Llegides per membres del grup

darrera actualització: juliol 2017

Període juliol 2017 – actualitat


Pol, Núria (2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades. (U. de Lleida – INEFC Lleida)

 

 

Període 2014 – juny 2017


Monguillot, Meritxell (2017). Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente. (U. Oberta de Catalunya). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/404673

Tarragó, Rafael (2017). Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: https://www.researchgate.net/publication/313608563_Estructura_temporal_interaccion_tactica_y_eficacia_en_asaltos_de_esgrima_de_alto_nivel

Serra, Pedrona (2016). La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/402513

Labrador, Victor (2016). La intervención docente y sus efectos en la conducta del alumnado con TDAH en Educación Física (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/400863

Burriel, Joan Carles (2015). Les polítiques esportives municipals als inicis de la democracia. Els casos de Vic i Sant Feliu de Llobregat en el període 1979-1991 (U. de Barcelona – INEFC Barcelona). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/387816

Javaloyes, Vicente (2014) El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte. (U. de Lleida – INEFC Lleida). Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/284835

%d bloggers like this: