En direcció actives

darrera actualització: juliol 2017

Període 2014 – juny 2017


Camps, Andreu (en direcció). La responsabilitat civil dels àrbitres a l’esport, d’Enric Soriano (Udl- INEFC Lleida).

Daza, Gabriel i Riera, Joan. El comportamiento del motor en los trastornos del desarrollo de la coordinación en proceso de crecimiento y desarrollo, de Xavier Lladó (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel i Riera, Joan. La competència del porter d’hoquei patins en les faltes directes i penals, de Guillem Trabal (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Daza, Gabriel. Estudio sobre la valoración del Balonmano playa con dispositivos GPS, de Daniel Lara (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Farías, Estela (en direcció). El impacto social de los eventos deportivos en el medio natural, de Jesús Martí (Udl- INEFC Lleida)

Flores, Gonzalo i Essomba, Miquel A. (en codirecció). L’estat actual del desenvolupament de la identitat cultural en centres educatius d’educacio secundaria, de Mercy Chipantasi (Universitat Autònoma de Barcelona)

González, Carles (en direcció). Compromiso fisiológico del alumnado de Octavo Básico en clases de Educación Física, en colegios pertenecientes a la Asociación de Colegios Británicos de Chile: Valoración del tiempo de compromiso motor y de la intensidad del esfuerzo, de Pablo Salvador (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Projectes esportius de centre escolar a la ciutat de Barcelona, de Jordi Falguera (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

González, Carles (en direcció). Una educació física per a tota la vida, d’Ignasi Duch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Bases teóricas de la motricidad y tecnología de la Educación Física, de Jaume Casamort Ayats (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Hernández Vázquez, Fº Javier (en direcció). Los valores del olimpismo como recurso para la superación de la discapacidad: el ejemplo paralímpico, de Maria Zapata González (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Inglés, Eduard i Soler, Susanna (en codirecció). Anàlisi comparativa de la gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: la realitat dels Parcs Nacionals, de Joan Babí (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Javaloyes, Vicente (direcció). Influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica de actividad física sobre los usuarios de centros deportivos, de Manel Valcarce (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Javaloyes, Vicente (direcció). Resolución de disputas en el contexto del fútbol en el escenario continental: una propuesta de órganos específicos, de Adrián Camargo Zamudio (U. de Lleida – INEFC Lleida).

Lleixà Teresa (en direcció). Avaluació d’un programa de detecció i prevenció de l’obesitat i el sobrepès als centres educatius, de Jordi Casas (Universitat de Barcelona)

Lleixà, Teresa i Robert, M. (en codirecció). La internacionalització en la formació superior del professorat d’Educació Física, de Alexandra Ruiz Felter (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). El elemento religioso en Baltasar Gracián (1601-1658), de María Teresa Aguilà Batllori (UIC – Universitat Internacional de Catalunya).

Olivera, Javier (en direcció). Estudio de los contenidos de las Actividades Físicas en el Medio Natural en los IES de la ciudad de Barcelona, de Marc del Olmo Ramis (INEFC-Barcelona).

Olivera, Javier (en direcció). Análisis de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. El caso de l’Alt Ampurdà, de Vicenç Cánovas (UB-INEFC-Barcelona)

Olivera, Javier i Marc Vives (codirecció). Effective leadership in profesional soccer, de Saeed Mazhar (UB-INEFC-Barcelona)

Prat, Maria i Ventura, Carles (en codirecció). L’aprenentatge cooperatiu en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels continguts d’iniciació esportiva en Educació Física. Un estudi de cas a una escola d’educació primària, de Laura Carbonero Sánchez (Universitat Autònoma de Barcelona).

Puig, Núria (en direcció). Deporte, turismo y desarrollo territorial. El caso de la Cerdanya (1980-2005), d’Agustí Boixeda (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Puig, Núria (en direcció). Les dones mirem l’activitat física i l’esport de forma diferent. Dirigents, tècniques i practicants al món esportiu local, d’Anna Lluch (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Solanellas, Francesc (en direcció). Avaluació de la política comercial dels centres esportius de Catalunya, de Berta Benito (U. de Barcelona – INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Andres, Ana (en codirecció). Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores:anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral, d’Ingrid Hinojosa (INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Mateu, Mercè (en codirecció). La capoeira en el entorno educativo, de Evelyn Rios (U. de Barcelona –INEFC Barcelona)

Soler, Susanna i Martos, Dani (en codirecció). Una propuesta coeducativa a partir de pretexto críticos y aprendizaje cooperativo: un estudio etnográfico, de Núria Sánchez (U. de Valencia).

Ventura, C. (en direcció). El papel de la actividad física saludable en las universidades catalanas. Elena Ardiaca (Universitat de Barcelona – INEFC Barcelona).

Ventura, Carles. Valoración del nivel de actividad física, hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de los Establecimientos Educacionales de la Fundación COMEDUC (Chile), de Jéssica Ibarra (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles. Análisis de los estilos de liderazgo de los entrenadores de atlestismo y su influencia en la motivación autodeterminada de los atletes, de Noemí Martínez (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Andrés, Anna (en codirecció).  Prevalença dels trastorns de conducta alimentària entre els esportistes d’elit a Catalunya, anàlisi dels factors de risc esportius associats i propostes d’intervenció educativa, de Clara Teixidor (INEFC de Barcelona).

Ventura, Carles i Moras, Gerard (en codirecció). Monitorització de l’entrenament psicològic de l’activació en una situació de pressió en el tennis mitjançant l’EEG (INEFC de Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Factors de la política esportiva a Espanya que condueixen a l’èxit de l’esport olímpic, d’Adrià Martín (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Inglés, Eduard (en codirecció). Carreres duals d’esportistes d’elit de les universitats catalanes, de Pau Mateu (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

Vilanova, Anna i Puig, Núria (en codirecció). Análisis estructural de los servicios deportivos municipales en Andalucía, de Daniel Arboledas (U. de Barcelona – INEFC Barcelona).

%d bloggers like this: