Dirigides

darrera actualització: novembre 2021

Període 2017 – 2021


(per ordre cronològic)

Soler, Susanna i Martos, Dani (novembre 2021). El Model de Participació i Convivència en un centre penitenciari de Catalunya. El paper de l’activitat esportiva, de Marta Llorach (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Lleixà, Teresa (juliol 2021). Diseño, implementación y evaluación de una Web-App para el profesorado de educación física en CLIL, de Gloria Escobosa Morera (Universitat de Barcelona)

González Arévalo, C. (juny 2021). Les competències per avaluar dels docents d’Educació Física, d’Ignasi Duch Gavaldà (Universitat de Tarragona). Llegida el 4 de juny de 2021

Solanellas, Francesc (maig 2021). Análisis de la política comercial de los centros y clubs deportivos de Catalunya, de Berta Benito Colio (Universitat de Barcelona – INEFC de Barcelona).

Lleixà, Teresa (abril 2021). Avaluació d’un programa de detecció i prevenció del sobrepès i de l’obesitat infantil als centres educatius, de Jorge Casas Escudero (Universitat de Barcelona)

Labrador, Víctor i Godall, Teresa (Març 2021). Actividad Física en Espacios Marinos de Alta Incertidumbre (AFEMAI). Práctica ocasional y experiencia competencial: un ejemplo en el kayak de mar, de Daniel Martínez (Universitat de Barcelona).

González Arévalo, C. (març 2021). Anàlisi de la implantació i l’avaluació dels Projectes Esportius de Centre (PEC) i les seves programacions en les Entitats Esportives Homologades de la ciutat de Barcelona, de Jordi Falgueras Saballs (Universitat de Barcelona). Llegida el 4 de març de 2021

Javaloyes, Vicente (desembre 2020). Conflictos jurídicos en el deporte sudamericano. Hacia la autonomía jurisdiccional, de Gerardo Luis Acosta Pérez (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Soler, Susanna i Mateu, Mercè (desembre 2020). La Capoeira como herramienta pedagógica en la Educación Física. Un estudio de caso sobre la formación permanente del profesorado, de Evelyn Ríos (U. de Barcelona –INEFC Barcelona)

Javaloyes, Vicente (setembre 2020). Influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica de actividad física sobre los usuarios de centros deportivos, de Manel Valcarce (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (setembre 2020). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes, de Pau Mateu (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles i Moras, Gerard (juliol 2020). Monitorització de l’entrenament psicològic de l’activació en una situació de pressió en el tennis mitjançant l’EEG, (INEFC de Barcelona).

Soler, Susanna i Martos, Dani (juliol 2020). Género y Educación Física: un estudio etnográfico sobre cómo abordar el cambio en la Educación Secundaria, de Núria Sánchez (U. de Valencia). https://roderic.uv.es/handle/10550/75349

Javaloyes, Vicente (desembre 2019). Conflictos jurídicos en el deporte sudamericano. Hacia la autonomía normativa y jurisdiccional, de Gerardo Acosta (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Ventura, Carles i Andrés, Anna (2019).  Prevalença dels trastorns de conducta alimentària entre els esportistes d’elit a Catalunya, anàlisi dels factors de risc esportius associats i propostes d’intervenció educativa, de Clara Teixidor (INEFC de Barcelona).

Soler, Susanna i Andres, Ana (juliol 2019). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral, d’Ingrid Hinojosa (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Prat, Maria i Ventura, Carles (juliol 2019). L’aprenentatge cooperatiu en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels continguts d’iniciació esportiva en Educació Física. Un estudi de cas a una escola d’educació primària, de Laura Carbonero Sánchez (Universitat Autònoma de Barcelona).

Inglés, Eduard i Soler, Susanna (juny 2019). La gestió de les curses a la muntanya a Catalunya, de Joan Babí (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles i Hernández Claudio (març, 2018). Valoración de la actividad física, los hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico en escolares adolescentes de la fundación COMEDUC (Chile), de Jéssica Ibarra (INEFC de Barcelona).

Olivera, Javier (Febrer, 2018). Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza. Estudio del caso de l’Alt Empordà, de Vicenç Cánovas Pereda (INEFC-Barcelona/Universitat de Barcelona).

Buscà, Fransesc (Juliol, 2017). La educación física como contexto impulsor de la alfabetización matemática en primaria, de Beatriz Rodríguez Martín (Universitat de Barcelona).

Camps, Andreu (juny 2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades, de Núria Pol. (Universitat de Lleida – INEFC Lleida)

González, Carles i Guitert, Montse (juny 2017). Disseny, implementació i avaluació de situacions d’aprenentatge mediades per TIC a l’Educació Física mitjançant la col·laboració docent, de Meritxell Monguillot (Universitat Oberta de Catalunya)

González, Carles i Lleixà, Teresa (juny 2017). Factors contextuals, curriculars i metodològics necessaris per a l’assoliment de les competències en educació física a l’ensenyament obligatori, de Sandra Gallardo Ramírez (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna i Buscà, Francesc (març 2017). El fútbol femenino en los clubes deportivos de la Ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión, de Mary Mahmoud (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel i Riera, Joan (març 2017). La competència del porter d’hoquei patins en les faltes directes i penals, de Guillem Trabal (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

%d bloggers like this: