caso de las monedas del Reino de Italia en el s. XX (1900-1943), de Fabrizzio Finnetti (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Prat, Maria (2015). Avaluació del web Observatori crític de l’esport. Un estudi de cas per a la formació del pensament crític a partir de l’anàlisi dels mitjans de comunicació i de l’esport, de Xavier Orrit (Universitat Autònoma de Barcelona).

Blázquez, Domingo (2014). Educación intercultural y educación física. Caracterización de una educación física intercultural en perspectiva comunicativa desde la formación inicial docente, de Simona Albertazzi (Universidad de Santiago de Chile)

Puig, Núria (2014). Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya, de Marta Moragas (Universitat Ramon Llull).

Riera, Joan i Rosset, Jaume (2014). Músic, cos i consciència. Una visió integradora, de Betllem Gomila (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna (2014). Actitudes y hábitos deportivos de las mujeres magrebíes musulmanas en Cataluña: un estudio de casos, de Kheira Nasri (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

 

Llegides per membres del grup

Pol, Núria (2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades. (Universitat de Lleida – INEFC Lleida)

Tarragó, Rafael (2017). Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Serra, Pedrona (2016). La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Labrador, Victor (2016). La intervención docente y sus efectos en la conducta del alumnado con TDAH en Educación Física (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Burriel, Joan Carles (2015). Les polítiques esportives municipals als inicis de la democracia. Els casos de Vic i Sant Feliu de Llobregat en el período 1979-1991 (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Javaloyes, Vicente (2014) El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. (Universitat de Lleida).

 

%d bloggers like this: