Dirigides

darrera actualització: desembre 2020

Període 2017 – 2020


(per ordre cronològic)

Soler, Susanna i Mateu, Mercè (desembre 2020). La Capoeira como herramienta pedagógica en la Educación Física. Un estudio de caso sobre la formación permanente del profesorado, de Evelyn Ríos (U. de Barcelona –INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (setembre 2020). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes, de Pau Mateu (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles i Moras, Gerard (juliol 2020). Monitorització de l’entrenament psicològic de l’activació en una situació de pressió en el tennis mitjançant l’EEG, (INEFC de Barcelona).

Soler, Susanna i Martos, Dani (juliol 2020). Género y Educación Física: un estudio etnográfico sobre cómo abordar el cambio en la Educación Secundaria, de Núria Sánchez (U. de Valencia).

Javaloyes, Vicente (desembre 2019). Conflictos jurídicos en el deporte sudamericano. Hacia la autonomía normativa y jurisdiccional, de Gerardo Acosta (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Ventura, Carles i Andrés, Anna (2019).  Prevalença dels trastorns de conducta alimentària entre els esportistes d’elit a Catalunya, anàlisi dels factors de risc esportius associats i propostes d’intervenció educativa, de Clara Teixidor (INEFC de Barcelona).

Soler, Susanna i Andres, Ana (juliol 2019). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral, d’Ingrid Hinojosa (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Prat, Maria i Ventura, Carles (juliol 2019). L’aprenentatge cooperatiu en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels continguts d’iniciació esportiva en Educació Física. Un estudi de cas a una escola d’educació primària, de Laura Carbonero Sánchez (Universitat Autònoma de Barcelona).

Inglés, Eduard i Soler, Susanna (juny 2019). La gestió de les curses a la muntanya a Catalunya, de Joan Babí (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles i Hernández Claudio (març, 2018). Valoración de la actividad física, los hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico en escolares adolescentes de la fundación COMEDUC (Chile), de Jéssica Ibarra (INEFC de Barcelona).

Olivera, Javier (Febrer, 2018). Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza. Estudio del caso de l’Alt Empordà, de Vicenç Cánovas Pereda (INEFC-Barcelona/Universitat de Barcelona).

Buscà, Fransesc (Juliol, 2017). La educación física como contexto impulsor de la alfabetización matemática en primaria, de Beatriz Rodríguez Martín (Universitat de Barcelona).

Camps, Andreu (juny 2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades, de Núria Pol. (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

González, Carles i Guitert, Montse (juny 2017). Disseny, implementació i avaluació de situacions d’aprenentatge mediades per TIC a l’Educació Física mitjançant la col·laboració docent, de Meritxell Monguillot (Universitat Oberta de Catalunya).

González, Carles i Lleixà, Teresa (juny 2017). Factors contextuals, curriculars i metodològics necessaris per a l’assoliment de les competències en educació física a l’ensenyament obligatori, de Sandra Gallardo Ramírez (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna i Buscà, Francesc (març 2017). El fútbol femenino en los clubes deportivos de la Ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión, de Mary Mahmoud (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel i Riera, Joan (març 2017). La competència del porter d’hoquei patins en les faltes directes i penals, de Guillem Trabal (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

%d bloggers like this: