FORMACIÓ

Màsters oficials vinculats a les línies de recerca

Els i les investigadores del grup participen en 7 màsters oficials que impulsen la formació i la recerca en les línies d’investigació del grup. En diversos casos, membres del grup dirigeixen i coordinen aquests títols, així com anualment cada professor/a dirigeix diversos treballs finals de màster.

1. Gestió esportiva (U. de Lleida)
– Co-Dirigit per Núria Puig i Andreu Camps
– Hi participen: J. Seguí, V. Javaloyes; E. Farias; A. Boixeda; J.C. Burriel; B. Gomila; F. Solanellas; A. Vilanova; C. Ventura i S. Soler, entre altres.

2. Activitat Motriu i Educació (U. de Barcelona)
– Codirigit per Carles González
– Hi participen: T. Lleixà, S. Soler, A. Vilanova, D. Blázquez, J. Hernández i C. Ventura.

3. Dret esportiu (edició nacional i iberoamericana) (U. de Lleida)
– Dirigit per Andreu Camps
– Hi participen: V. Javaloyes, J. Seguí i J. C. Burriel

4. Rendiment esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (edició nacional i iberoamericana) (U. de Barcelona)
– Membre de la Comissió del màster: Susanna Soler
– Hi participen: S. Soler, A. Vilanova, C. González, G. Daza, J. Riera, J. Olivera, i C. Ventura

5. Activitat Física i Salut (U. de Barcelona)
– Membre de la Comissió del màster: Susanna Soler
– Hi participen: C. Ventura

6. Psicologia de l’esport (Interuniversitari: U. Autònoma de Barcelona i U. de Barcelona)
– Hi participen: G. Daza, J. Riera, i C. Ventura

7. Recerca en educació (U. Autònoma de Barcelona)
– Hi participen: M. Prat i X. Torrebadella

Junt amb la important presència i lideratge en les titulacions oficials, des del grup s’impulsen també titulacions pròpies com:

– Màster en Coaching i lideratge en l’esport (UdL – COE): dirigit per Andreu Camps
– Màster en Esport i turisme (INEFC – CETT – U. de Toulousse): dirigit per  Feliu Funollet i amb la participació de diversos membres del grup.

Formació a nivell INTERNACIONAL
Junt amb el desenvolupament d’aquests màsters oficials a Catalunya, membres del grup també impulsen i formen part de tres iniciatives especialment rellevants a nivell internacional:

1. INEFC Global

Direcció: Domingo Blázquez
INEFC Glotal és un projecte d’abast internacional, líder en la formació, capacitació, perfeccionament i actualització de docents i professionals de l’esport, i en la producció i difusió de coneixements  socialment vàlids. S’han dut a terme ja diverses activitats formatives de postgrau i màster a diversos països com Uruguay, Chile, Colòmbia, etc.

2. Master Executif pour le Management des Organisations Sportives (MEMOS)

Codirecció: Núria Puig i Andreu Camps
Universitat de Lleida (programa en espanyol) i la Université de Louvain (programa en anglès i francès).
Màster de gran presència internacional promogut des del Comitè Olímpic Internacional, mitjançant el programa de Solidaritat Olímpica. Hi participen també diversos membres del grup: Javier Olivera, Anna Vilanova, Vicente Javaloyes, Francesc Solanellas i Joan Riera. S’ha realitzat aquesta formació a molts i diversos països: Xile, Puerto Rico, Guatemala, México, Suïssa, a més d’Espanya.

3. Executive Master in European Sport Governance (MESGO)

Organitzat per Science Po Paris i del que forma part l’INEFC en la Direcció Acadèmica i Científica amb la participació dels membres del grup de recerca Dr. Andreu Camps i Dr. Francesc Solanellas.

%d bloggers like this: