Arxius

Archive for the ‘Projectes’ Category

Presència a la reunió del projecte R+D SendeTec

Mai 31, 2023 Deixa un comentari

El passat 2 de Maig membres del grup GISEAFE van participar en la primera reunió de treball del projecte: “La transformació digital de la pràctica senderista a través d’aplicacions mòbils i xarxes socials. Avaluació tècnica i tendències emergents (SendeTec)”. Es tracta d’un projecte de generació de coneixement R+D 2022 finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, dirigit pels investigadors Dr. Pablo Vidal i Dra. Rocío Fernández (Universitat Catòlica de València).

El projecte té com a finalitats determinar l’ús que els senderistes espanyols fan de les apps i xarxes socials; analitzar aquestes tecnologies; dissenyar estratègies específiques per a la difusió del senderisme com a activitat sostenible; assenyalar oportunitats i identificar possibles riscos per a l’usuari i identificar la transformació dels usos senderistes associats a l’ús d’aquestes tecnologies digitals.

L’equip del projecte està compost per un grup d’investigadors de diferents àrees de coneixement vinculats a la Universidad Católica de Valencia, Universidad de Cordoba i INEFC Lleida, entre els quals es troben la Dra. Estela Inés Farías, el Dr. Jordi Seguí i la investigadora Predoctoral Sara Hamza.

Acte de presentació de les conclusions del projecte Open Data For Sport Governance

Novembre 7, 2022 2 comentaris

El proper dijous 10 de novembre es presentaran les conclusions del projecte Open Data For Sport Governance (OD4SG – od4sg.wordpress.com), liderat per Francesc Solanellas, investigador del GISEAFE i un dels principals outputs d’aquest: la base de dades amb indicadors de gestió.

L’acte se celebrarà a la sala d’actes de l’INEFC de Barcelona, a les 18 hores. Estarà presidit per la Sra. Anna Caula, Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Projecte Erasmus+ “Open Data for Sport Governance”

Octubre 13, 2022 Deixa un comentari

Open Data for Sport Governance és un projecte Erasmus+ (dins la categoria de promoció i suport al bon govern de l’esport), cofinançat per la Unió Europea, liderat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFCBarcelona), i desenvolupat conjuntament amb la col·laboració del Centre de Dret i Economia de l’Esport (CDES, França), la Federació Lituana d’Esports (LUSF, Lituània), el centre perl’Organització per a l’Educació Esportiva (OPES, Itàlia), SPORTMALTA (Malta), l’Institut Portuguès d’Esport i Joventut (IPDJ, Portugal) i el Comitè Olímpic d’Eslovènia (Eslovènia). El Dr. Francesc Solanellas, membre del GISEAFE, és el director del projecte i el Sr. Joshua Muñoz, també membre del grup, n’és el coordinador.

L’objectiu general del projecte és crear una eina de govern i gestió per analitzar, comparar i ajudar les organitzacions esportives europees a ser gestionades d’una manera més eficient i transparent. Es busca, per tant, ajudar els i les gestores esportives posant a la seva disposició dades sobre indicadors de gestió, i que, a través de l’eina informàtica puguin posicionar la seva organització esportiva en comparació amb la puntuació de les organitzacions esportives que participen en el projecte.

En una primera fase, el projecte s’ha dirigit a organitzacions esportives com són les federacions esportives, clubs i clubs poliesportius. S’han analitzat modalitats esportives comunes als 7 països participants en el projecte, com són el futbol, el bàsquet, la natació, el tennis i l’atletisme, però també alguns esports destacats per cadascun dels països. Finalment, la mostra del projecte es composa d’un total de 518 organitzacions esportives (83 federacions esportives i 434 clubs, dels quals 50 són poliesportius). La recollida de dades es va abordar mitjançant un qüestionari estructurat per obtenir dades primàries quantitatives i qualitatives de les organitzacions esportives. Els resultats de l’aplicació d’un marc multidimensional d’anàlisi a les organitzacions esportives revela una àmplia gamma de puntuacions a totes les organitzacions i un marge considerable de millora respecte a les mètriques. Si bé pot ser no cal quantificar el rendiment en totes aquestes àrees per comprendre que hi ha oportunitats de millora, es creu que aquesta perspectiva d’anàlisi pot ajudar a les entitats a establir les seves prioritats a curt i mig termini, i en conseqüència, a promoure el canvi (a nivell individual, organitzacional o sectorial) en aquelles àrees susceptibles de millora.

Aquest projecte pot contribuir a la sostenibilitat, i consolidació del model esportiu de les nostres organitzacions esportives.

Per a més informació consulta el següent enllaç.

Reunió de treball “Red de Investigación Bullying en el Deporte”

Setembre 29, 2022 Deixa un comentari

L’equip d’investigació de la “Red de Investigación Bullying en el Deporte”, del qual hi formen part Carles Ventura i Xènia Ríos, ha celebrat avui la reunió de treball en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La principal àrea de treball pel 2022 és la formació de professionals de l’esport en bullying.

La xarxa d’investigació està finançada pel Consejo Superior de Deportes i està formada per representats de l’INEFC, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba, la Universidade de Lisboa i la Universidade Europeia.

Red de Investigación SOCIRIADIS

Setembre 12, 2022 Deixa un comentari

Els passats 8 i 9 de setembre Teresa Lleixà i Ingrid Hinojosa van participar a la reunió de treball I+D ApS de la Red de Investigación SOCIRIADIS finançada pel CSD.

En la societat científica RIADIS participen més de 9 països, 90 persones investigadores, 30 grups d’investigació i més de 30 universitats.

Es promouen dos estudis per determinar l’afluència, freqüentació i caracterització dels visitants de Siurana i la capacitat de càrrega de l’àrea d’escalada

Mai 19, 2022 Deixa un comentari

El GISEAFE, amb la coordinació de la doctora Estela Farias, ha estat l’encarregat d’analitzar durant el període de tot un any, el passat 2021, l’afluència, el tipus d’usos, les característiques i el comportament dels visitants en les zones objecte d’estudi. S’hi han tingut en compte tres punts diferents de mostreig: el poble de Siurana, l’àrea del pantà en el seu accés nord, i la zona del pantà en el seu accés sud (Arbolí).

Entre els principals resultats de l’estudi destaca que el nucli de població concentra el 53% de les visites del conjunt de les tres àrees estudiades. Al llarg de l’any 2021, un total de 266.431 persones van visitar aquest indret, i els mesos de juliol, agost i octubre van ser els que van registrar una major afluència, amb un 41% del volum de visitants de tot l’any. D’acord amb les dades obtingudes a partir de 535 enquestes, la meitat dels visitants tenen entre 26 i 45 anys; hi ha una major presència d’homes (un 69,9%), i una aclaparadora majoria (82%) resideixen a les comarques de Tarragona i Barcelona, concretament un 42% i un 40%, respectivament. Pel que fa al mitjà utilitzat per al desplaçament, un 72,3% ho fa en vehicle particular i d’aquests, un 28% utilitza furgonetes o caravanes. Més de la meitat, un 57%, visita la zona per primer cop i gairebé la meitat, el 48,6%, viatja en parella. La mitjana de persones que viatgen en grup és de tres visitants, i el temps d’estada és de 5,5 dies de mitjana.Els resultats de l’estudi també assenyalen que un 43% de persones s’allotgen a la comarca durant la seva estada, davant del 57% que no ho fa. Tenint en compte que la despesa mitjana que genera cada visitant en concepte de restauració, compra de productes, pernoctació, etc. és de 15,73 €, l’afluència a la zona genera un impacte econòmic directe que se situa al voltant dels 6.600.000 euros per any. En relació amb el tipus d’activitat, el 52% de les persones enquestades opten per romandre al poble de Siurana. Segueixen per aquest ordre la pràctica de l’excursionisme (14%) i de l’escalada (12%).

Pel que fa a la capacitat de càrrega de la pràctica d’escalada en roca a la zona, s’observa una elevada concentració d’usos en sectors concrets, com demostra el fet que cinc d’aquests sumen gairebé el 50% de la pràctica de l’escalada a la zona.El treball situa la capacitat de càrrega dels espais destinats a l’escalada en 87.593 visites/usos anuals. Es tracta d’una xifra globalment molt inferior a la realment registrada durant l’any objecte d’estudi, el passat 2021. Tot i així, s’han identificat alguns excedents de visites i usos en alguns sectors concrets i durant determinats mesos de l’any, especialment d’octubre a gener.

Les enquestes realitzades també mostren un grau de satisfacció força elevat dels visitants a les diferents àrees de Siurana i el seu entorn, on s’ha avaluat l’afluència i freqüentació. Les zones d’aparcament es consideren correctes o molt correctes en un 82% dels casos. Aquesta bona valoració s’eleva al 94% pel que fa a la senyalització de la xarxa principal d’itineraris i als punts d’informació, i arriba al 92% en matèria de restauració a la zona. La valoració global de la visita és de 4,6 punts dins d’una escala d’1 a 5.

