Dirigides

darrera actualització: juliol 2017

Període 2014 – juny 2017


 

Camps, Andreu (juny 2017). La responsabilitat jurídica de l’actuació dels àrbitres i jutges en les competicions esportives a Espanya en el marc de les funcions públiques delegades, de Núria Pol. (Universitat de Lleida – INEFC Lleida)

González, Carles i Guitert, Montse (juny 2017). Disseny, implementació i avaluació de situacions d’aprenentatge mediades per TIC a l’Educació Física mitjançant la col·laboració docent, de Meritxell Monguillot (Universitat Oberta de Catalunya)

González, Carles i Lleixà, Teresa (juny 2017). Contribució a l’adquisició de les competències bàsiques des de l’àrea d’Educació Física a l’educació obligatòria a Catalunya: anàlisi de les condicions contextuals, curriculars i metodològiques, de Sandra Gallardo (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna i Buscà, Francesc (març 2017). El fútbol femenino en los clubes deportivos de la Ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión, de Mary Mahmoud (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Vilanova, Anna (juny 2016). La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte, de Pedrona Serra (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Camps, Andreu (maig 2016). Responsabilidad objetiva y presunción de inocencia en las resoluciones del TAS, de Carles Foz (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Hernández, Javier (maig 2016). La intervención docente y sus efectos en la conducta del alumnado con TDAH en Educación Física, de Víctor Labrador Roca (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Solanellas, Francesc (2016). Valoración de la calidad de los Servicos Deportivos Municipales del Baix Llobregat, de Laureà Fanega (Blanquerna – Universitat Ramon Llull).

Daza, Gabriel (abril 2016). La duración de la posesión en balonmano de alta competición, de Sebastià Salvat (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Lleixà Teresa (novembre 2015). La toma de decisiones del profesorado de educación física de primaria en relación con la inclusión del alumnado femenino inmigrante, de Carolina Nieva (Universitat de Barcelona)

Riera, Joan i Petrus, Antoni (desembre 2015). Les polítiques esportives municipals als inicis de la democràcia. Els casos de Vic i Sant Feliu de Llobregat en el període 1979-1991, de J. C. Burriel (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna (2015). El mercat del treball del llicenciats i llicenciades en ciéncies de l’Activitat Física i l’Esport, de Marta Pérez (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Puig, Núria (2015). Situación de los clubes deportivos chilenos, de Carlos Matus (U. de Barcelona –INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (2015). La representación del cuerpo en la iconografia numismática mediterránea occidental. El caso de las monedas del Reino de Italia en el s. XX (1900-1943), de Fabrizzio Finnetti (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Prat, Maria (2015). Avaluació del web Observatori crític de l’esport. Un estudi de cas per a la formació del pensament crític a partir de l’anàlisi dels mitjans de comunicació i de l’esport, de Xavier Orrit (Universitat Autònoma de Barcelona).

Blázquez, Domingo (2014). Educación intercultural y educación física. Caracterización de una educación física intercultural en perspectiva comunicativa desde la formación inicial docente, de Simona Albertazzi (Universidad de Santiago de Chile)

Puig, Núria (2014). Les dones que presideixen els clubs esportius a Catalunya, de Marta Moragas (Universitat Ramon Llull).

Riera, Joan i Rosset, Jaume (2014). Músic, cos i consciència. Una visió integradora, de Betllem Gomila (Universitat de Barcelona).

Soler, Susanna (2014). Actitudes y hábitos deportivos de las mujeres magrebíes musulmanas en Cataluña: un estudio de casos, de Kheira Nasri (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

%d bloggers like this: