Arxius

Archive for the ‘Notícia’ Category

1er Congrés Internacional de l’Esport a les Grans Ciutats

febrer 7, 2019 Deixa un comentari

L’esport està present a gairebé totes les escoles. L’esport, a més, s’utilitza com a mitjà d’integració social, d’inclusió o d’educació en valors per part de nombrosíssimes institucions de signe molt divers. L’esport com a escenari de promoció de la salut i de la qualitat de vida. Un altre aspecte sobre el que es considera que l’esport té efectes positius és la cohesió social i la identitat col·lectiva. S’atribueix a l’esport una alta capacitat integradora de persones i col·lectius amb trets de marginació o risc d’exclusió social. Finalment, es considera que l’esport juga un gran paper com a vehicle de promoció social.

Tant per establir les grans línies polítiques com per concertar-les en accions específiques és necessari endegar processos de comunicació, debat, intercanvi i participació. Aquest congrés n’és un bon exemple. Estem davant d’un fòrum on persones expertes en diferents àmbits vinculats a l’esport i/o l’acció municipal debatran per tal de posar en comú neguits, visions, solucions i perspectives que permetin als consistoris establir línies d’actuació que permetin treure tots els beneficis a la pràctica de l’activitat física i l’esport, reduint-ne, al mínim, els efectes adversos que puguin existir.

Tota la informació i el formulari d’inscripcions està disponible al web del congrés.

 

Deporte inclusivo, un derecho para tod@s

febrer 6, 2019 Deixa un comentari

El diari La Vanguardia s’ha fet ressò sobre la I Jornada d’Esport i Persones amb Discapacitat, celebrada a l’INEFC de Barcelona el passat dia 4 de desembre de 2018. Al llarg d’aquesta jornada, l’alumnat va tenir l’ocasió de participar en diferents modalitats d’esport adaptat junt amb persones amb discapacitat. A través d’aquestes activitats, els i les estudiants van poder comprendre millor els problemes als que s’enfronta aquest col·lectiu.

Llegiu l’article complert aquí.

Erasmus Mundus MA Sports Ethics and Integrity (MAiSI)

gener 31, 2019 Deixa un comentari

El Màster en Ètica i Integritat en l’Esport (MAiSI), finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, és un projecte de formació orientat a equipar a l’estudiantat amb les competències necessàries per tal de desenvolupar una carrera d’alt nivell en l’administració i governança esportiva. Durant dos anys, el MAiSI ajudarà a que l’estudiantat desenvolupi una mentalitat ètica i habilitats que permetin abordar problemes sobre valors i integritat que poden afrontar organitzacions esportives com ara federacions o comitès olímpics i paralímpics.

Tota la informació relativa a inscripcions, mòduls educatius, etc. està disponible al web del projecte.

Publicació sobre organitzacions i gestió de l’esport

gener 29, 2019 Deixa un comentari

L’article Análisis de las características organizativas de los programas de apoyo a estudiantes-deportistas de élite en el sistema universitario de Cataluña, signat per Pau Mateu, Anna Vilanova i Eduard Inglés, ha estat publicat al darrer número de la revista Movimento.

“Este trabajo pretende analizar las características organizativas de los programas universitarios de apoyo a la carrera dual en Cataluña. La muestra se compuso de las diez universidades que disponían de programas de apoyo a la carrera dual. La recogida de datos se llevó a cabo mediante entrevistas a 13 coordinadores, así como a través del análisis del contenido existente en los sitios web de cada universidad. Los resultados exponen diferentes perfiles de estudiantes-deportistas presentes en los programas. Se han manifestado carencias en elementos como la disponibilidad de recursos, la planificación o la legislación vigente. Asimismo, factores externos como el profesorado o el sistema europeo de grados universitarios han mostrado tener una notable influencia. Se concluye que la voluntad política, un contexto económico favorable y la colaboración privada son elementos necesarios para avanzar en el desarrollo de los programas.”

Mateu, P., Vilanova, A., & Inglés, E. (2018). Análisis de las características organizativas de los programas de apoyo a estudiantes-deportistas de élite en el sistema universitario de Cataluña. Movimento, 24(4), 1205-1218. DOI: https://doi.org/10.22456/1982-8918.82235

I Congreso Internacional de Senderismo y Deportes de Montaña

gener 28, 2019 Deixa un comentari

Una delegació del GISEAFE s’ha desplaçat al I Congreso Internacional de Senderismo y Deportes de Montaña, celebrat a València durant els passats dies 24 i 27 de gener. Es van presentar les següents comunicacions:

  • El impacto económico de la práctica de actividades recreativo-deportivas en el medio natural. El caso del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Estela Farías-Torbidoni, Jordi Seguí)
  • Las carreras (de o por) montaña o trail running. Un análisis de reglamentos oficiales y su problemática (Víctor Labrador, Eduard Inglés, Joan Babí)
  • Perfil de los participantes en eventos deportivos de trail running en espacios naturales protegidos: el caso Ultra Trail Pirineu (Víctor Dorado, Estela Farías-Torbidoni)
  • Beneficios sociales de las actividades en el medio natural. Una revisión sistemática en España (Míriam Rocher, Eduard Inglés, Pau Mateu)

 

Publicació sobre multiculturalitat, inclusió social i esport

gener 28, 2019 Deixa un comentari

L’article The social inclusion of immigrant girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers, signat per Teresa Lleixà i Carolina Nieva, ha estat publicat al darrer número de la revista Sport, Education and Society. Aquest article està disponible per a descarregar, amb un límit de 50 còpies.

“The current educational context in many European countries is characterised by a student population showing great cultural diversity due to the increased immigration of the last few decades. The goal of this study is to analyse the perceptions and decisions of physical education teachers in relation to improving the social inclusion of immigrant girls. The theoretical underpinning of this study is the concept of intersectionality as developed within third wave feminism. The methodological framework for this study is its focus on teacher thinking, with special attention paid to the concept of implicit theories. Two qualitative research techniques are used, the interview and the focus group, and participants were 19 physical education teachers from state primary schools in the Baix Llobregat region of Catalonia, Spain. The resulting data reveal these teachers’ beliefs regarding (a) their training in interculturality and gender, which they regard as very limited; (b) the engagement of immigrant girls in physical education activities, initially high but diminishing as they get older; (c) the involvement of girls’ families in their schooling, which may condition their degree of participation; (d) the various strategies and decisions that teachers must make about organisation and intervention, some of which concern whether and how to form mixed-gender groups for specific activities; and (e) the responsibility they feel for motivating immigrant girls to participate in physical education. Analysis of the results through the lens of intersectionality suggests that teacher education would be enhanced by (a) greater training in cultural diversity from the perspective of gender, with a view to fostering the inclusion of all students; (b) training in intercultural communication competence skills; (c) greater sensitisation to how language use and other classroom behaviours may unwittingly reinforce male dominance; and (d) the promotion of reflection in the context of situated practices..”

Lleixà, T. & Nieva, C. (2018). The social inclusion of immigran girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers. Sport, Education and Society. DOI: https://doi.org/10.1080/13573322.2018.1563882

Publicació sobre Educació Física

gener 16, 2019 Deixa un comentari

L’article El profesorado de educación física y su visión sobre los conflictos en una escuela multicultural, signat per Gonzalo Flores, Maria Prat i Susanna Soler, ha estat publicat al darrer número de la revista EDUCAR.

“Aquest treball mostra les opinions del professorat d’educació física sobre la imatge social d’una escola multicultural quant a conflictivitat, a partir dels seus cinc anys d’experiència laboral en escoles amb més del 50% d’alumnat d’origen estranger. El professorat identifica també quines són les principals situacions conflictives que tenen lloc en les seves sessions i justifica els motius que les originen. Les tècniques per obtenir els resultats han estat l’entrevista semiestructurada i l’observació participant. Per analitzar les dades s’han analitzat els continguts. Després de categoritzar els diferents conflictes identificats a l’aula, el discurs del professorat desmitifica la tradicional imatge conflictiva que s’associa a l’escola multicultural, de la mateixa manera que culpa les característiques de l’entorn social i els problemes socioeconòmics de les famílies com els principals causants d’aquests, més enllà del factor cultural de l’alumnat.”

Flores, G., Prat, M., & Soler, S. (2019). El profesorado de educación física y su visión sobre los conflictos en una escuela multicultural. EDUCAR, 55(1), 183-200. Doi: https://doi.org/10.5565/rev/educar.975

Publicació sobre Esport, Territori i Sostenibilitat

gener 14, 2019 Deixa un comentari

L’article Determinación de responsabilidad y percepción del riesgo en actividades deportivas de río en España, signat per Míriam Rocher, Víctor Labrador i Eduard Inglés, ha estat publicat al darrer número de la revista Acciones e Investigaciones Sociales.

“En los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la práctica deportiva en la naturaleza. El medio natural ha pasado de ser un espacio restringido a grandes especialistas, con un gran respeto y conocimiento sobre sus peligros y condiciones imprevisibles, para convertirse en una instalación deportiva sin límites espaciales, abierta a cualquier persona que quiera iniciarse en la práctica deportiva de cualquier modalidad. Este crecimiento ha generado un incremento en el número de accidentes en el sector y, en consecuencia, del de denuncias en relación a la responsabilidad civil acarreada. Los objetivos principales de este estudio han sido: 1) establecer cuáles son los criterios utilizados en sentencias de accidentes reales producidos durante la práctica de actividades deportivas desarrolladas en ríos para la valoración y la determinación de la responsabilidad; y 2) determinar la percepción de los técnicos responsables sobre el riesgo en este tipo de actividades. Los métodos utilizados para la recopilación de datos han sido la entrevista cualitativa, realizada a un total de 12 técnicos responsables de actividades deportivas en río, y el análisis de contenido de 26 sentencias de accidentes acontecidos en ríos de toda España en la práctica de este tipo
de actividades. El trabajo ha permitido, por un lado, definir tres perfiles diferenciados de técnicos en relación a la percepción del riesgo, atendiendo a su experiencia y formación; y, por el otro, establecer las tendencias utilizadas en la determinación de la responsabilidad de la jurisprudencia nacional en accidentes acaecidos en actividades deportivas de río. Además, este análisis ha permitido intuir la relación entre los perfiles definidos y la determinación de responsabilidad.”

Rocher, M., Labrador, V., & Inglés, E. (2019). Determinación de responsabilidad y percepción del riesgo en actividades deportivas de río en España. Acciones e Investigaciones Sociales, 39, 181-199. DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.2019393237

Publicació sobre Gènere en l’Educació Física i Esport

gener 10, 2019 Deixa un comentari

L’article Masculinización en estudios de las ciencias de la actividad física y el deporte, signat per Pedrona Serra, Susanna Soler, Anna Vilanova i Ingrid Hinojosa, ha estat publicat al darrer número de la revista Apunts. Educació Física i Esports.

“Las diferencias educativas entre hombres y mujeres tienen un claro reflejo en la elección de los estudios universitarios. Por otra parte, el campo de la educación física, la actividad física y el deporte es un espacio de socialización de género de amplio alcance. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la presencia de mujeres durante los últimos 25 años en los estudios de la familia de la actividad física, la educación física y el deporte impartidos en Cataluña. Los resultados muestran el progresivo descenso de la presencia femenina en los diferentes estudios relacionados con la educación física, la actividad física y el deporte. Se constata, pues, un proceso de masculinización de esta área de conocimiento. Esta tendencia a la disminución de mujeres en estas áreas contrasta con el aumento de su porcentaje en la práctica del deporte. Esta paradoja pone en evidencia la necesidad de un cambio en dichos estudios, de modo que incorporen la forma de ver y vivir la actividad física, educación física, y el deporte de las chicas.”

Serra, P., Soler, S., Vilanova, A., & Hinojosa-Alcalde, I. (2019). Masculinización en estudios de las ciencias de la actividad física y el deporte. Apunts. Educació Física i Esports, 135(1), 9-25. DOI: http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.01

Publicació sobre Esport, Territori i Sostenibilitat

gener 10, 2019 Deixa un comentari

L’article El perfil de los corredores y su propensión al accidente deportivo, signat per Joan Babí, Eduard Inglés, Lluis Cumellas, Estela Farías, Jordi Seguí i Víctor Labrador, ha estat publicat al darrer número de la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

“Se evalúa las relaciones entre el perfil sociodemográfico, la accidentabilidad y la propensión al accidente de los participantes en tres eventos deportivos: Zurich Marató de BarcelonaCros de Muntanya Can Caralleu, y Marató Borredà-Xtrail. Una adaptación del cuestionario de propensión al accidente deportivo (PAD-22) de Latorre y Pantoja (2013) fue administrado a un total de 237 corredores. Los principales resultados muestran que: los corredores tienden a ser mayoritariamente varones, de entre 30 y 46 años, asalariados, con estudios postobligatorios, con experiencia previa en eventos de larga distancia, entrenan una media de 4 veces y un total de 7 horas a la semana; y los corredores de la maratón por asfalto tienen una sobreestimación de la Competencia Percibida y grados de Competitividad mayores a los corredores por montaña.”

Babí, J.; Inglés, E.; Cumellas, L.; Farías, E.I.; Seguí, J. & Labrador, V. (2018). El perfil de los corredores y su propensión al accidente deportivo. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 18(72), 737-752. Doi: 10.15366/rimcafd2018.72.009