Els resultats de l’estudi que s’han traslladat als membres del grup de treball de freqüentació de la Taula de Treball de Turisme Sostenible han de permetre a les entitats i administracions locals amb competències fer una proposta de gestió que contribueixi al desenvolupament d’un turisme sostenible a la zona i un ús responsable i respectuós dels espais.

Programa per afavorir la igualtat entre dones i homes de la Federació Catalana d’Handbol

Mai 4, 2022 Deixa un comentari

Ahir, 3 de maig de 2020 es va presentar el “Programa per afavorir la igualtat entre dones i homes de la Federació Catalana d’Handbol” en un acte presidit per Anna Caula, secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, que ha estat acompanyada a la taula presidencial per Eduard Inglés, director de l’INEFC; Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català de les Dones; Jaume Font, president de la FCH.

El Programa és fruit de l’acord entre el GISEAFE i la Federació Catalana d’Handbol amb l’objectiu d’elaborar una proposta per desenvolupar el pla d’igualtat iniciat fa quatre anys per la FCH.

Tal com va explicar la jurista i criminòloga Anna Rovira, autora del document juntament amb la catedràtica jubilada de l’INEFC, Núria Puig, el projecte es desenvolupa al voltant de cinc eixos principals: l’equitat, la participació, la visibilitat, la comunicació i la sinergia entre totes i tots els agents. El programa és resultat d’una anàlisi de la FCH des de la perspectiva de gènere, que ha consistit en una anàlisi secundària de dades sobre esportistes, entrenadores i entrenadors, directius i directives, àrbitres i persones anotadores i cronometradores; discussions de grup amb representants d’aquests quatre col·lectius per tal de recollir informació qualitativa sobre les necessitats, interessos i percepcions de cada un d’ells, i una anàlisi dels continguts dels mitjans de comunicació que utilitza la FCH.

Després d’aquest estudi, el programa proposa 15 objectius estratègics, per cada un dels quals s’ha dissenyat una sèrie de mesures per assolir-los, vinculats a les àrees organitzatives de la Federació (àrea econòmica, àrea formativa, àrea organitzativa, àrea esportiva i àrea comunicativa). A banda de les autores el programa ha comptat amb l’assessorament de les professores de l’INEFC Susanna Soler i Anna Vilanova.

Podeu consultar el programa al següent enllaç.

Risk Management for Sport Governance

Març 20, 2022 Deixa un comentari

El projecte “Risk Management for Sport Governance” (RM4SGR) liderat per l’INEFC i coordinat pel Dr. Francesc Solanellas, membre del grup GISEAFE, ha obtingut 250.000 euros de finançament en el marc de la convocatòria del programa europeu Erasmus + Sport.

El RM4SGR pretén avaluar quin ha sigut l’impacte de la COVID-19 i desenvolupar un model de gestió de risc que permeti a les organitzacions esportives abordar i gestionar de manera eficient futures situacions desfavorables.

Presentació de l’estudi “El Sistema Esportiu del Bàsquet a Catalunya”

Novembre 16, 2021 Deixa un comentari

Aquest dilluns 15 de novembre de 2021, s’ha presentat l’estudi: “El Sistema Esportiu del Bàsquet a Catalunya”, en un acte virtual que ha comptat amb la presència del director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Eduard Inglés; el president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Ferran Aril; la directiva de l’FCBQ responsable del projecte, Míriam Pla; i els investigadors/es Ingrid Hinojosa i Pau Mateu, membres del GISEAFE.

La FCBQ va promoure aquest estudi que presenta una visió detallada de l’actual estat del bàsquet federat a Catalunya, permetent així el plantejament de decisions a nivell tàctic i estratègic.

La presentació de l’estudi es troba disponible en format virtual a Youtube.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.  

Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya

Octubre 8, 2020 Deixa un comentari

Des del projecte Basket Beat s’ha impulsat el primer Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, que se celebrarà el proper 30 d’octubre amb els següents objectius:

  1. Reconèixer el protagonisme de les comunitats com a creadores.
  2. Facilitar espais de trobada entre persones: ciutadans, participants, professionals i públics.
  3. Fer valdre el vessant polític de les arts comunitàries.
  4. Construir espais de reflexió per tal d’acompanyar la professionalització, ètica i dinàmiques del sector.
  5. Debatre la institucionalització i despolitització que estem vivint com a moviment.
  6. Confrontar els models culturals i de governança per generar espais de cultura democràtica.
  7. Visibilitzar Catalunya en el mapa internacional de les Arts Comunitàries.

Tota la informació i inscripcions al web del FAACCC.