Archive

Archive for the ‘Dret’ Category

Jornada sobre respostes a la vulneració dels drets LGBTI

Abril 24, 2017 Deixa un comentari

Aquesta jornada està programada en el marc de la Llei 11/2014, per a garantar els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que per primera vegada tipifica les accions o omissions que es poden considerar infracció administrativa en l’àmbit dels drets de les persones LGBTI en tots els àmbits, inclòs l’esportiu.

L’objectiu de la jornada és explicar d’una manera entenedora, el camí que una denúncia, tant des de l’àmbit administratiu com des del penal, ha de seguir per tal d’aconseguir una òptima coordinació, i cooperació  entre les diferents administracions, institucions,  entitats,  mitjans de comunicació i altres agents que hi puguin intervenir, protegint al màxim la víctima tenint en compte les seves possibles circumstàncies específiques personals o socials.

Dia i hora: 27 d’abril de 2017, de 17:00 a 19:00

Lloc: Sala d’actes de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (carrer Calàbria 147, Barcelona)

 

Notícia – Nou volum de la Revista Fair Play

Juny 5, 2015 Deixa un comentari

Fair play

Surt a la llum el tercer volum de la revista Fair Play. Revista de Filosofia, Ètica i Dret de l’Esport, en la qual hi col·laboren diferents membres del GISEAFE.

Podeu consultar els articles publicats fent click aquí.

 

Notícia – En Joan Carles Burriel al Parlament de Catalunya

Desembre 15, 2014 Deixa un comentari

burrielEn Joan Carles Burriel ha comparegut a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per exposar els suggeriments que ha presentat l’INEFC al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport .

Podeu visualitzar la seva intervenció fent clic aquí.

 

Formació – Vicente Javaloyes ponente en el Curso sobre Seguridad en instalaciones y eventos deportivos organizado por la ACGEP

Novembre 17, 2014 Deixa un comentari

Vicente RC2La “Responsabilidad de la entidad deportiva en materia de seguridad” fue el título de la ponencia de Vicente Javaloyes en el Curso organizado por la Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP) el día 21 de octubre en Mataró.

Más de 100 gestores deportivos de toda Cataluña mostraron su preocupación ante los riesgos derivados de la práctica deportiva, la organización de eventos o la gestión de instalaciones deportivas. Se analizaron la legislación aplicable, algunos pronunciamientos de los tribunales y muchas recomendaciones para poder “dormir tranquilos”.

De congrés – Vicente Javaloyes presenta una comunicación en el X Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo

Novembre 17, 2014 Deixa un comentari

AEDDEl Comité científico del X Congreso de la AEDD ha admitido la comunicación “Luces y sombras del Tribunal Arbitral del Deporte” que será defendida por Vicente Javaloyes los próximos días 21 y 22 de noviembre de 2014 en Córdoba.

La comunicación tiene su origen en la tesis doctoral defendida en febrero de este año bajo el título de “El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte”. Esta exhaustiva investigación sobre el TAS ha sido publicada por la Editorial Thomson Reuters Aranzadi. El libro consta de siete capítulos y cinco anexos y aporta una extensa bibliografía con 345 referencias y 541 notas a pie de página.

Pueden consultar el programa del congreso aquí.

Publicacions – “El contrato de formación en el deporte”

Setembre 3, 2014 Deixa un comentari

iusportEl prestigiós portal de Dret Esportiu http://iusport.com/ ha publicat el darrer article del nostre company Vicente Javaloyes “El contrato de formación en el deporte”.

El jurista Vicente Javaloyes, autor de la recent obra “Régimen jurídico del Tribunal Arbitral del deporte”, publica en Iusport un extens treball on analitza la recent proposta del CSD d’aplicar el contracte a temps parcial i la Llei del Voluntariat a l’esport base.

L’assumpte té el seu origen en les sancions imposades el 2012 i 2013 per la Tresoreria General de la Seguretat Social als clubs esportius de base, especialment els catalans. Respecte a les remuneracions que perceben entrenadors/es, monitors/es, esportistes i altres persones vinculades a clucs i federacions, la Inspecció entenia que s’havia de cotitzar per les quantitats econòmiques percebudes. En canvi, les entitats esportives entenen que aquestes quantitats tenen naturalesa compensatòria ja que pretenen compensar la despesa ocasionada.

Podeu accedir a l’article fent click aquí.

Notícia – La Revista Arrancada incorpora a Vicente Javaloyes en su Consejo Asesor

Juliol 29, 2014 Deixa un comentari

Nuestro comparevista arrancadañero ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor de la Revista Científica Arrancada de la Facultad Cultura Física de Santiago de Cuba.

Desde su fundación en 1978  Arrancada ha sido el espacio propicio para que los investigadores de esta área del conocimiento de la cultura física y el deporte expongan a la comunidad científica los resultados de su labor investigativa. En los años 2008 y 2012 recibió sendos reconocimientos del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de Cuba, por su actividad en la difusión del conocimiento científico.

La Revista acepta artículos originales que constituyan aportes y tengan posibilidades de generalización de temáticas relacionadas con la cultura física y la recreación, el deporte y las ciencias aplicadas a él, la medicina deportiva, la educación superior, así como resúmenes de tesis de maestría y doctorales.

Como miembro del Consejo Asesor, Vicente Javaloyes adquiere la condición de “árbitro” teniendo la función de emitir dictamen de los trabajos recepcionados mediante un proceso de arbitraje a ciegas.

Más información en la Web oficial: http://revistarrancada.cujae.edu.cu/index.php/arrancada