En direcció

darrera actualització: juliol 2019

Període 2017 – 2020


Buscà, Francesc (en direcció). Educación física y competencia social. Estudio de casos para el desarrollo de la competencia social en la educación primaria mediante actividades complementarias programadas desde el área de educación física, de Carlos Murillo Fuentes (Facultat d’Educació – UB).

Buscà, Francesc (en direcció). Desarrollo de la competencias personales y cívicas mediante el trabajo cooperativo y digital en la materia de educación física en la eso. caso de un centro de máxima complejidad, de Joan Gosàlvez Botella (Facultat d’Educació – UB).

Buscà, Francesc (en direcció). Programes d’activitat física per a la tercera edat. Anàlisi i millora dels programes de l’empresa Eurofitness, de Roger Adell Sabiron (Facultat d’Educació – UB).

Camps, Andreu (en direcció). La responsabilitat civil dels àrbitres a l’esport, d’Enric Soriano (Udl- INEFC Lleida).

Daza, Gabriel i Riera, Joan. El comportamiento del motor en los trastornos del desarrollo de la coordinación en proceso de crecimiento y desarrollo, de Xavier Lladó (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel i Riera, Joan. La competència del porter d’hoquei patins en les faltes directes i penals, de Guillem Trabal (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel. Estudio sobre la valoración del Balonmano playa con dispositivos GPS, de Daniel Lara (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Farías, Estela (en direcció). El impacto social de los eventos deportivos en el medio natural, de Jesús Martí (Udl- INEFC Lleida).

Farías, Estela. Geographic Information System and Voluntari data as a tool to manage the recreational use in protected natural areas, de Ricardo Nogueira (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Farías, Estela. Muntanyes emblemàtiques d’Espanya: Massificació i canvis d’usos. Gestió sostenible, de Victor Dorado (Universitat de Lleida – INEFC Lleida).

Flores, Gonzalo i Essomba, Miquel A. (en codirecció). L’estat actual del desenvolupament de la identitat cultural en centres educatius d’educacio secundaria, de Mercy Chipantasi (Universitat Autònoma de Barcelona).

González, Carles (en direcció). Compromiso fisiológico del alumnado de Octavo Básico en clases de Educación Física, en colegios pertenecientes a la Asociación de Colegios Británicos de Chile: Valoración del tiempo de compromiso motor y de la intensidad del esfuerzo, de Pablo Salvador (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Projectes esportius de centre escolar a la ciutat de Barcelona, de Jordi Falguera (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Una educació física per a tota la vida, d’Ignasi Duch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Bases teóricas de la motricidad y tecnología de la Educación Física, de Jaume Casamort Ayats (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Los valores del olimpismo como recurso para la superación de la discapacidad: el ejemplo paralímpico, de Maria Zapata González (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Iglesias, Xavier i Tarragó, Rafael (en codirecció). Análisis temporal y de las acciones de combate en el judo de competición, de David Soriano Valero (INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard i Lloret, Josep (en codirecció). Beneficis socials de les activitats en el medi natural: estudi de casos, de Míriam Rocher (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard. Turisme actiu i activitats esportives al medi natural: Bases per a l’ordenació de la regulació, l’estructura formativa i la determinació de responsabilitat a Espanya, de Joana Sans (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Javaloyes, Vicente (direcció). Conflictos jurídicos en el deporte sudamericano. Hacia la autonomía jurisdiccional, de Gerardo Luis Acosta Pérez (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Javaloyes, Vicente (direcció). Influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica de actividad física sobre los usuarios de centros deportivos, de Manel Valcarce (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Javaloyes, Vicente (direcció). Resolución de disputas en el contexto del fútbol en el escenario continental: una propuesta de órganos específicos, de Adrián Camargo Zamudio (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Lleixà Teresa (en direcció). Avaluació d’un programa de detecció i prevenció de l’obesitat i el sobrepès als centres educatius, de Jordi Casas (U. de Barcelona)

Lleixà, Teresa i Robert, M. (en codirecció). La internacionalització en la formació superior del professorat d’Educació Física, de Alexandra Ruiz Felter (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Lleixà, Teresa. (en codirecció). Diseño, implementación y evaluación de una web APP para la enseñanza-aprendizaje de la educación física en AICLE, de Gloria Escobosa (Universitat de Barcelona)

Lleixà, Teresa. (en codirecció). Las competencias profesionales del entrenador de voleibol implicado en el deporte en edad escolar, de Martina Kieling Sebold Barros Rolim (Universitat de Barcelona)

Puig, Núria (en direcció). Les dones mirem l’activitat física i l’esport de forma diferent. Dirigents, tècniques i practicants al món esportiu local, d’Anna Lluch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Solanellas, Francesc (en direcció). Avaluació de la política comercial dels centres esportius de Catalunya, de Berta Benito (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Mateu, Mercè (en codirecció). La capoeira en el entorno educativo, de Evelyn Rios (U. de Barcelona –INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Serra, Pedrona (en codirecció). Enfocament de gènere sobre els motius socials d’elecció del grau en CAFE, per part dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Marc Sogas (INEFC de Barcelona).

Soler, Susanna i Martos, Dani (en codirecció). Una propuesta coeducativa a partir de pretexto críticos y aprendizaje cooperativo: un estudio etnográfico, de Núria Sánchez (U. de Valencia).

Soler, Susanna i Martos, Dani (en codirecció). El Model de Participació i Convivència en un centre penitenciari de Catalunya. El paper de l’activitat esportiva, de Marta Llorach (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, C. (en direcció). El papel de la actividad física saludable en las universidades catalanas. Elena Ardiaca (Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles. Análisis de los estilos de liderazgo de los entrenadores de atlestismo y su influencia en la motivación autodeterminada de los atletas, de Noemí Martínez (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Andrés, Anna (en codirecció).  Prevalença dels trastorns de conducta alimentària entre els esportistes d’elit a Catalunya, anàlisi dels factors de risc esportius associats i propostes d’intervenció educativa, de Clara Teixidor (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Moras, Gerard (en codirecció). Monitorització de l’entrenament psicològic de l’activació en una situació de pressió en el tennis mitjançant l’EEG, (INEFC de Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Factors de la política esportiva a Espanya que condueixen a l’èxit de l’esport olímpic, d’Adrià Martín (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes, de Pau Mateu (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Puig, Núria (en codirecció). Análisis estructural de los servicios deportivos municipales en Andalucía, de Daniel Arboledas (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna. Disseny, desenvolupament i valoració d’un programa de promoció d’activitat física entre adolescents a l’Hospitalet: El cas del Fit Games l’H, de Jordi Mascarell (U. De Lleida – INEFC Lleida).

%d bloggers like this: